Maandbrief november 2017

Maandbrief november

week 44 schoolwas fam Rienks
zaterdag 4 november oud papier rijden

fam Jansen

fam Ridder

fam Knol

fam Clements

fam Ben Sachar

week 45 schoolwas fam de Groot
vrijdag 10 november lampionnenmuseum in school (8:30-8:45 uur)
week 46 schoolwas fam Kikkert
woensdag 15 november Schoolmaatschappelijk werk aanwezig (9:00-12:00 uur)
vrijdag 17 november start van de week van de mediawijsheid (groep 7/8)
week 47 schoolwas fam Clements
week 48 schoolwas fam Hoedjes
vrijdag 17 november week van de mediawijsheid
zaterdag 2 december oud papier rijden

fam Visser

fam Ben Sachar

fam Plag

fam Roestenberg

fam v. T. Stolk

 

Leerlingenraad

We hebben weer een nieuwe leerlingenraad. We hebben onlangs verkiezingen gehouden en dit jaar bestaat de leerlingenraad uit Manon, Dirk-Jan, Mike, Bruno en Sem. We zijn bij elkaar gekomen en de leerlingenraad gaat nu kijken welk (klein) buitenspeelmateriaal wij willen aanschaffen. Door onze deelname aan de actie van Jantje Beton hebben we 300 euro om te besteden. Best ingewikkeld om keuzes te maken. Wij houden u op de hoogte!

Gedrags-incidentformulier

Volgende week starten we tijdens het buitenspel met een incidentformulier bij de leerlingen van groep 3 t/m 8. Dit houdt in dat de leerlingen bij het overtreden van de regels, eenmaal gewaarschuwd worden. Wordt de regel daarna weer overtreden, dan wordt de leerling gevraagd het incidentformulier in te vullen. Hierbij geeft de leerling o.a. aan wat er gebeurd is, wat het gevoel en de gedachte hierbij waren, wat het gedrag was en hoe nu verder.

Vervolgens vindt er een oplossingsgericht gesprek plaats met de leerkracht.

Inval

Ook op Texel is de invalproblematiek groot. Op dit moment zijn er maar twee leerkrachten voor Kopwerk en Schooltij “Texel” die officieel ingezet kunnen worden als vervanging.

Aangezien we al werken met combinatiegroepen is het niet altijd haalbaar om de groepen op te delen. De inbreuk voor de andere groepen is dan te groot waardoor we kunnen besluiten groepen naar huis te sturen. Ook wij vinden deze ontwikkeling zorgwekkend, en hopen op uw steun!

Toestemming publicatie foto’s en video’s

Volgende week krijgen alle leerlingen een brief mee naar huis omtrent toestemming voor publicatie van foto’s en video’s. In deze brief vindt u alle informatie. Het is belangrijk dat alle leerlingen deze brief met of zonder toestemming ondertekend mee terug nemen naar school.

Lampionnenmuseum

Komt u vrijdagochtend 10 november ook even kijken bij ons lampionnenmuseum?  Dit gaat open om 8:30 uur en duurt tot 8:45 uur.

Juf Ingeborg

Na de herfstvakantie werkt juf Ingeborg op de dinsdag en donderdag de hele dag. Op de woensdag zal zij in de ochtend haar werkzaamheden hervatten. Op dit moment voert zij alleen nog de taken uit voor school. Dit zal langzaam uitgebouwd worden naar de bovenschoolse taken.

9 november juf Heleen

9 November is juf Heleen afwezig. Zij ruilt deze dag met juf Yvonne. De leerlingen van groep 3/4 (en 5) zullen op woensdag (9 november) les krijgen van juf Heleen en op donderdag (10 november) van juf Yvonne.

Twee-daagse

Op woensdag 15 november en donderdag 16 november heeft juf Ingeborg een tweedaagse. Zij zal dan niet op school aanwezig zijn.

Week van de mediawijsheid

17 November is de week van de mediawijsheid. Groep 7/8 zal deze week meedoen met een landelijk spel om zo ook hun kennis op het gebied van de media te vergroten.

SMW

Cecil van Tiel is de schoolmaatschappelijk werker. Hij is telefonisch bereikbaar op het nummer: 0682060222. Cecil is woensdag 15 november op school. U kunt met vragen bij hem binnenlopen. Hij is aanwezig van 9:00 uur tot 11:30 uur.

Buitenschoolse post……….

Naschoolse sportactiviteit

Vanaf 18 oktober zullen de buurtsportcoaches van start gaan met de naschoolse activiteiten op de schoolpleinen van de basisscholen. De naschoolse activiteiten bestaan uit sport- en spelactiviteiten, waarbij alle leeftijden welkom zijn. We zullen aanwezig zijn op de woensdag en de vrijdag. De ene dag op de ene school en de andere dag op de andere school. Niet getreurd, je mag ook altijd langskomen bij andere basisscholen om mee te doen! De naschoolse activiteiten duren ongeveer een uur. Op de website (www.buurtsportcoachtexel.nl) en op Facebook zal hiervan het rooster komen te staan, inclusief hoe laat we waar zijn. Daarnaast zal er elke maand een rooster van de activiteiten die we aanbieden in de scholen opgehangen worden! Lijkt het jou ook leuk om mee te doen met de sport- en spelactiviteiten? Kom dan gezellig langs en verdien ook nog eens een Move4Everpunt. Wanneer je acht keer hebt deelgenomen aan een activiteit van Move4Ever, staat er een leuk cadeautje voor jou klaar!

Met sportieve groet,

De buurtsportcoaches (Nils Veldhuis en Ilse Vlaming).

 

Datum School Tijd
24 november Durperhonk 12.30 uur

 

Vereniging Shima

Heb je altijd al een keer karate of judo willen proberen? Kom dan langs bij Vereniging Shima in de spiegelzaal van Sporthal Ons Genoegen. Voor karate ben je op dinsdag en vrijdag van 17:30 tot 18:30 welkom. Judo begint na de herfstvakantie iedere donderdag van 16:15 tot 17:15. Heb je nog vragen? Dan kun je altijd terecht bij: josephinehercules@gmail.com, (06) 16 47 47 58. Tot dan!

Sportpas

Sportservice Texel gaat weer een Jeugdsportpas aanbieden aan kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisscholen. Middels deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de eerste Jeugdsportpas van dit schooljaar.

Nog even kort samengevat wat de Jeugdsportpas inhoudt:

Met de Jeugdsportpas wil Sportservice Texel een gestructureerd sportkennismakingsprogramma aanbieden aan kinderen uit groep 6, 7 en 8 van alle basisscholen op Texel. Doel van de kennismaking is kinderen een zo breed mogelijke sportoriëntatie aan te bieden en de drempel naar de sport te verlagen.

Om wat bewust voor een sport te kiezen moeten kinderen de kans krijgen uit te zoeken wat ze echt leuk vinden en welke sport ze willen beoefenen.

Een Jeugdsportpas is een pas waarmee een kind (basisschool groep 6, 7 en 8) bij een deelnemende sportvereniging een kennismakingscursus kan volgen. Deze cursus bestaat uit 4 lessen van één uur (of 45 minuten).
Per jaar zullen er twee periodes komen waarin de Jeugdsportpas van kracht zal zijn. Voorafgaande aan de periode zal er op de basisscholen een korte uitleg worden gegeven door Sportservice Texel aan de kinderen over het project en over de sporten die centraal staan tijdens de periode.

Deelname kost slechts € 5,- per sport en is geheel vrijblijvend. Kinderen mogen na afloop van de kennismakingslessen natuurlijk lid worden van de club, maar dat is niet het doel op zich.

Voor deze periode (van 13 november tot en met 8 december) hebben zich vier sportaanbieders aangemeld.

  • Unihockey bij Sportservice Texel in Den Burg
  • Basketbal bij Basketbalvereniging de Marels in Den Burg
  • Kickboksen bij Budokai Texel (Stay Fit Texel) in Den Burg
  • Hip Hop bij House of Dance in de Waal

De informatiefolder inclusief deelnameformulier is inmiddels uitgereikt aan de kinderen. De deelnameformulieren moeten weer ingeleverd worden bij de vakleerkracht en Sportservice Texel zal deze ophalen. Sportservice Texel is ook de contactpersoon met de deelnemende sportverenigingen.

Sportservice Texel hoopt dat deze Jeugdsportpas wederom met veel enthousiasme zal worden ontvangen en rekent op een goede samenwerking.

Met vriendelijk groet,

Namens Sportservice Texel

Connie Joling

 

Maandbrief oktober 2017

Maandbrief oktober 2017

 

Studiedag           4 oktober leerlingen vrij
Staking 5 oktober school gesloten, leerlingen vrij
Groepspresentatie groep 5/6 11 oktober 14:15 uur
Groepspresentatie groep 1/2 12 oktober 14:15 uur
Groepspresentatie groep 3/4 13 oktober 12:00 uur
Groepspresentatie groep 7/8 18 oktober 14:15 uur
Kinderboekenweek 4 t/m 15 oktober
Studiemiddag 17 oktober alle leerlingen om 12:30 uur uit
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig op 18 oktober (9:00-12:00 uur)
Unihockey groep 5/6 19 oktober
Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober
   

 

Groepspresentaties

Deze maand willen wij in elke klas groepspresentaties geven. Hierbij geven de leerlingen een presentatie over hetgeen zij doen in de klas. In de voorgaande jaren werd deze informatie gedeeld door de leerkracht tijdens de informatieavond. Wij willen dit nu op een andere manier vorm geven. Deze groepspresentaties vinden plaats aan het eind van een ochtend of een middag zodat uw kind daarna met u mee naar huis kan.

Op woensdag 11 oktober houdt groep 5/6 zijn groepspresentatie vanaf 14:15 uur

Op donderdag 12 oktober houdt groep 1/2 zijn groepspresentatie vanaf  14:15 uur

Op vrijdag 13 oktober houdt groep 3/4 zijn groepspresentatie van  vanaf 12:00 uur

Op woensdag 18 oktober houdt groep 7/8 zijn groepspresentatie vanaf 14:15 uur.

Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier!

Kinderboekenweek

Op 4 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema is “Griezelen” en dat kun je vanaf nu al een beetje in de gang beleven.

In alle klassen zal er op verschillende manieren aandacht aan dit onderwerp gegeven worden.

Juf Heleen

Dinsdag 17 oktober heeft juf Heleen een doktersafspraak staan. Deze ochtend wordt overgenomen door Sharon Prins. De middag is vrij want dan hebben we een studiemiddag.

Unihockey

Op 19 oktober heeft groep 5/6 een unihockeytoernooi in Den Burg. Wij zoeken nog ouders die kunnen rijden!

Schoolmaatschappelijk Werk

De schoolmaatschappelijk werk is een gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk en is een laagdrempelige en goed bereikbare voorziening. De schoolmaatschappelijk werker is een verlengstuk van het Sociaal Team Texel en is een onmisbare schakel tussen onderwijs en jeugdhulp. Met de meeste kinderen/jongeren gaat het goed. Soms staan individuele factoren hun ontwikkeling in de weg. Toegenomen kennis maakt dat deze nu eerder onderkend en behandeld kunnen worden. Deze behoefte aan zorg vraagt meer van de scholen. De  schoolmaatschappelijk werker kan hier uitkomst bieden. Naast het bieden van hulp kan hij de verbinding (toeleiding) realiseren tussen de basiszorg in de school en (gespecialiseerde) zorg buiten de school. Toeleiding naar de jeugdhulp” is zowel ondersteunend voor de school als voor ouders en leerlingen.

Wilt u contact met een van de schoolmaatschappelijk werkers uit het Sociaal Team, dan kunt u een van de volgende medewerkers benaderen:

Cecil van Tiel      : 06 – 82 06 02 22 (Schoolmaatschappelijk werker basisscholen)

Gino Buijs           : 06 – 83 59 34 35 (Schoolmaatschappelijk werker OSG)

Vervanger          : 06 – 83 58 60 87 (Schoolmaatschappelijk werker BSO/KDV)

U kunt altijd aan de leerkracht, intern begeleider of de schoolleider vragen wie, waar of wanneer de schoolmaatschappelijk werker aanwezig is. Dit staat ook aangegeven op de maandbrief.

 

Naschoolse sportactiviteit

Vanaf 18 oktober zullen de buurtsportcoaches van start gaan met de naschoolse activiteiten op de schoolpleinen van de basisscholen. De naschoolse activiteiten bestaan uit sport- en spelactiviteiten, waarbij alle leeftijden welkom zijn. We zullen aanwezig zijn op de woensdag en de vrijdag. De ene dag op de ene school en de andere dag op de andere school. Niet getreurd, je mag ook altijd langskomen bij andere basisscholen om mee te doen! De naschoolse activiteiten duren ongeveer een uur. Op de website (www.buurtsportcoachtexel.nl) en op Facebook zal hiervan het rooster komen te staan, inclusief hoe laat we waar zijn. Daarnaast zal er elke maand een rooster van de activiteiten die we aanbieden in de scholen opgehangen worden! Lijkt het jou ook leuk om mee te doen met de sport- en spelactiviteiten? Kom dan gezellig langs en verdien ook nog eens een Move4Everpunt. Wanneer je acht keer hebt deelgenomen aan een activiteit van Move4Ever, staat er een leuk cadeautje voor jou klaar!

Met sportieve groet,

De buurtsportcoaches (Nils Veldhuis en Ilse Vlaming).

 

Datum School Tijd
20 oktober Durperhonk 12.30 uur
23-27 oktober

 

Herfstvakantie, zie vakantieactiviteit! Herfstvakantie, zie vakantieactiviteit!
24 november Durperhonk 12.30 uur

 

Klimmen bij Fun Forest Amsterdam in herfstvakantie met buurtsportcoaches!

De buurtsportcoaches van Texel organiseren iedere vakantie een leuke, sportieve, uitdagende activiteit. Op vrijdag 27 oktober organiseren wij een dagje uit naar het klimpark Fun Forest in Amsterdam!

De bus staat om 08.15 uur klaar op het parkeerterrein bij het gemeentehuis. Hier kan je instappen en begint de pret. We rijden naar het klimpark Fun Forest in Amsterdam waar we heerlijk gaan klimmen en klauteren. Wie wil dat nou niet?! Om 18.15 uur zijn we weer terug op het parkeerterrein bij het gemeentehuis. Neem voldoende eten en drinken mee want dat heb je wel nodig als je een hele dag klimt. Denk ook aan kleding waarin je makkelijk kunt bewegen en wat vies mag worden. Aanmelden doe je via de website: www.buurtsportcoachtexel.nl.

De algemene voorwaarden van het park vind je tevens op onze website. Een hele dag plezier voor slechts 25 euro per persoon (contant betalen bij de bus). De activiteit is voor kinderen van het basis- en voortgezet onderwijs vanaf 8 jaar en minimaal 130 cm lang. Het is de eerste activiteit na de zomer dus hebben wij bedacht dat je met deze activiteit 2 punten verdient! Heb je 8 punten dan staat er een leuk cadeautje voor je klaar. Schrijf je in voor 13 oktober via de website! Zien wij jou ook op 27 oktober? Tot dan!

Maandbrief september 2017

Maandbrief september 2017

Feest!

Hieperdepiep hoera juf Sandra en haar man Dave hebben een dochter gekregen. Zij heet Lotte en het gaat allemaal naar wens. Juf Sandra zal binnenkort een keer naar school toe komen om Lotte aan de leerlingen voor te stellen. Wilt u al eerder iets van u laten horen, kan dat natuurlijk altijd met een kaartje. (Mulderstraat 12, 1794 AB Oosterend)

Ook juf Annemiek had een bijzondere zomervakantie. Zij is op 25 augustus getrouwd!

Even onze nieuwe juffen voorstellen…….

Juf Chloé

Mijn naam is Chloé Zuidewind en ik kom vanaf dit schooljaar op Durperhonk werken. Ik sta op maandag, dinsdag en woensdag voor groep 5/6 en volg daarnaast een Master Educational Needs op het gebied van gedrag. Ik woon samen met mijn man Klaas en mijn zoontje Willem van bijna 1 in Oudeschild. Ik heb ontzettend veel zin in het aankomende schooljaar en hoop dat de kinderen en ouders met net zo veel plezier en enthousiasme weer naar school komen. We gaan er een fantastisch jaar van maken!

Juf Marike

Even voorstellen…mijn naam is Marike Oostra, 31 jaar en komend schooljaar naast juf Annemiek de leerkracht van groep 7/8 op donderdag en vrijdag. De afgelopen 6 jaar heb ik groep 7 en 8 gedraaid in Oudeschild. Na mijn opleiding Pedagogische Wetenschappen ben ik in 2010 afgestudeerd aan de pabo in Meppel. Dit verraadt gelijk mijn Drentse afkomst. Geboren en getogen in Assen en opgegroeid in een onderwijs-gezin. In 2008 ben ik definitief op Texel komen wonen vanwege het bedrijf van mijn partner. Gelukkig nog altijd met veel plezier en inmiddels twee dochters verder, waarvan er 1 inmiddels in groep 2 zit bij juf Suzanne.

Naast mijn passie voor lesgeven, mijn interesse in de ontwikkelingen van het onderwijs en het werken met kinderen, vind ik het leuk om te volleyballen, hard te lopen en zo nu en dan een potje te voetballen. Ook liggen mijn interesses in de muziek en wil ik komend jaar de gitaar regelmatig inzetten in de groep. Afgelopen drie jaar heb ik aan de Hogeschool Utrecht 6 vakken van de Master Speciaal Onderwijs gevolgd en afgerond. Na de komst van mijn tweede dochter had ik de behoefte aan een nieuwe uitdaging en een nieuwe manier van werken. De visie op het onderwijs in de Cocksdorp spreekt mij enorm aan en ik verwacht dat mijn ervaringen in de bovenbouw en mijn opgedane kennis de afgelopen jaren een fijne toevoeging zullen zijn op het Durperhonk. Ik heb er zin in!

Voor verdere vragen of kennismaking ben ik komende week beschikbaar na schooltijd op donderdag en vrijdag

Juf Suzanne

Mijn naam is Suzanne Bakker en ik ben 24 jaar oud. In 2015 ben ik afgestudeerd aan de iPabo en werk ik sindsdien met veel plezier in het basisonderwijs op Texel. Mijn afstudeerstage was op de Jozefschool en daarna heb ik onder andere op de Bruinvis en de Thijsseschool gewerkt. Samen met mijn vriend heb ik deze zomer een huis gekocht in Den Burg. Iets buiten Den Burg lopen mijn twee paarden waar ik in mijn vrije tijd graag ben. Verder zaalvoetbal ik en ga ik wel eens een rondje op de mountainbike. Ik heb erg veel zin in het komende schooljaar!

Schoolleiding

Juf Ingeborg zal na de vakantie weer starten op Durperhonk. Zij zal twee dagen werkzaam zijn voor de school. Deze dagen zijn wisselend en zullen weergegeven worden op de deur van haar kantoor.

Inloop

We werken met een nieuw team en daardoor zullen er vast bepaalde gebruiken gaan veranderen. Eén van de gebruiken is de inloop in de ochtend. Voor de leerlingen (en ouders) zal de deur nog steeds om 8:20 uur open gaan. U kunt dan even met uw kind meelopen in de klas om het werk te bekijken of om een boekje voor te lezen. Om 8:25 uur zullen de leerlingen van groep 5/6 een bel laten luiden. Het is de bedoeling dat de ouders dan het lokaal verlaten. Wij vragen u ook dringend hier aan te houden, zodat we om 8:30 uur in alle rust kunnen beginnen.

Buiten op de gang bij alle lokalen vindt u een agenda. U kunt hierin aangeven als er afspraken zijn bij de dokter, orthodontist, wisseling BSO, etc. Als u de leerkracht voor grotere zaken wilt spreken, kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken voor na schooltijd.

Nieuwsbrief

Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat u via de site de nieuwsbrief krijgt. De nieuwsbrief van oktober zal via ons administratiesysteem ParnasSys verzonden worden naar uw mailadres.

Kopje thee of koffie om het schooljaar te beginnen…….

Komt u maandagmiddag ook iets eerder op school voor een kopje koffie of thee? Om 14:20 uur zal de koffie en thee klaar staan en bent u van harte welkom om vakantieverhalen uit te wisselen!

BHV

Juf Suzanne, juf Marike en juf Chloé hebben deze week hun BHV-cursus afgerond. Hierdoor kunnen we het schooljaar starten met genoeg BHV-ers.

De leerlingen van groep 7/8 gaan  woensdag 6 september naar Ecomare en zijn ’s middags vrij.

Wij gaan dit jaar werken met Blink. Dit is een methode voor wereldoriëntatie waarbij alle vakken geïntegreerd zijn. Wij zijn samen met de Vliekotter een landelijke pilotschool en hiervoor hebben de leerkrachten van groep 7/8 een studiemiddag op 6 september. Het lukt ons niet om voor deze middag vervanging te regelen.

De leerlingen van groep 7/8 wordt gevraagd om op deze dag met de fiets naar school te komen om ’s ochtends samen naar Ecomare te rijden.

Vakantierooster en studiedagen

In het informatieboekje kunt u de vakanties en de studiedagen terugvinden. Toch nog even de studiedagen op een rij:

Op 4 oktober zijn alle leerlingen de hele woensdag vrij

Op 17 oktober zijn alle leerlingen op dinsdagmiddag vrij (vanaf 12:30 uur)

Op 7 februari zijn alle leerlingen op woensdagmiddag vrij (vanaf 12:30 uur)

Op 18 mei zijn alle leerlingen de hele vrijdag wij

Op 25 juni zijn de leerlingen op maandagmiddag vrij (vanaf 12:30 uur)

Gymtijden

De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben dit schooljaar tot de kersvakantie op maandagmiddag en vrijdagochtend gym. Op vrijdagochtend start groep 6/7/8 met hun gymles.

De leerlingen mogen deze ochtend direct naar de gymzaal.

Niet vergeten om deze maandag al de gymkleding mee te nemen!

Verlof

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders. Dit kan alleen wanneer de specifieke aard van het beroep het onmogelijk maakt om tijdens de schoolvakanties 2 weken aaneengesloten per schooljaar op vakantie te gaan.

Informatie over het aanvragen van verlof kunt u vinden in het boekje “Kan ik al boeken?”

Dit boekje is bij de schoolleiding te verkrijgen.

Let erop dat een eventuele verlof aanvraag ten minste 8 weken van tevoren bij de schoolleider moet worden ingediend!

Sloffen

Kindervoeten groeien soms opeens snel. Zou u willen kijken of de sloffen van uw kind nog passen en,  indien nodig, uw kind van nieuwe sloffen voorzien?

SMW

Cecil van Tiel is de schoolmaatschappelijk werker. Hij is telefonisch bereikbaar op het nummer: 0682060222. Cecil is woensdag 20 september op school. U kunt met vragen bij hem binnenlopen. Hij is aanwezig van 9:00 uur tot 11:30 uur.