Schoolleider

Yvonne de Jager


Intern begeleider

Marjan Dekker


Groep 1/2/3

Juf Chloé en juf Suzanne staan samen voor groep 1,2 en 3.

Oktober 2018: juf Sietske vervangt juf Suzanne voor de duur van haar zwangerschapsverlof.


Groep 4/5

In groep 4/5 is juf Heleen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de leerkracht. Op woensdag staat juf Yvonne voor de klas.

September 2018: op dit moment wordt juf Heleen vervangen door juf Jolande.


Groep 6/7/8

Op maandag en dinsdag werkt juf Puck in groep 7/8. De woensdagen, donderdagen en vrijdagen worden ingevuld door juf Marike.


Onderwijsassistente

Onze onderwijsassistent is juf Mâry.


Vakleerkracht bewegingsonderwijs

De gymlessen worden gegeven door juf Sandra.


Vakleerkracht muziek

De muzieklessen worden gegeven door juf Mariken