Logo Vreedzame schoolDe Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een verandering in de cultuur. Een Vreedzame School is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders en ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling.

Om dit te bereiken nemen we conflictoplossing als uitgangspunt. Door middel van training van leraren én een serie lessen voor leerlingen leert iedereen op school om beter met conflicten om te gaan.

 

Wat de Vreedzame School wil

  • De Vreedzame School wil leerlingen leren op een andere manier met conflicten om te gaan;
  • Leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven, op eigen benen zetten;
  • De klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

 

Hoe zien de lessen eruit

Voor groep 3 t/m 8 zien de lessen er als volgt uit:
Er wordt begonnen met een binnenkomer (een korte, speelse activiteit) die het signaal is dat er nu op een minder cognitieve manier gewerkt wordt dan meestal het geval is.
Samen met de leerlingen wordt daarna de agenda (het overzicht van de les) en het doel van de les bekeken.
Daarna volgen activiteiten rond het thema van de les in werkvormen die een workshop-karakter hebben.
Na deze leskern wordt de leerlingen in de evaluatie gevraagd hun mening over de les te geven, en wordt teruggegrepen op het doel van de les.
En er wordt afgesloten met een afsluiter (opnieuw een korte, speelse activiteit).
Na de les volgen Suggesties voor Toepassing. Deze zijn bedoeld voor toepassing buiten de lessen om.

Voor groep 1/2 en groep 8 is een apart programma gemaakt.

 

De inhoud van de lessen

Het jaar is opgebouwd  uit verschillende thema’s. Deze volgorde houden we eigenlijk elk jaar aan in elke groep. Natuurlijk zijn er voor elke groep andere lessen.

Thema 1: een positieve klas

In dit blok staan de lessen in het teken van het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.

Thema 2: conflicten zelf oplossen

Hierin leren de leerlingen het begrip “conflict”. En ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zélf – met behulp van een heel eenvoudig stappenplan – hun conflicten oplossen.

Thema 3: communicatie

Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we onder andere aandacht aan de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, actief luisteren en samenvatten.

Thema 4: gevoelens

In dit blok worden verschillende, belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd, waaronder het herkennen van je eigen gevoelens (en erover kunnen vertellen) en het erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander.

Thema 5: anders en toch samen

Veel conflicten komen voort uit een vooroordeel ten aanzien van verschillen. In dit blok staan samenwerken en het waarderen van verschillen centraal.

 

Het houdt bij de Vreedzame School niet op bij de lessen, want we leren in de lessen een manier van omgaan met elkaar die in de klas, maar ook op de gang en op het schoolplein en zelfs daarbuiten, belangrijk blijft.

Dit is een kort begin over wat de Vreedzame school is. Meer informatie kunt u vinden op site van de Vreedzame School: www.devreedzameschool.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *