De week van de mediawijsheid

Komende week zal groep 7 en 8 aan de slag gaan met de game MediaMasters. De MediaMasters Game is een gratis interactieve game die scholen een kans biedt om op een toegankelijke en uitdagende manier met media in de klas aan de slag te gaan. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren die media bieden. Iedere dag gaan de leerlingen een uur aan de slag met het spelen van de game.

Doelstellingen MediaMasters voor de leerlingen zijn:

  • Kritisch leren kijken naar media en snappen hoe deze werken (analyse)
  • Het effect (bedoeld of onbedoeld) van media ervaren en begrijpen (bewustzijn)
  • Inzicht krijgen in hun eigen mediagedrag (privacy en respect)
  • Praten over media, thuis en in de klas (dialoog)
  • Zelf media kunnen inzetten en maken (creatie)

Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord. Daarnaast gaan de leerlingen zowel in de klas als thuis aan de slag met zogeheten MediaMissies. Dit zijn vragen en opdrachten die te maken hebben met thema’s op het gebied van mediawijsheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn sociale media, informatievaardigheden, programmeren, cyberpesten, vloggen en online samenwerken.

Tijdens de opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, media interpreteren en nemen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van elkaar mediawijzer.

Aan het einde van het spel ontvangen alle leerlingen een MediaMasters diploma, hét bewijs dat zij mediawijs met media om kunnen gaan.

Voor meer informatie: www.mediamasters.nl

 

Protocol luizencontrole

Geachte ouder/verzorgers,

Vanaf januari 2018 wordt er elke dinsdag na de vakantie gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen. Deze controle wordt uitgevoerd door een groep enthousiaste moeders. Zodra er bij uw kind luizen/neten gesignaleerd worden, dan wordt u direct door een van de moeders gebeld. Tijdens dit telefoongesprek ontvangt u tips om de luizen zo goed mogelijk te bestrijden. In principe blijft uw kind de rest van de dag gewoon op school en kunt u uw kind na schooltijd behandelen.

Zodra er bij een kind luizen/neten aangetroffen worden, wordt er een bericht op de website geplaatst. Ieder ouder/verzorger kan dan extra controles thuis uitvoeren. Vanzelfsprekend volgt er dan ook een extra nacontrole op school.

Extra informatie kunt u vinden op onze website onder het kopje schoolinformatie. Mocht u toch nog vragen hebben betreffende de luizencontrole, dan kunt u deze stellen aan juf Yvonne.

 

Afbeeldingsresultaat voor luizencontrole