Maandbrief april 2015

Vanaf volgende week kunt u de groepsresultaten van de Cito-toetsen aanschouwen op ons databord. Het databord bevindt zich in de hal tegenover het lokaal van groep 7/8.

De groepsresultaten van de DMT (toets leestechniek) : alle groepen boven de landelijke norm van inspectieDe afgelopen periode is er extra tijd ingezet op het gebied van (technisch) lezen. We kunnen constateren dat dit zijn vruchten afwerpt.

De groepsresultaten voor Rekenen en Wiskunde : alle groepen boven de landelijke norm van inspectie.We hebben ingezet op meer aandacht voor getallen en bewerkingen en daarbij het automatiseren.

De groepsresultaten voor Begrijpend lezen:  groep 4 , 5 en 7 onder de landelijke norm van inspectie, groep 6 boven de landelijke norm van inspectie

Begrijpend lezen blijft ons speerpunt voor de aankomende tijd. Er is sprake van een stijging maar we hadden verwacht na de analyse van de methode-toetsen dat deze stijging voldoende zou zijn geweest.

De groepsresultaten voor Spelling: groep 3 t/m 6 boven het landelijk gemiddelde.Wij hebben hierbij ingezet op het “dagelijks- dictee”. Elke week vindt er drie tot vier keer een woorden- en zinnendictee plaats waarbij de “oude” spellingscategorieën herhaald en besproken worden. Dit alles vindt plaats naast het aanbieden van de nieuwe lesstof.

Bij de leerlingen van groep 7-8 heeft dit nog niet tot het juiste effect geleid. De resultaten van deze toetsen waren onder het landelijk gemiddelde.

De groepsresultaten voor de woordenschattoets: groepen 3, 5, 6,7 en 8 boven het landelijke gemiddelde. In groep 4 is de score beneden het landelijk gemiddelde. Aangezien het bleek dat dit op meer scholen van Texel het geval is, wordt er nu onderzoek gedaan door de taal-coördinator of dit aan de toets ligt en/of dit ook landelijk speelt.

Op dit moment zijn we aan het kijken hoe we ons onderwijs verder kunnen aanpassen naar leerling-gestuurd onderwijs waarbij de betrokkenheid van de leerling centraal staat. Niet elke leerling heeft dezelfde mate van instructie nodig. Elke leerling moet na uitleg op zijn niveau in staat zijn zelfstandig te werken. Daarvoor moet hij/zij vaardigheden leren; plannen van een taak, doelgericht bezig zijn, weten wat je leert, weten wanneer je hulp moet vragen en het controleren van het eigen werk. Wij zullen daar volgend schooljaar begeleiding in krijgen via Klassen.Pro.

Op de aankomende studiemiddag zullen we  met het team verder gaan het kijken hoe wij de weektaak ofwel werkbrief kunnen vormgeven en invullen.

Onze studiedag van vrijdag 3 april zal in het teken staan van “de ontwikkeling”. Wij willen deze dag een invulling geven aan het schoolplan. In het schoolplan zet je de ontwikkeling uit van nu tot over vier jaar waarbij het eerste en het tweede jaar gedetailleerd beschreven zullen worden. Het is de bedoeling dat dit schoolplan ieder jaar geëvalueerd en aangepast wordt.

Heeft u nog vragen dan bent u natuurlijk altijd van harte welkom!

 

Verbeteren leerklimaat

Uit onderzoek van de universiteit Twente blijkt dat kleurgebruik het welzijn van leerlingen in de klas beïnvloedt. Zo kan blauw een rustgevend effect hebben en geel voor energie zorgen. Zoals u weet, vinden wij het welzijn van onze leerlingen erg belangrijk. Wij doen er alles aan wat binnen onze mogelijkheden ligt om een optimaal leerklimaat te bieden voor onze leerlingen.

Wij willen als school met kleuren gaan werken in de groepen. Om zeker te zijn van de juiste kleurkeuze, willen wij voor de definitieve keuze een aantal maanden gaan uitproberen wat de meest geschikte kleur zal zijn. Dit zullen wij doen door met doeken te werken aan de muur. Echter, om de onderzoeksresultaten zo zuiver mogelijk te laten zijn, is het belangrijk dat de hele omgeving zo veel mogelijk in dezelfde kleur wordt gebracht. Vandaar dat wij u willen vragen, om in de kleding van uw kind(eren) zo veel mogelijk rekening te houden met de kleur waar wij die periode mee experimenteren. Na afloop zullen wij evalueren op een aantal criteria en een definitieve keuze maken. Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.

Vanaf morgen (woensdag) zullen we beginnen met de kleur groen. U wordt vriendelijk verzocht de kleding van uw kind hierop aan te passen. Hieronder ziet u een overzicht van de kleuren die wij tot aan de zomervakantie gaan onderzoeken.

15-30 april blauw

1-14 mei geel

15-31 mei oranje

1-15 juni rood

16-30 juni paars

Nieuwe leerling

Vorige week is Tristan Ben Shachar bij meester Kees in groep 1/2 begonnen. In april wordt Roos Hoedjes vier jaar en komt zij ook bij ons op school. Wij wensen Tristan en Roos een hele plezierige tijd toe bij ons op school.

Donderdag 2 april

Donderdag 2 april zal groep 8 onder leiding van juf Marjanne het paascircuit organiseren. De leerlingen van groep 7 zullen de andere leerlingen in groepjes tijdens het circuit begeleiden.

Dit paascircuit vindt plaats na de kleine pauze.

Na de grote pauze (12:45 uur) hebben de groepen 5 t/m 8 een lijnbaltoernooi in de gymzaal van het Eierlandse Huis. Als u het leuk vindt om te komen kijken, bent u van harte welkom.

Groep 3/4 zal deze middag een bezoek brengen aan de galerie en het atelier van kunstenaar Maurice in De Koog.

Studiemiddag en –dag en vrije dagen

31 Maart is er een studiemiddag. Alle leerlingen zijn deze middag om 12:15 uur uit.

Op vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten hebben deze dag een studiedag.

6 April is tweede paasdag en hebben alle leerlingen en leerkrachten vrij dit geldt ook voor maandag 27 april want dan is het Koningsdag.

Ook op 30 april hebben we een studiemiddag en zijn alle leerlingen om 12:15 uit.

Schriftelijk verkeersexamen groep 8

Donderdag 16 april heeft groep 8 het schriftelijk verkeersexamen. Dit zal in de klas plaatsvinden. Er wordt al druk geoefend!

Podium

Vrijdag 17 april houden wij weer een podium. (Er was in eerste instantie aangegeven dat dit op 16 april zou plaatsvinden.)

Iedereen is 17 april om 12:00 uur welkom!

Cito- eindtoets

Vanaf dinsdag 21 april t/m donderdag 23 april worden de Cito-eindtoetsen afgenomen bij de leerlingen van groep 8. Dinsdag 21 april, woensdag 22 april en donderdag 23 april zal in groep 8 de Cito eindtoets worden afgenomen.

Het betreft dit jaar een nieuwe versie met ander soort  vraagstellingen.

Op o.a. de onderstaande sites staan opgaven om nog eens te oefenen en het geeft de kinderen de gelegenheid om aan de vraagstellingen te wennen.

http://leestrainer.nl/Taal.htm

(hier ook nieuwe soorten vraagstellingen die vanaf 2015 voorkomen!)

http://leestrainer.nl/Rekenencito.htm

http://www.kids4cito.nl/cito.html

Cito-entree

In de week van 13 april beginnen de Cito-entree toetsen van groep 6. De toetsen zullen over twee weken verspreid worden.

Schoolvoetbal

Woensdagmiddag 29 april hebben de leerlingen van groep 7/8 het schoolvoetbaltoernooi. Meer informatie volgt nog

Koningsspelen

Vrijdag 24 april worden de Koningsspelen op de scholen georganiseerd.

Voor de groepen 5 t/m 8 worden dit jaar verschillende activiteiten georganiseerd door “Kids samen” Dit in samenwerking met aankomende leerkrachten van de ALO (Academie Lichamelijke Opvoeding). Wij worden deze dag bij de vuurtoren verwacht en zijn erg nieuwsgierig naar het programma.

De groepen 1 t/m 4 zullen op school een sportief programma hebben.

600 Jaar stad Texel

In mei staat De Cocksdorp in het teken van 600 jaar Stad Texel. Ook op school zullen onze lessen in die periode in het teken staan van dit onderwerp.

600 Jaar stad Texel: overige activiteiten

LICHTJESFEEST EN KLEURWEDSTRIJD BIJ TEXEL 600 JAAR STAD

ZATERDAG 11 APRIL OM 20.30 UUR OP DE GROENEPLAATS IN  DEN BURG

We vieren dit jaar dat Texel 600 jaar een stad is. Dat is bijzonder want wij zijn een eiland en toch een stad!

We werden een stad in 1415, daar hebben de kinderen op school al over gepraat en gewerkt.

Toen was er nog niet zoveel licht, en ook ander licht. Met dat licht gaan we in den Burg iets doen.

We beginnen met een kleurwedstrijd voor de kinderen van 3 tot 10 jaar. Je kunt de kleurplaat afhalen bij de Hema of bij Mantje, als je hem gekleurd hebt mag je hem daar ook weer inleveren.

De uitslag wordt  van de kleurwedstrijd wordt  tijdens het lichtjesfeest bekend gemaakt.

Zaterdag 11 april is het dorpendag van den Burg met veel leuke dingen.

In de avond houden we dan om 20.30 uur  een ‘Lichtjesfeest’; een optocht met licht en muziek uit  die tijd.

We vragen iedereen om met een licht te komen; een lantaarn, een lampion, alle soorten licht kunnen en mogen, ook als je licht van nu meeneemt, ledlichtjes of misschien wel een snoer van de kerstboom! Versier jezelf, of verkleed jezelf. Niet alleen de kinderen, maar we vragen of iedereen met licht wil komen.

We lopen dan door de oude straten en langs donkere plekjes van den Burg.

Aan de mensen die langs de route wonen vragen we om hun huis of tuin te versieren met lichtjes; kaarsjes, waxinelichtjes, lantaarntjes lampionnen.

Wil je er iets over zien; zoek dan op youtube lichtjesavond Bergen. Misschien krijg je wel een heel leuk idee!

We hopen dat er veel mensen mee doen, niet alleen uit den Burg, maar van heel Texel, uit onze hele stad!

Schoolfotograaf

Het duurt nog even maar alvast ter voorbereiding………

De schoolfotograaf zal vrijdag 22 mei bij ons op school aanwezig zijn.

CJG

Woensdag 15 april is Cecil van Tiel aanwezig op onze school.

U kunt binnenlopen tussen 8:30- 12:00 uur.

Cecil is deze ochtend te vinden in het tussenlokaal.

CJG is ook telefonisch bereikbaar op het nummer: 06 82 06 02 22

Schoolwas

Week 14             Fam Kamp         

Week 15             Fam Marcel Smit            

Week 16             Fam van ‘t Noordende

Week 17             Fam Hoedjes

Week 18             Fam Bonne

Week 20             Fam Martijn Smit

Oud Papier April

Fam Arnold Boon

Fam Bonne

Fam Bakker

Fam Pordzik

Fam Schermel

 

Het oud papier wordt opgehaald op de eerste zaterdag van de maand

U wordt ’s morgens om 9:00 uur op school verwacht

De families die dikgedrukt staan, worden verwacht met een auto met aanhanger.

Het oudpapierhok (deur naast de ingang) van de school moet ook geleegd worden.

In het papierhok liggen netten, waarmee de aanhanger afgedekt kan worden.

Onderling ruilen is uiteraard mogelijk, u dient hier wel zelf zorg voor te dragen.

Route De Cocksdorp: Molenlaan, Postweg (t/m Sir Robert), Hollandseweg, Hoofdweg (tussen de Hollandseweg en de Stengweg), Stengweg (Zeeburg), Vuurtorenweg, Krimweg.

 

N.B:De papiercontainer staat er meestal al voor het weekend. Als u zelf een grote hoeveelheid oud papier heeft, dan zou het fijn zijn als u deze zelf vast even wegbrengt. Dit scheelt de ophalers een hoop energie.

Tip vanuit de Duurzame Leerlijn

Koningingsdag=hergebruikdag

Ga vroeg op stap voor de mooiste tweede-hands-koopjes of verkoop spullen waar anderen nog iets aan hebben.