Maandbrief februari

Nieuwe leerlingen

Een kopje wat nog ontbrak aan onze nieuwsbrief.

Vanaf nu willen wij elke keer laten weten welke nieuwe leerlingen er de afgelopen tijd op onze school zijn gekomen.

Mathilde de Jong en Mare van Straten zijn onlangs 4 jaar geworden en zijn al aardig gewend bij meester Kees. Jurjen Stolk wordt in februari 4 jaar en is nu aan het oefenen in groep 1/2.

Wij wensen ze een hele fijne schooltijd toe op Durperhonk! Welkom!

Kijkmiddag

Dinsdag 10 februari houden wij na schooltijd een kijkmiddag.

Alle ouders zijn welkom om het werk van hun kind te bekijken.

De kijkmiddag wordt gehouden vanaf 14:45 uur tot 15:15.

 Zonnepanelen

Voor de kerstvakantie zijn de oude zonnepanelen verwijderd van het dak.

Ondertussen zijn de nieuwe omvormers geplaatst en is het nu wachten op gunstige weersverwachtingen zodat ook de nieuwe zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Mimi Eelman is op dit moment bezig om een lessenserie te ontwikkelen rondom de oude zonnepanelen. Juf Yvonne zal hierbij aanhaken.  Meer informatie volgt nog.

Kleinkinderen

Hoera! Juf Marjanne haar kleindochter is 23 januari geboren. Zij heet Sofie.

Ook juf Marjan heeft de oma kriebels. Haar kleinzoon is 31 december geboren en heet Maas.

Wij wensen beide oma’s veel plezier met hun kleinkind!

WMK-enquête

De ouder-enquête is ingevuld door 12 ouders. Dit wordt als een lage respons gewaardeerd.

Wij vinden het wel erg fijn dat deze ouders bereid waren om ons van feedback te voorzien zodat wij hiermee ons onderwijs kunnen aanpassen.

Het onderdeel “Kwaliteitszorg” en het onderdeel “Personeelsbeleid” werd onvoldoende gescoord.

Wij zullen deze punten meenemen in ons verbetertraject. Een belangrijk onderdeel hierin is de verbetering van onze schoolgids. Op dit moment zijn wij ons hierop aan het oriënteren.

Vreedzame School

Bij de lessen van de Vreedzame School staat op dit moment de communicatie centraal.

Communicatieve vaardigheden zijn nodig om het sociale klimaat in de klas en op school te verbeteren. Kinderen moeten leren om met elkaar te communiceren: goed te luisteren, laten zien dat ze luisteren, iets kunnen samenvatten, letten op non verbale communicatie, duidelijk zijn in wat je wilt en wat je niet wilt, enzovoort.

In dit blok krijgen de leerlingen gelegenheid om veel met elkaar te praten.

Type les

De leerlingen van groep 6 zijn nu aangemeld voor de typecursus. Ouders zullen de inloggevens via hun email ontvangen.

De leerlingen zullen eenmaal per week typeles op school krijgen. Voor een goed eindresultaat is het noodzakelijk dat er thuis regelmatig geoefend wordt.

 Leerlingenraad

In de leerlingenraad van 22 januari zijn de volgende punten besproken:

  • De luchtverfrissers in de wc’s zijn op. Vera zorgt voor nieuwe.
  • Buitenlessen blijft een punt van aandacht. Gelukkig wordt de temperatuur buiten langzaam weer wat aangenamer zodat we ook natuurlessen buiten kunnen houden.
  • Er wordt nu niet meer naast de wc geplast. Het schrift heeft geholpen in groep 5/6.
  • Wees zuinig met de spullen….. Dit is in groep 7/8 besproken.
  • De gymzaal lijkt nog zanderig. We houden dit in de gaten.
  • De juffen zijn nu allemaal op tijd buiten tijdens de pauze.
  • Sinterklaas heeft ons voorzien van ballen. We zijn er blij mee!
  • Om de school schoon te houden is het belangrijk dat de klassendienst goed veegt. Misschien bij de taakjes ook de taak stofzuigen (op vrijdag?). Na het buitenspelen jezelf goed afkloppen en voeten vegen.
  • Om de school nog gezelliger te maken gaat Kenji nepplantjes vragen aan zijn oom.

Luizen

Zoals het er nu naar uitziet zijn wij luizenvrij.

Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar inzet tijdens deze epidemie.

Zou u nog wel alert willen blijven en uw zoon/dochter willen blijven controleren.

Novilo-scholing

Op vrijdagmiddag 6 februari en vrijdagmiddag 20 maart zullen alle teamleden meedoen aan de Novilo-scholing. Dit in het kader van Passend Onderwijs.

Deze studiemiddag zal plaatsvinden na de reguliere lessen van uw kind (eren).

Re-integratie

Juf Yvonne is onlangs hard op haar hoofd gevallen en heeft daarbij een hersenschudding opgelopen. Ondertussen is ze al weer regelmatig op school te vinden. Het draaien van de groep lukt haar op dit moment nog niet. We hopen dat ze snel hersteld en tot die tijd wordt de groep door een andere (inval) leerkracht opgevangen.

Juf Sandra heeft aangegeven dat het haar nog niet lukt om haar werkzaamheden te hervatten. Jacob Mechielse blijft daarom de gymlessen verzorgen.

Juf Sandra verzorgt op dit moment wel de MRT-lessen op onze school.

Compensatiedagen juf Meline

Juf Meline zal maandag 2 februari zelf de groep draaien. Juf Ingeborg zal deze dag in groep 7/8 te vinden zijn.

Studiemiddag en margedag

19 Februari is er een studiemiddag. De leerlingen zijn deze dag om 12:15 uit.

20 Februari heeft groep 1 t/m 4 een margedag. Zij zijn deze hele dag vrij.

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie start op 21 februari. Op 2 maart verwachten wij alle leerlingen weer op school.

GVO en HVO

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal.

Binnen onze school bieden wij ook godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs      (GVO of HVO) aan. GVO en HVO laten kinderen diepgaander kennis maken met de religie of levensbeschouwing van uw keuze.

GVO en HVO zijn vrijwillige vakken en worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door speciaal opgeleide vakdocenten van de betreffende GVO- en HVO-organisaties.

De lessen vinden 1 x per week in schooltijd plaats en duren 3 kwartier. Er zijn voor u geen kosten aan deze lessen verbonden.

Mocht uit onze inventarisatie blijken dat er voldoende belangstelling is, dan zal er contact worden opgenomen met de betreffende organisatie of er een docent beschikbaar is.

Meer informatie over het GVO en HVO kunt u vinden op de website www.gvoenhvo.nl

Bij voldoende aanmeldingen, biedt de school de mogelijkheid aan uw kind om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs te volgen. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met juf Ingeborg

CJG

18 Februari is Cecil van Tiel aanwezig op onze school.

U kunt binnenlopen tussen 8:30- 12:00 uur.

Cecil is deze ochtend te vinden in het tussenlokaal.

CJG is ook telefonisch bereikbaar op het nummer: 06 82 06 02 22

 Schoolwas

Week 5                               Fam Nosrati

Week 6                               Fam Dros

Week 7                               Fam Spek

Week 8                               Fam Ran

Week 10             Fam  Dieks

Oud Papier Februari

Fam Marcel Smit

Fam Ran

Fam Tromp

Fam Stolk

Fam  Gerdez

Het oud papier wordt opgehaald op de eerste zaterdag van de maand

U wordt ’s morgens om 9:00 uur op school verwacht

De families die dikgedrukt staan, worden verwacht met een auto met aanhanger.

Het oudpapierhok (deur naast de ingang) van de school moet ook geleegd worden.

In het papierhok liggen netten, waarmee de aanhanger afgedekt kan worden.

Onderling ruilen is uiteraard mogelijk, u dient hier wel zelf zorg voor te dragen.

Route De Cocksdorp: Molenlaan, Postweg (t/m Sir Robert), Hollandseweg, Hoofdweg (tussen de Hollandseweg en de Stengweg), Stengweg (Zeeburg), Vuurtorenweg, Krimweg.

 N.B:De papiercontainer staat er meestal al voor het weekend. Als u zelf een grote hoeveelheid oud papier heeft, dan zou het fijn zijn als u deze zelf vast even wegbrengt. Dit scheelt de ophalers een hoop energie.