Vrijdag is de schoolfotograaf bij ons op school. De OR heeft contact gehad met de fotograaf. Dit jaar worden het “half poserende” foto’s met een witte achtergrond. Daarnaast zullen er groepsfoto’s gemaakt worden.