“Per abuis is het oude rekening nummer (zonder IBAN) op de nota voor de Ouderbijdrage gekomen.
Het juiste rekening nummer is: NL82RABO0362545197.
Mocht u het oude nummer zelf al hebben omgezet naar IBAN, en de ouderbijdrage reeds hebben overgemaakt, dan is dat vanzelfsprekend geen enkel probleem.

Met vriendelijk groet,

Mattijs Dieks
Penningmeester Ouderraad Durperhonk