Maandbrief januari 2015

Terugkijkend op het jaar 2014 kunnen we zeggen dat we een heleboel mooie momenten hadden.

Het schoolreisje naar Artis was natuurlijk wel de topper!

Ook op leergebied zitten we in de lift. De coöperatieve werkvormen worden al dagelijks ingezet, het nieuwe instructiemodel wordt toegepast en het lijkt allemaal effect te hebben op de leerprestaties.

De methode gebonden-toetsen laten een mooie stijgende lijn zien. We zijn nu erg benieuwd naar de Cito-scores in januari.

Als wij de gegevens in februari geanalyseerd hebben, willen wij deze met u delen op een ouderavond. Meer informatie hierover volgt nog.

Deze week kregen we bericht dat de inspectie in oktober 2015 weer bij ons op bezoek komt voor een kwaliteitsonderzoek.

Het ongeval van Lynn was wel een heel verdrietig moment dit jaar.  Iets wat bij velen veel indruk heeft gemaakt.

We zijn ontzettend blij dat het nu zo goed gaat met Lynn en hopen dat deze vooruitgang voortzet.

Privacy van de digitale gegevens van uw kind

Als ouder of verzorger moet u ervan uit kunnen gaan dat de school van uw kind verantwoord omspringt met zijn of haar privégegevens en dat de privacy van uw zoon of dochter bij de school in goede handen is. Ook wij vinden die privacy van grote waarde en we doen er dan ook zoveel mogelijk aan om die te beschermen.

Het goed regelen van die bescherming wordt steeds belangrijker. In de huidige digitale samenleving maakt ook basisschool Durperhonk namelijk steeds meer gebruik van digitale leermiddelen. Dat doen we om uw kind zo goed mogelijk op zijn of haar toekomst voor te bereiden. Bovendien groeien hiermee de mogelijkheden om hem of haar op maat les te geven.

In de media hebben de laatste weken diverse berichten gestaan over de veiligheid van de leerlinggegevens die bij het gebruik van bijvoorbeeld digitale lesboeken en apps betrokken zijn. Hoewel op onze school op dit moment geen problemen zijn, willen wij u met deze brief graag informeren om welke gegevens het precies gaat, wat er met deze gegevens gebeurt en hoe wij de privacy van uw kind bewaken.

Uitgeverijen van digitale lesboeken en apps hebben hun digitale lesmateriaal achter slot en grendel staan. Om oefeningen te kunnen maken op de computer en ook om de leraar  inzicht te geven in hoe leerlingen hun opdrachten maken en wat hun vorderingen zijn, wordt van ieder kind digitaal informatie verwerkt. Het gaat daarbij om voor- en achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, geslacht en de klas van het kind. Maar ook om enkele gegevens over onze school zelf. Hierbij zijn uitgeverijen betrokken en ook Basispoort, een soort digitale toegangspoort tot al het lesmateriaal dat wij op school gebruiken. Scholen hebben volledige zeggenschap over die persoonsgegevens en dat moet ook zo blijven. Een uitgeverij en Basispoort mogen er natuurlijk niet mee ‘aan de haal gaan’. We hebben geen aanwijzingen dat dit nu wel gebeurt.

In de afgelopen week bleek wel dat er een kwetsbaarheid in het systeem van Basispoort heeft gezeten waardoor kwaadwillenden in theorie op bepaalde scholen toegang tot enkele leerlinggegevens zouden kunnen hebben. Dat geldt alleen voor scholen die met een verouderd systeem werken (Windows XP). Voor onze school geldt dat niet.

Dat neemt niet weg dat wij alles in het werk stellen om het risico op dergelijke situaties en misbruik van gegevens zo klein mogelijk te houden, zodat we de privacy van uw kind ook in de toekomst kunnen waarborgen.

De PO-Raad, de vereniging van de scholen in het primair onderwijs, overlegt op dit moment over plannen om de gegevens voortaan zo te verwerken dat ze moeilijker tot individuele kinderen te herleiden zijn. Daarnaast worden er met de uitgevers en andere dienstverleners centrale afspraken, gedragsregels en overeenkomsten gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens. Dat moet zorgen voor meer inzicht in en controle over de informatie.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ouderenquête

Nog niet alle ouders hebben een inlogcode gekregen voor de ouderenquête. Het was de bedoeling dat u deze na het 10-minutengesprek mee zou krijgen. Onze excuses hiervoor.

De inloggegevens zijn vandaag meegegeven aan de kinderen waarvan de ouders deze nog niet hadden ontvangen.

Mocht u uw inloggegevens niet meer hebben, dan kunt u via de mail deze bij juf Ingeborg opvragen. durperhonk@schooltij.nl.

Wij hopen dat veel ouders de enquête invullen zodat wij een goed beeld krijgen hoe u over de school denkt en wat onze verbeterpunten kunnen zijn.

Winterboekenlijst

De Onderwijsbegeleidingsdienst heeft een winterboekenlijst opgesteld voor de leerlingen van alle groepen. Deze lijst bevat leuke kinderboeken rond het thema “winter”.

Deze lijsten hebben wij afgedrukt en op de gang bij de betreffende klas neergelegd. Als u interesse heeft, kunt u een lijst meenemen.

Een nieuw jaar, een goed voornemen

Aangezien wij de schooldag in alle rust en op tijd willen beginnen, willen wij vragen of alle kinderen bij binnenkomst in hun klas willen blijven.

Het is dus niet de bedoeling dat er nog afscheid genomen wordt van broertjes en zusjes in een andere klas.

Als uw kind zijn broertje of zusje moet wegbrengen kan dit natuurlijk wel. Het is de bedoeling dat hij/zij daarna naar de eigen klas gaat.

Hoofdluis

Er is weer hoofdluis geconstateerd op school. Zou u uw kind(eren) zelf ook goed willen controleren.

Mochten er kriebelbeestjes zijn dan kunnen deze bestreden worden met een speciale lotion.

Je kunt de neten verwijderen met de hand of nat haar (met conditioner) kammen met een ijzeren luizenkam. Tevens schijnt het heel effectief te zijn om de neten te verwijderen met een stylingtang.

Wanneer er luizen zijn geconstateerd moet op school lang haar in een staart of vlecht worden gedragen.

In de week naar de vakantie vindt er weer een luizencontrole plaats.

Meer informatie is te vinden in het luizenprotocol op de site.

Typen

In januari start groep 6 met zijn/haar typecursus. De basis wordt in de klas gegeven, maar er wordt van de leerlingen verwacht dat zij thuis met regelmaat oefenen.

In januari zullen we de leerlingen een brief meegeven met meer informatie.

Weer naar school

Op 5 januari begint de school weer!

 Studiemiddag

Op 8 januari is er een studiemiddag. De leerlingen zijn deze dag om 12:15 uit.

Compensatiedag Meline

Op maandag 12 januari is juf Ingeborg in groep 5/6 te vinden. Juf Meline heeft deze dag een compensatiedag

GGD

Op woensdag 7 en 14 januari is de GGD verpleegkundige op school. De ouders van de betreffende leerlingen hebben hier al bericht over gehad.

Drempelonderzoek

14 Januari vindt het drempelonderzoek plaats voor de leerlingen van groep 8. Dit onderzoek zal om 12:45 starten.

Op 15 januari vindt aansluitend De Nederlandse Intelligentietest voor onderwijsniveau (NIO) plaats. Deze test zal in de ochtend afgenomen worden.

Bovenschools ICT

Dinsdagmiddag 20 januari is juf Marjanne naar een bijeenkomst van het Bovenschools ICT. Deze middag zal juf Ingeborg in groep 7/8 de lessen verzorgen.

CJG

21 Januari is Cecil van Tiel aanwezig op onze school.

U kunt binnenlopen tussen 8:30- 12:00 uur.

Cecil is deze ochtend te vinden in het tussenlokaal.

CJG is ook telefonisch bereikbaar op het nummer: 06 82 06 02 22

Leerlingenraad

22 Januari is er een vergadering van de leerlingenraad

 Centraal Directie Overleg

Met de schoolleiders van Schooltij is afgesproken dat wij in het volgend jaar (2015) aanschuiven bij het Centraal Directie Overleg van Kopwerk. Dit vindt ongeveer eenmaal in de 6 weken plaats.

Het ochtendprogramma zal een algemeen programma zijn waarna in de middag het regio-overleg (Texel) plaats zal vinden.

Het eerste Centraal Directie Overleg is op 3 februari 2015.

Schoolwas

Week 2                               Fam Knol

Week 3                               Fam Gerard de Ridder

Week 4                               Fam Pordzik

Week 5                               Fam Nosrati

Oud Papier Januari

Fam Dros

Fam Hoedjes

Fam Plag

Fam Spek

Fam Kamp

 

Het oud papier wordt opgehaald op de eerste zaterdag van de maand

U wordt ’s morgens om 9:00 uur op school verwacht

De families die dikgedrukt staan, worden verwacht met een auto met aanhanger.

Het oudpapierhok (deur naast de ingang) van de school moet ook geleegd worden.

In het papierhok liggen netten, waarmee de aanhanger afgedekt kan worden.

Onderling ruilen is uiteraard mogelijk, u dient hier wel zelf zorg voor te dragen.

Route De Cocksdorp: Molenlaan, Postweg (t/m Sir Robert), Hollandseweg, Hoofdweg (tussen de Hollandseweg en de Stengweg), Stengweg (Zeeburg), Vuurtorenweg, Krimweg.

 N.B:De papiercontainer staat er meestal al voor het weekend. Als u zelf een grote hoeveelheid oud papier heeft, dan zou het fijn zijn als u deze zelf vast even wegbrengt. Dit scheelt de ophalers een hoop energie.

 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne kerst toe en heel goed 2015 !

Namens het Team van Durperhonk