Maandbrief november 2014

De blaadjes vallen alweer van de bomen. De eikeltjes, kastanjes en besjes verschijnen in de klas. Het is herfst!

In groep 1/2 staat nu een prachtige herfstboom op de vide samen met een kabouterhuisje.  Er wordt hier druk geklust met al het gereedschap. Wij zoeken nog ouders die kabouterkussentjes zouden willen naaien. Als er nog handige moeders of oma’s zijn horen meester Kees en/of juf Ingeborg dit graag.

In groep 3/4 zijn ze ook druk bezig met het thema herfst. Er staat weer een prachtige thematafel.

In deze groep krijgen de kinderen niet genoeg van “De gouden knoop”. Om de beurt krijgen de kinderen “De gouden knoop” van juf Heleen of juf Yvonne. Wanneer je de gouden knoop in je bezit hebt, mag je dit niet vertellen. Je probeert die dag zoveel mogelijk opstekers (complimenten) te maken naar de andere kinderen toe. Aan het eind van de dag mogen de leerlingen raden wie de gouden knoop in zijn bezit heeft. Het wordt natuurlijk wel moeilijk als iedereen veel opstekers maakt…………

In groep 5/6 zijn de leerlingen druk bezig met het automatiseren van de tafels 0 t/m 10.

Het eerste doel is gehaald, waardoor het doel natuurlijk weer is bijgesteld. Nu hard oefenen (ook thuis……) om dit weer te gaan halen!

Er kan thuis ook geoefend worden via “Rekentuin”.

Groep 7/8 is druk bezig met de voorleeswedstrijd. Vorig jaar was Melanie kampioen en ging zelfs door naar de overkant. We zijn heel nieuwsgierig wie het dit jaar gaat worden.

In ieder geval heeft heel groep 7/8 al kunnen oefenen tijdens het voorlezen aan de kleuters.

 

Schoolgids en School ondersteuningsprofiel

Op de website is de vernieuwde Schoolgids en het vernieuwde School Ondersteunings-Profiel te vinden onder de link “Schoolinformatie”.

Op dit moment staat het inspectierapport nog niet op de site van de inspectie. Wanneer dit het geval is, laten wij u dit weten.

 

Podium

Het laatste podium werd druk bezocht door ouders/grootouders en andere belangstellenden.

Er kwamen veel positieve reacties onze kant op.

De leerlingen hebben zeer leuke en gevarieerde optredens laten zien.

De volgende podia vinden plaats met Sinterklaas en Kerst. Meer informatie volgt nog.

 

Groep 7/8

Dinsdagmiddag 28 oktober is juf Marjanne naar een bijeenkomst van de werkgroep ICT. Deze middag zal juf Ingeborg de groep overnemen.

Op woendag 29 oktober vindt er een POVO- (primair onderwijs- voortgezet onderwijs) dag plaats en is juf Marjanne ’s middags op de OSG te vinden. Juf Yvonne neemt dan de groep over.

 

Bibliotheek groep 5/6

30 Oktober heeft groep 5/6 een activiteit georganiseerd vanuit de bibliotheek. Deze activiteit vindt op school plaats.

 

Poetsles

Op 30 oktober is ook de tandartsbus weer aanwezig op school. Op deze dag zullen er poetslessen verzorgd worden.

 

Bibliotheek groep 1/2

Donderdag 13 november gaat groep 1/2 op bezoek bij de bibliotheek. Het programma start om 9:00 uur. Er worden nog ouders gezocht die deze ochtend zouden kunnen rijden.

 

Bureau Halt

Op vrijdag 31 oktober krijgen de leerlingen van groep 7/8 informatie over Bureau Halt. Dit wordt door een medewerker van dit bureau verzorgd.

 

Studiemiddag

Op 4 november hebben wij een studiemiddag. Deze studiemiddag zal worden verzorgd door de Onderwijs Begeleidings Dienst en zal in het teken staan “Kansrijke combinatiegroepen”.

Alle leerlingen zijn deze dag om 12:15 uur uit.

 

Groep 7/8

Maandag 27 oktober is juf Yvonne door privé-omstandigheden niet aanwezig. Deze dag wordt ingevuld door juf Ingeborg.

 

Compensatiedag juf Meline

10 November heeft juf Meline  een compensatiedag. Deze dag wordt ingevuld door juf Ingeborg.

27 Oktober zou juf Ingeborg de compensatiedag van juf Meline invullen. Aangezien zij deze dag nu moet invullen in groep 7/8, is juf Meline zelf aanwezig op deze dag.

 

Drempelonderzoek en NIO

Op maandag 17 november vindt ’s middags het drempelonderzoek plaats voor de leerlingen van groep 8.

Op dinsdagochtend 18 november vindt de NIO plaats.

 

CJG

Op woensdag 19 november is Cecil van Tiel weer bij ons op school.

U kunt met alle opvoedingsvragen bij hem terecht tussen 8:30-12:00 uur.

Cecil is te vinden in het tussenlokaal (voormalig BSO).

 

Luizenwerkgroep

Er zijn nog steeds ouders nodig voor de Luizenwerkgroep. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met Karen Hoedjes of met juf Ingeborg.

 

Koningsdag

Het duurt nog even, maar wij werden er op geattendeerd dat Koningsdag niet meegenomen is in het informatieboekje bij de vrije dagen.

Deze dag (27 april) zijn alle leerlingen vrij.

 

Kunstenaar in de klas

Voor de vakantie is kunstenaar Maurice Christo van Meijel bij ons op school geweest om met de leerlingen van de onderbouw te werken.

Hij heeft met de leerlingen van groep 1 taartjes gemaakt van zoutdeeg. Dit zoutdeeg is ook gebruikt bij de leerlingen van groep 2 die hiervan prachtige beesten hebben gemaakt.

Groep 3 en groep 4 hebben een begin gemaakt met hun beesten van kosteloos materiaal.

27 en 28 Oktober is Maurice weer bij ons op school. Hij gaat dan met de leerlingen van de midden- en bovenbouw aan het werk met kosteloos materiaal.

Spaart u deze laatste dagen nog met ons mee zodat we genoeg materiaal hebben?

 

Muzieklessen op school
Zoals u weet, geeft Mathieu Vulto namens Artex een keer in de 2 weken muziekles aan (bijna) alle klassen van de Texelse basisscholen. De kinderen doen graag mee aan deze lessen. Vorig jaar hebben we alle scholen gevraagd hoe ze de lessen ervaren.  Alle scholen zijn blij met deze lessen, die worden bekostigd uit gelden van de overheid. Luxe? In deze tijden wel. Maar muziek op school is ook heel belangrijk! Inmiddels weten we dat muzieklessen op basisscholen heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Zo leren ze naar elkaar te luisteren en trainen ze hun hersenen waardoor ze beter kunnen opletten in de klas.
Mathieu: “We zijn inmiddels in de 5e lesweek en ook mijn muzieklessen als vakleerkracht muziek zijn weer in volle gang. Met veel plezier geef ik voor het 2e jaar les aan alle basisscholen van Texel. Dat betekent voor de kinderen dat ik 1x in de 2 weken in de klas een muziekles geef met een deel didactiek en een deel zingen of muziek maken.
In tegenstelling tot de ons omringende landen en de VS, waar ik onlangs op studiereis ben geweest, wordt het vak muziek in Nederland nauwelijks gefaciliteerd op basisscholen. Daarom een groot compliment voor Texel, die het belang inziet van goed muziekonderwijs aan (jonge) kinderen. Dat geldt ook voor de beeldende component, waar mijn vakcollega Maurice Christo van Meijel verantwoordelijk voor is!
Over 2 weken ga ik als muziekinstrument de gitaar onder de loep nemen in de bovenbouw. De kinderen krijgen dan een lesje over de gitaar en gaan de gitaar in projectvorm bespelen. In de onderbouw wordt veel gezongen en begin ik de les met bodysounds om de kinderen ‘op te warmen’. Dit onderdeel komt uit de euritmie (beweging en ritme).
Ik merk echt dat de kinderen dit tweede jaar meer gewend zijn om muziek te gaan maken en te zingen. Alhoewel het natuurlijk in een jaar (en om de week een les op een school) moeilijk te zeggen is, bespeur ik dat de kinderen over het algemeen zuiverder gaan zingen. Dat is niet zo raar als je bedenkt dat de stembanden spieren zijn die we nu goed trainen. Als kinderen echt graag zingen en hun stem verder willen ontwikkelen, mogen ze ook meedoen aan het kinderkoor van Artex (donderdagmiddag 15.15-16.15). We werken op dit moment toe naar een concert voor een goed doel! Dank ook voor de meesters en juffen die het zingen in de lessen herhalen en meehelpen de muziekles op een hoger niveau te krijgen in hun toch al omvangrijke takenpakket!”
Mathieu Vulto, vakleerkracht muziek

 

Orthodontist

Regelmatig moeten leerlingen van de midden- en/of bovenbouw naar Den Helder voor een bezoek aan de orthodontist. Dit kan onder schooltijd, maar de leerlingen worden dan wel weer zo spoedig mogelijk op school terug verwacht.

Na de eerste drie afspraken is het vaak ook mogelijk om de afspraak in de middag te laten plaatsvinden.

 

Schoolwas

Week 44              fam. Gerdez

Week 45              fam. Visser

Week 46              fam. Jansen

Week 47              fam. V.d. Voort

Week 48              fam. Stolk

In verband met de hygiëne is het raadzaam om de was twee keer per week mee naar huis te nemen.

 

Oud papier

November

Fam Jansen

Fam Hoedjes

Fam Gerard de Ridder

Fam Christiaan Stolk

Fam v. Tongelen

 

Het oud papier wordt opgehaald op de eerste zaterdag van de maand

U wordt ’s morgens om 9:00 uur op school verwacht

De families die dikgedrukt staan, worden verwacht met een auto met aanhanger.

Het oudpapierhok (deur naast de ingang) van de school moet ook geleegd worden.

In het papierhok liggen netten, waarmee de aanhanger afgedekt kan worden.

Onderling ruilen is uiteraard mogelijk, u dient hier wel zelf zorg voor te dragen.

Route De Cocksdorp: Molenlaan, Postweg (t/m Sir Robert), Hollandseweg, Hoofdweg (tussen de Hollandseweg en de Stengweg), Stengweg (Zeeburg), Vuurtorenweg, Krimweg.

 

N.B:De papiercontainer staat er meestal al voor het weekend. Als u zelf een grote hoeveelheid oud papier heeft, dan zou het fijn zijn als u deze zelf vast even wegbrengt. Dit scheelt de ophalers een hoop energie.

 

 

 

Onderwijsfilm Alphabet: Cinema Texel, donderdag 30 oktober 2014, aanvang 19.30 uur.

De film Alphabet, onderwijsfilm van het jaar 2014, brengt in beeld hoe ons onderwijssysteem van nu steeds meer wordt toegespitst op toetsing en prestatie en welk effect dat heeft op kinderen. De creativiteit en verbeeldingskracht die mensen van nature hebben wordt daardoor teniet gedaan, terwijl juist dat in een snel veranderende wereld zo belangrijk is. De vraag die wordt opgeroepen is hoe we kinderen op de toekomst willen voorbereiden. Zeker in het kader van de ontwikkelingen op Texel rondom de toekomst van het onderwijs biedt deze film veel stof tot nadenken en gesprek met elkaar. We bevelen deze film dan ook van harte aan voor alle belangstellenden met een hart voor onderwijs!

 

Erica Keijser heeft in samenspraak met de gemeente, het CJG, het Texelse onderwijs en Cinema Texel, deze unieke film op Texel gehaald.  De film is bestemd voor alle inwoners van Texel en wordt vertoond op donderdag 30 oktober om 19:30 uur in Cinema Texel. De filmvoorstelling wordt bekostigd door de gemeente en het CJG, waardoor de entree gratis is. Consumpties zijn voor eigen rekening. Reserveren is nodig in verband met het beperkte aantal plaatsen.  Ouders en andere belangstellenden kunnen vanaf vrijdag 24 oktober reserveren, uitsluitend bij Cinema Texel. Dat gaat het handigste (24 uur per dag) via www.cinematexel.nl. Telefonisch reserveren kan alleen vanaf een half uur voor de eerste filmvertoning op de openingsdagen van de bioscoop via tel.:312027. Meer informatie is te vinden in het filmoverzicht van Cinema Texel.

 

 

Workshop ‘Stressvrij opvoeden’

Op 23 oktober organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Texel de gratis workshop

‘Stressvrij opvoeden’. Tijdens de workshop krijgen ouders/opvoeders informatie over

stressvolle situaties tijdens het opvoeden van kinderen, tips om het te voorkomen en gaan zij

met elkaar in gesprek over dit onderwerp. De workshop wordt gehouden in De Buureton,

Beatrixlaan 43 in Den Burg.

Opvoeden is een prachtige uitdaging waar de meeste ouders veel plezier aan beleven.

Kinderen opvoeden vraagt echter ook veel geduld en kan soms stressvol zijn. Waar komt die

stress vandaan? Welke invloed heeft het op de opvoeding van kinderen? En nog belangrijker:

hoe kan ik stress voorkomen? Deze vragen komen aan bod tijdens de workshop. De

aanwezige ouders/opvoeders gaan daarnaast ook met elkaar in gesprek over eigen

ervaringen. De workshop wordt geleid door een ervaren jeugdverpleegkundige.

Datum, tijdstip, locatie en kosten

Datum : 23 oktober 2014

Tijdstip : 10.00-11.30 uur

Locatie : De Buureton, Beatrixlaan 43, 1791 GA Den Burg

Kosten : aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie en aanmelden

Ouders/opvoeders kunnen zich aanmelden bij GGD Hollands Noorden via het

inschrijfformulier zie www.ggdhn.nl/cursussen. Bij vragen kan contact opgenomen worden

met het cursusbureau via cursusbureau@ggdhn.nl of 088-0100557.

 

Aan de kinderen van Durperhonk,

Heel veel kinderen op Texel hebben wat mee genomen naar school voor de kinderen in Irak, die met hun familie zijn gevlucht voor I.S.I.S.

Kleding en speelgoed en héél veel knuffels zijn met een grote vrachtwagen gebracht naar de plaatsen ERBIL en DUHOK in het noorden van Irak en dit deel wordt ook wel Koerdistan genoemd.

Vanuit Nederland zijn ook Koerden meegegaan om te helpen.Deze mensen zijn daar geboren, maar wonen nu in Nederland.

Zij helpen om onder andere jullie spullen, uit te delen aan de kinderen, die nu wonen in de vluchtelingenkampen in Erbil en in Duhok.

En deze kinderen weten nu dat de kinderen op Texel aan hen denken.

 

Fijn, dat jullie hebben mee geholpen!

 

Met een hartelijke groet van alle helpers

van de stichting HULP OOST EUROPA TEXEL

 

Tip vanuit de Duurzame Leerlijn

Egels zijn leuk en nuttig! Ze zijn gek op rupsen, slakken en kevers, die in je tuin heel wat schade kunnen aanrichten. De egels gaan nu in winterslaap. Zorg voor een slaapplek in je tuin. Een hoop takken of hout is genoeg.