Groep 1/2 is verdeeld in groep 1 met 10 leerlingen en groep 2 met 11 leerlingen.
Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Chloé en op donderdag en vrijdag werkt juf Suzanne. Tijdens het zwangerschapsverlof van juf Suzanne (oktober tot april) vervangt juf Sietske op donderdag en vrijdag.

Werken met thema’s
In groep 1/2 werken wij thematisch volgens een beredeneerd aanbod. Dit betekent dat wij werken met thema’s en daarbij aansluiten bij de ontwikkeling en leefwereld van de kinderen. We houden de ontwikkeling van de kinderen bij middels het OVM (Ontwikkelings Volg Model) en passen hier onze themadoelen op aan. In het thema bieden wij ook spelenderwijs letters aan als voorbereiding op het letteraanbod van groep 3.

Naast het thematische aanbod, dat de leerkracht zelf ontwerpt, werken wij ook met de methode GrooveMe voor Engels. Hierbij wordt op een spelenderwijze, veelal muzikale manier Engelse basiswoordenschat aangeboden in thema’s. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te ondersteunen werken wij met KIVA door de hele school heen. In groep 1/2 is ‘Rik de Pauw’ het boegbeeld van KIVA (zie foto).

Uitstapjes
We doen met de kleuters graag uitstapjes om hen de thema’s te laten ervaren. We kiezen vaak voor een uitstapje dat past bij het thema. Ook zijn er ieder jaar uitstapjes naar de bibliotheek en ecomare.

Ontwikkelingsmaterialen en hoeken
In de klas werken de kinderen tijdens de speel-werktijd met ontwikkelingsmaterialen of in hoeken. We hebben een reken- en taalkast, een kast met constructiematerialen en een motoriek kast. Daarnaast hebben we een bouwhoek, huishoek, lees-schrijfhoek en knutselhoek. De kinderen kunnen zich hier op spelenderwijs ontwikkelen.
Naast het spelen worden ook diverse activiteiten door de leerkracht aangeboden aan individuele leerlingen, kleine groepen of de gehele groep in de kring.

Extra vakken
Buiten het reguliere aanbod door de leerkracht is er ook aanbod voor vakleerkrachten. Zo krijgen wij maandag om de week een half uur Algemene Muzikale Vorming (AMV) van juf Mariken, waarin alle aspecten van muzikale ontwikkeling aandacht krijgen. Daarnaast worden sommige kinderen een half uur per week extra begeleid in de motoriek door de vakleerkracht gym.
De eigen leerkracht geeft de gymlessen voor groep 1//2 op dinsdag en donderdag in de speelzaal aansluitend bij het lokaal.

Voorlezen en pauzes
Het voorlezen aan kinderen is erg belangrijk. Daarom lezen wij tijdens de pauzes altijd voor uit prentenboeken, waarbij we soms afwisselen met een digitaal prentenboek. Tijdens het voorlezen eten de kinderen in de ochtendpauze fruit met drinken en tijdens de middagpauze belegd brood met iets drinken. Op deze manier heeft ieder kind een gelijkwaardige, gezonde lunch mee.
Na het eten gaan we buiten spelen. Als we met de karren spelen is het helemaal feest!

Portfolio
Het gemaakte werk van de kinderen nemen ze niet altijd direct mee naar huis. De dingen waar ze heel trots op zijn bewaren we in het portfolio. In het portfolio zitten ook een verhaal van de leerkracht over het kind en kaarten met doelen voor het eind van de kleuterperiode. De kinderen laten hun portfolio drie keer per jaar aan ouders zien en aan het einde van het jaar gaat de inhoud van het portfolio mee naar huis.