NIEUWSBRIEF MEI 2013

 

Beste ouders en verzorgers,

Hier is de nieuwsbrief voor mei 2013. Het lijkt nu dan toch echt voorjaar te zijn. Overal bloeien de bollen, de zon schijnt en de temperatuur is aangenaam. Tenminste in het luwtje. We staan vlak voor de koningsspelen van 27 april en voor de troonswisseling. Dat is iets wat je niet vaak meemaakt. En voor het eerst sinds meer dan 100 jaar krijgen we een koning. Best bijzonder, dus.

Lief en leed.                                                                                                                                                     

Na ruim zeven jaren met veel plezier te hebben gewerkt bij ons op school heeft juf Cobi besloten te stoppen met werken bij Durperhonk. Juf Cobi is onze duizendpoot die overal in te zetten is. We zullen haar gaan missen.                                                                                                  

Op 23 mei wordt Damiën Stolk 4 jaar. Na de meivakantie gaat hij enkele dagen meedraaien in de kleutergroep. We wensen Damiën een fijne tijd bij ons op school.

Koningsspelen.                                                                                                                                                                             Onze school doet met een eigen programma mee aan de koningsspelen. We doen mee aan het ontbijt en de dag wordt verder ingevuld met “konings”- zaken . Natuurlijk zijn er de gebruikelijke koninginnedagactiviteiten op 30 april, georganiseerd door de buurtcommissies.

Koninginnedag.                                                                                                                                           De jaarlijkse koninginnedag wordt dit jaar gevierd in Eierland op het MAB terrein aan de Hoofdweg. Voor de kinderen van 0 tot 6 jaar zijn er allerlei leuke Oud-Hollandse spelletjes, met een echt diploma en een leuke beloning. Er is een zeskamp voor mensen die de strijd aandurven. Aanmelden kan met een groepje van 6 personen, of je meldt je apart aan. Wees goed en vooral op alles voorbereid. Minimaal één joker (jongen/meisje tot 6 jaar) levert bonuspunten op. Er is een look-a-like wedstrijd: kom als Máxima of als Willem-Alexander en je hebt de 1e……. De troonswisseling is live te volgen op het koninginneterrein. Er wordt gestart om 10.30 uur en de prijsuitreiking is om 13.30 uur.

Nationale sportweek.                                                                                                                                                

Op 27 april is in Den Burg de afsluiting van de Nationale Sportweek. Er zijn dan allerlei activiteiten op Texel. De officiele afsluiting vindt plaats in Den Burg met een grote “sportmarkt”.

Uitwisseling met Eeklo.                                                                                                                                           Op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 mei vindt de tweejaarlijkse uitwisseling naar België plaats. Onze groepen 7 en 8 zullen zich samen met de groepen 6,  7 en 8 van de Jacob Daalderschool uit Oosterend in Eeklo en omgeving gaan bezighouden met de Middeleeuwen. Als begeleiders van onze school gaan juf Marjanne, juf Cobi en Chris de Lussanet mee.

Krimp.                                                                                                                                                                                    Zoals u waarschijnlijk wel bekend is, loopt het leerlingenaantal op bijna alle scholen flink terug. Voor onze school betekent dat dat we na een paar jaren van groei nu in een paar jaar zijn teruggegaan van ruim 120 naar ruim 70 leerlingen. De teruggang heeft te maken met het afgenomen aantal geboortes en de afwezigheid van nieuwbouw in De Cocksdorp. Er komen weinig jonge gezinnen met jonge kinderen in De Cocksdorp wonen.  Gelukkig kunnen we het komende jaar nog met vier groepen draaien, groep 1 – 2, groep 3 – 4, groep 5 – 6 en groep 7 – 8.  In het najaar belegt de MR een ouderavond over de terugloop.

Schoolfotograaf.                                                                                                                                                                

Op woensdag 15 mei komt de schoolfotograaf. Hij zet alle leerlingen op de foto. Ook broertjes en zusjes zijn van harte welkom. De schoolfotograaf gaat eerst naar de peuters, daarna komt hij bij ons.

Vrij voor de groepen 1 t/m 4.                                                                                                                                                                             De groepen 1 tot en met  4 hebben nog een paar vrije dagen, compensatiedagen. Ze hebben vrij omdat ze anders te veel uren maken. De compensatiedagen zijn:  dinsdag 21 en woensdag 22 mei, aansluitend aan Pinksteren. Dinsdag 14 mei is er een studiemiddag  voor alle medewerkers van Schooltij. Dat betekent dat alle leerlingen dinsdagmiddag 14 mei om 12.15 uur vrij zijn. Alle leerlingen eten thuis.

Vrij voor alle groepen.                                                                                                                                Op donderdag 9 en vrijdag 10 mei zijn alle kinderen vrij, het is dan de Hemelvaartvakantie.                                       

Ook op Pinkstermaandag 20 mei zijn alle kinderen vrij.

CITO toetsweken.                                                                                                                                                                

De CITO toetsen komen er weer aan. Voor alle groepen betekent dat weer een paar weken hard werken. De groepen 3 tot en met 7 , behalve groep 6, doen de Cito-E toetsen van hun groep. De leerlingen van groep 6 doen mee aan de CITO-entree toets. Door middel van de toetsen volgen we de vorderingen van de leerlingen. De CITO entree toetsen geven voor de leerkracht van groep 7 duidelijk aan waar nog extra aan gewerkt moet worden. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) goed uitgerust aan de toetsen kan (kunnen) deelnemen? De toetsweken zijn van 21 mei tot 7 juni.

CJG.                                                                                                                                                                                       Op woensdag 8 mei is Cecil van Tiel van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) bij ons op school aanwezig. Hij zit van 8.30 uur tot 11.30 uur in het lokaal van de BSO. U kunt bij hem terecht met al uw vragen over alle zaken die te maken hebben met opvoeden.                                                                   

Cecil is ook aanwezig op woensdag 29 mei, in plaats van woensdag 5 juni. Ook dan in het lokaal van de BSO,  van 8.30 uur tot 11.30 uur.      

Verzoek.                                                                                                                                                                                 

Het kan voorkomen dat een gezin te maken krijgt met ingrijpende gebeurtenissen. Zulke gebeurtenissen kunnen van veel invloed zijn op uw kind. Uw kind kan zich in de klas anders gedragen dan gebruikelijk. Het is daarom belangrijk dat u de leerkracht of de directeur laat weten dat er iets speelt. U hoeft natuurlijk niet uitgebreid te vertellen wat er aan de hand is. Maar als de leerkracht weet dat er thuis of in de naaste familie iets ingrijpends gebeurt, kan ze daar rekening mee houden.

Klassenlunch groep 7 en 8                                                                                                                                  Op donderdag 30 mei doen de groepen 7 en 8 mee aan de klassenlunch.De leerlingen van die groepen hoeven dan geen brood en drinken mee voor de lunch.

Overblijfrooster voor mei.

ma 6 mei        fam.Roestenberg                               do 23 mei        fam. Pordzik

di 7 mei           fam.Roestenberg

 

ma 13 mei      fam. Stork                                          ma 27 mei      fam.Pordzik

do 16 mei        fam. Stork                                          di 28 mei         fam.Rodenburg

                                                                                  Do 30 mei       fam. Rodenburg

Oud papier.

4 mei                                                                         1 juni

Fam. Slik                   316800                                   Fam. Graaf                316836

Fam. v.Uhm               707001                                   Fam. Slik                   316800

Fam. E.Boon              316204                                   Fam. Knol                   316889

Fam. Roestenberg     316021                                   Fam. Spek                 316091

Fam. Douma              316420                                   Fam. A. Boon             316673

Fam. v.d.Linde           316508                                   Fam. Stolk                  316083                      

U wordt om 9.00 uur bij de school verwacht. De families die dikgedrukt staan worden verwacht met een auto met aanhanger. Ook graag het oudpapierhok bij de school legen.

 

 

 

NIEUWSBRIEF MAART 2013

Beste ouders en verzorgers.

Hier is de nieuwsbrief voor maart 2013. Het lijkt er op dat het voorjaar er nu toch aan komt. De temperatuur stijgt langzaam naar een iets aangenamer niveau, en de dagen zijn weer beduidend langer. Sneeuwklokjes en krokussen bloeien al volop, en de vogels laten ook horen dat de lente niet meer lang op zich laat wachten.

Lief en leed.

Veel kinderen waren in februari een aantal dagen ziek. En ook juf Cobi werd geveld. Gelukkig lijkt het leed geleden en is bijna iedereen weer op school. Een beetje zon zal ons allemaal goed doen.

CJG.

Woensdag 6 maart is de inloopochtend van het CJG. Cecil van Tiel zit dan in het lokaal van de BSO. U kunt daar binnenlopen met al uw vragen op (school)maatschappelijk gebied. Ook uw kinderen kunnen bij het CJG terecht met vragen op het gebied van jeugd en gezin. Wat u bespreekt binnen het CJG blijft daar ook, tenzij u toestemming geeft voor bespreking met anderen.

Uitwisseling.

22,23 en 24 mei vindt de uitwisseling met de Sint Antoniusschool uit Eeklo plaats. Op donderdag 14 maart om 19.30 uur is er een informatieavond voor de ouders van de leerlingen van de groepen 7 en 8.

Open dag OSG “De Hogeberg”.

Donderdag 7 maart is de tweejaarlijkse open dag van OSG “De Hogeberg”. De leerlingen van de groepen 7 en 8 zullen ’s middags van 13.30 uur tot 15.30 uur in groepsverband de open dag bezoeken. De middag is alleen bestemd voor leerlingen, de avond is bestemd voor ouders en andere belangstellenden. ’s Avonds kunt u een kijkje nemen tussen 19.00 uur en 20.30 uur. Uw kind mag gerust ’s avonds weer mee. Voor de middag is vervoer van de leerlingen nodig. Als u kunt rijden, wilt u dan contact opnemen met juf Marjanne.

Inschrijving van leerlingen voor OSG “De Hogeberg.

In de week van 11 tot en met 14 maart moeten leerlingen die naar OSG “De Hogeberg” gaan ingeschreven worden. Dat kan tussen 19.00 uur en 20.00 uur, in de OSG. De ouders wordt verzocht het volgende mee te nemen: het schooladvies, het burgerservicenummer van het kind en een kopie van het paspoort of ID-kaart van het kind of een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Studiemiddag.

Dinsdag 12 maart is een studiemiddag voor het team. Alle leerlingen zijn dan vanaf 12.15 vrij.

Paasvakantie.

Van vrijdag 29 maart tot en met maandag 1 april is de paasvakantie. Dinsdag 2 april worden de leerlingen weer op school verwacht.

Zomertijd.

Op zondag 21 maart is het begin van de zomertijd. Het is voorjaar dus de klok gaat een uur vooruit.

Overblijfrooster maart:
Ma 4 maart    fam Groothuis
Di 5 maart      fam van Lingen

Do 7 maart     fam van Lingen

Ma 11 maart Fam Groothuis

do 14 maart fam van ’t Noordende

van ’t Noordende

Ma 18 maart      fam van ’t Noordende            ma 25 maart    fam Pop
Di 19 maart        fam Pop                                    di 26 maart    fam E. Boon
Do 21 maart       fam Pop                                    do 28 maart    fam E.Boon
Indien u wilt ruilen of verhinderd bent, dient u zelf voor vervanging te zorgen. Wel graag doorgeven aan de leerkracht(en) van de onderbouw s.v.p.

Oud papier maart (zaterdag 2 maart)        april (zaterdag 6 april)
Fam Kruk            316929                                fam Knol            316889
Fam Bonne            311384                              fam. Marcel Smit        311434
Fam v. Heerwaarden        316385                fam Bonne            311384
Fam Brokken            311675                          fam Schermel            322323
Fam Kamp        06-15572390                       fam Pordzik        06-21220561
Fam Pop            316801                                  fam v Beek            316272
De families die dikgedrukt staan worden verwacht met een auto met aanhanger.
Ook het oudpapierhok bij de school leeghalen, svp.

Uitwisseling 2012

Het weer zat natuurlijk enorm mee, maar dankzij uw hulp heeft groep 7/8 weer een fantastische uitwisseling gehad! Hartelijk dank daarvoor! Kijkt u ook nog even op de site www.wadnland.eu? Daar vindt u alle weetjes/ foto’s enz. Van alle toegezonden foto’s proberen we nog een compilatie te maken. U hoort nog van ons!