Welkom bij basisschool Durperhonk in

De Cocksdorp op Texel

 

Wij zijn een dorpsschool waar onderwijs gegeven wordt aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Ons onderwijs wordt gekenmerkt door ontwikkeling, voor zowel de leerlingen als onze medewerkers. 

Wij willen dat de school een stimulerende, uitdagende leeromgeving is. Dit alles vanuit veiligheid, vertrouwen en verbondenheid. 

 

Onze kernwaarden zijn:

- Veiligheid

- Vertrouwen

- Verbondenheid

  • Op onze school hebben we oog voor het individuele kind en bieden wij veiligheid vanuit de groep.
  • Op onze school heerst rust en regelmaat
  • Op onze school heerst een professionele cultuur
  • Op onze school zijn ouders onze partners
  • Wij voelen ons verbonden met het dorp en het eiland Texel. We zijn ons bewust van de rest van de wereld.
  • Ons leren is ondernemend en binnen het leren zijn de principes van hoofd, hart, handen geïntegreerd.  

 

 Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Onze methoden en methodieken zijn actueel, eigentijds en sluiten aan bij de veranderende wereld om ons heen. 

 

Wij willen dat iedere leerling met plezier naar onze school gaat en geniet van zijn/haar successen. Onze leerlingen moeten uiteindelijk voldoende basiskennis en vaardigheden bezitten om de uitdagingen van het voortgezet onderwijs en de toekomst aan te gaan. 

Naast het aanbod op cognitief gebied vinden wij het belangrijk om de leerlingen vaardigheden te laten ontwikkelen die zij naar alle waarschijnlijkheid nodig zullen hebben in deze eeuw van verandering.

 

De slogan van onze school is:

 

“Durperhonk, een dorpsschool met een open blik op de wereld!”

 

OBS Durperhonk staat voor onderwijs dat goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. We richten ons op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ons onderwijs steeds in beweging. Regelmatig spreken wij elkaar aan op de kwaliteit van ons onderwijsaanbod. We zijn steeds vernieuwend bezig, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden blijven. 

In het schooljaarplan staat vermeld welke onderwerpen het team jaarlijks oppakt om in te scholen en te verdiepen

 

 

 

O.B.S. Durperhonk
Klimpstraat 27
1795 AL De Cocksdorp
Telefoon: 0222-316516

Directie: Yvonne de Jager