Nieuws uit de Scholengroep Texel over Schoolvoetbal

Alle directeuren van de basisscholen op Texel komen zes à zeven keer per jaar bij elkaar in de Scholen Groep Texel (SGT). Er worden dan diverse zaken met elkaar besproken, zoals bepaalde schoolontwikkelingen, afspraken over (sport)activiteiten, vaststellen van het vakantierooster en mogelijkheden over scholing. Aan het begin van dit schooljaar zijn de sportactiviteiten vastgesteld. Voor de onderbouw een spelletjesochtend, voor groep 5 en 6 een sportdag, voor groep 7 en 8 het slagbaltoernooi en voor de groepen 5 t/m 8 het lijnbaltoernooi. Dat betekent dat toen ook besloten is dat er dit schooljaar geen schoolvoetbal georganiseerd zou worden. Helaas is er afgelopen weken wat onduidelijkheid ontstaan. Tijdens ons laatste directieoverleg hebben we daarom nogmaals unaniem besloten om het schoolvoetbaltoernooi dit jaar niet te organiseren. Aan het begin van schooljaar 2015-2016 zullen we de sportactiviteiten voor alle Texelse scholen wederom bespreken en vaststellen. U wordt hierover later verder geïnformeerd.

Op basisschool Durperhonk hebben we afgesproken om op 28 mei een “Durperhonk schoolvoetbaltoernooi” te houden met alle leerlingen van groep 3 t/m 8. Meer informatie volgt nog.

De dag na de meierblis

Tijdens het laatste directieoverleg met alle Texelse scholen is afgesproken dat we op vrijdagochtend 1 mei, de dag na de meierblissen op het eiland, op de gewone tijden zullen beginnen met de lessen. Alle kinderen worden dus om 8.30 op school verwacht.