Op basisschool Durperhonk leer je voor het leven, vanuit een veilige omgeving. KiVa logo

 

Die veilige omgeving creëren wij samen, met behulp van KiVa. 
KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Een KiVa-school is een fijne school!

 

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een fijne schooltijd. KiVa wil hier graag samen met scholen aan werken. Daarvoor biedt KiVa een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid.
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en staat ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel.

 

Vandaar ons motto: samen  maken  wij  er een fijne  school  van!

 

KiVa is het enige programma in Nederland waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat KiVa:

 

  • het school- en leerklimaat sterk verbetert;
  • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
  • het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
  • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
  • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
  • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

 

KiVa werkt preventief tegen pesten, signaleert pesten én lost het op.
KiVa werkt aan een positieve groepsnorm, maakt kinderen sociaal vaardiger en meer gezamenlijk verantwoordelijk voor een prettig leerklimaat.
Een schoolteam dat in KiVa is getraind werkt vanuit dezelfde uitgangspunten aan een positieve groep en het hanteert een zelfde aanpak als zich toch problemen voor doen.

 

Verder informatie over KiVa kunt u vinden in de KiVa Gids Voor Ouders.

 

De KiVa-lessen vormen een centraal onderdeel van het programma en bestaan uit tien thema’s.
Maandelijks is er een nieuw thema aan de beurt.

 

thema tabel kiva

Ons schoolteam is getraind door: Marco Derr