Maandbrief oktober

 

De eerste weken van het schooljaar stonden in het teken van het groepsklimaat. Het slagbaltoernooi heeft daar in de bovenbouw zeker een positieve rol in gespeeld. Heel fanatiek werd er, tijdens de pauze, geoefend door de kinderen van groep 6 t/m 8.

Wat was het dan ook een succes-ervaring toen onze school 1ste werd bij het slagbaltoernooi.

In het volgende blok van de Vreedzame school zal er aandacht besteed worden aan het oplossen van conflicten. Conflicten zijn een deel van ons leven. We ervaren namelijk allemaal conflicten in elk aspect van het dagelijks leven: thuis, op school, op het werk, op straat, in onszelf.

Op zich is een conflict neutraal: er is een verschil van mening of van belangen. Ruzie is eigenlijk al een negatieve uitwerking daarvan.

Een conflict is niet slecht op zich. Conflicten aangaan in plaats van vermijden kan leiden tot groei, ontplooiing en karaktervorming.

Leerlingen zouden beter met conflicten om moeten kunnen gaan: op een opbouwende in plaats van op een afbrekende manier.

In de aankomende lessen leggen we de basis hiervoor. Hierin leren de kinderen hoe ze zelf, zonder hulp, een conflict goed kunnen oplossen.

 

Studiedagen

De afgelopen weken zijn wij als team op verschillende fronten geprikkeld tijdens onze studiedagen en studiemiddag.

De studiemiddag van 3 september stond in het teken van scholing over ons intructiemodel (IGDI) en het werken met coöperatieve werkvormen in de groep. Deze scholing werd verzorgd door de Onderwijs Begeleidingsdienst.

Tijdens een coöperatieve werkvorm zijn alle leerlingen actief bezig met de lesstof en wordt kennis onderling gedeeld. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op de samenwerkingsvaardigheden van de leerlingen.

Met het team hebben wij nu afgesproken, dat er elke dag minstens 1 coöperatieve werkvorm ingezet wordt in de groep.

19 September en 22 september hebben wij in groepjes een bezoek gebracht aan basisschool ’t Spectrum in Lelystad. Een enerverende en interessante dag waarop we vol indrukken weer terug naar Texel reden.

9 Oktober hebben wij de volgende studiemiddag. Op deze middag worden de groepsplannen aangepast. De leerlingen zijn deze dag om 12:15 uur uit.

 

Podium

Ons eerste podium zal plaatsvinden op donderdag 9 oktober om 11:45 uur. Alle groepen zullen iets laten zien over waar zij de afgelopen periode mee bezig zijn geweest.

 

Rekentuin en taalzee (voor groep 3 t/m 8)

Eind vorig schooljaar hebben wij als school een licentie afgesloten voor Rekentuin en Taalzee. Op een speelse manier kunnen de kinderen met deze twee programma’s thuis extra oefenen voor rekenen en taal.

Uw kind heeft in de afgelopen week zijn/haar inlogcode meegekregen. Mocht deze thuis niet aangekomen zijn dan  kunt u deze opvragen bij de groepsleerkracht.

 

De ijswinkel

Groep 1/2 werkt de afgelopen weken rond het thema de ijswinkel. Er is een echte ijswinkel ontstaan met zelfgemaakte ijsjes en geld. En als je een ijsje hebt gekocht kun je ook nog eens heerlijk onder de parasol genieten van je ijsje

 

Leerlingenraad

Deze week is de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar gekomen. Vera, Ole-Pepijn, Bjorne, Kenji, Michiel en Hugo waren dit keer van de partij.

Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben de afspraken voor de bijeenkomsten vastgelegd. Deze hebben we nu in het schrift voor de leerlingenraad staan. In elke groep is een schrift aanwezig.

De volgende punten zijn tijdens deze bijeenkomst besproken:

  1. Er is afgesproken dat er luchtverfrissers in de wc komen.
  2. Ook gaven ze aan dat ze meer kunstwerken door de school heen wilden op de school op te fleuren. Volgende week komt kunstenaar Maurice bij ons op school waardoor we dit punt direct mee kunnen nemen.
  3. Daarnaast gaven de leerlingen aan dat zij meer buitenlessen zouden willen hebben. Dit punt nemen we mee naar de teamvergadering.

De volgende vergadering is in november.

 

BHV

1 oktober heeft juf Meline haar tweede en laatste bijeenkomst van haar BHV cursus. Deze dag wordt ingevuld door juf Monique Kossen.

 

Compensatieverlof juf Meline

29/9 en 27/10 heeft juf Meline compensatieverlof. Deze dagen worden ingevuld door juf Ingeborg

 

Kunstenaar in de klas

Zoals u al in een vorige mail heeft kunnen lezen komt kunstenaar Maurice dit jaar weer bij ons op school om met de leerlingen op een creatieve manier bezig te zijn. Dit jaar staat in het teken van Duurzaamheid en wordt er geknutseld met kosteloos materiaal.

Maurice zal op 6 oktober bij ons op school komen om een start te gaan maken met de jongste leerlingen.

Het zal fijn zijn als alle leerlingen, thuis, kosteloos materiaal verzamelen en deze dag mee naar school nemen. Er hangen op de gang affiches waarop staat om welke materialen het gaat.

 

Dag van de leraar

5 Oktober is de dag van de leraar. Wij zullen hopen op prachtig weer zodat wij ons op deze zondag zelf in het zonnetje kunnen zetten…….

 

Week van de opvoeding

De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. Daarbij staat een positieve benadering voorop.

De Week van de Opvoeding 2014 staat gepland van maandag 6 tot en met zondag 12 oktober 2014.

Cecil van Tiel zal in deze week de school bezoeken met een attentie voor de leerlingen.

 

Herfstvakantie

Vrijdag 10 oktober is de laatste dag voor de herfstvakantie. Maandag 20 oktober beginnen we weer!

 

POVO-dag

29 Oktober vindt er een uitwisseling plaats tussen het primair (basis) onderwijs en het voortgezet onderwijs.

In de ochtend zullen er docenten van de OSG bij ons op school komen. In de middag zullen juf Marjanne, juf Ingeborg en juf Marjan deelnemen aan het programma op de OSG.

 

Bureau Halt

31 Oktober komt er een medewerker van Bureau Halt bij ons op school. Hij/Zij zal uitleg geven aan de leerlingen van groep 7/8, over het doen en laten van Bureau Halt.

 

Programma bibliotheek

Ondertussen is groep 7/8 al in de bibliotheek geweest voor een presentatie over het werken met de IPad.

2 Oktober komt Vivianne van de bibliotheek naar onze school om een programma te verzorgen voor groep 3/4. Op 30 oktober komt zij nog een keer voor een programma voor groep 5/6.

 

Studiedag november

4 November is de volgende studiemiddag gepland. Alle leerlingen zijn deze dag om 12:15 uur uit.

 

CJG

Cecil van Tiel is pas 19 november weer op school aanwezig. Indien nodig kunt u altijd tussendoor contact zoeken met Cecil 06-82 06 02 22.

 

Schoolwas

Week 40              fam. Plag

Week 41              fam. Eveleens

Week 42              fam. Kruk

Week 43              fam. Gerdez

Week 44              fam. Visser

In verband met de hygiëne is het raadzaam om de was twee keer per week mee naar huis te nemen.

 

Oud papier

Oktober

Fam Slik

Fam Kruk

Fam Borgers

Fam Dieks

Fam Martijn Smit

 

Het oud papier wordt opgehaald op de eerste zaterdag van de maand

U wordt ’s morgens om 9:00 uur op school verwacht

De families die dikgedrukt staan, worden verwacht met een auto met aanhanger.

Het oudpapierhok (deur naast de ingang) van de school moet ook geleegd worden.

In het papierhok liggen netten, waarmee de aanhanger afgedekt kan worden.

Onderling ruilen is uiteraard mogelijk, u dient hier wel zelf zorg voor te dragen.

Route De Cocksdorp: Molenlaan, Postweg (t/m Sir Robert), Hollandseweg, Hoofdweg (tussen de Hollandseweg en de Stengweg), Stengweg (Zeeburg), Vuurtorenweg, Krimweg.

 

N.B:De papiercontainer staat er meestal al voor het weekend. Als u zelf een grote hoeveelheid oud papier heeft, dan zou het fijn zijn als u deze zelf vast even wegbrengt. Dit scheelt de ophalers een hoop energie.

 

Nioz

Op zaterdag 4 oktober opent het NIOZ op Texel haar deuren voor publiek. Benieuwd wat er op het NIOZ allemaal ontdekt is? Kom dan langs en vraag het de wetenschappers en onderzoekers zelf tussen 10:00 uur en 16:00 uur.

 

Extra feestelijke Kinderboekenweek in de bibliotheek

De Kinderboekenweek is altijd al een feestje, maar dit jaar is het dubbelop. Het landelijke thema is dit jaar namelijk Feest, vanwege de 60ste Kinderboekenweek  èn de Texelse bibliotheek viert dit jaar haar 50ste verjaardag.

Op zaterdagmiddag 4 oktober is het groot Kinderboekenweekfeest in de bibliotheek. De vrolijke schrijfster Tosca Menten is deze middag eregast. Zij is een van de bekendste Nederlandse jeugdauteurs van dit moment. Haar boeken, bijvoorbeeld over Dummie de Mummie en juffrouw Pots, zijn in principe bedoeld voor kinderen van alle leeftijden van de basisschool, maar ze zijn ook voor volwassenen leuk om (voor) te lezen. Haar verhalen zitten vol komische personages, dwaze situaties en onmogelijke verwikkelingen, waardoor ze gegarandeerd op de lachspieren werken. Haar motto is: op elke bladzijde een lach.

Tosca Menten heeft ook een eigen theatershow en ze schrijft en zingt liedjes. Het is haar wel toevertrouwd een feestje te bouwen en dat doet ze van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek, met muziek, liedjes, spelletjes en grapjes. En….er gaat gejodeld worden! Dit naar aanleiding van haar nieuwste Dummie de Mummie die vanaf 15 september in de boekhandel ligt.

Het feest is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. Iedereen mag verkleed komen, het liefst als boekenfiguur. Hiermee zijn leuke prijsjes te winnen. De toegang is gratis, maar om teleurstelling te voorkomen is van tevoren een kaartje reserveren wel aan te raden.

Een van de Dummie boeken is net verfilmd en draait vanaf 8 oktober in de bioscopen.

Natuurlijk is er tijdens de Kinderboekenweek nog meer te beleven in de bibliotheek. De bekroonde boeken zijn tentoongesteld en op woensdagmiddag 1 oktober wordt het reguliere half uur voorlezen extra feestelijk met vrolijke boeken en een lekkere traktatie! Het voorlezen begint om 14.30 uur.  Daarna kunnen de kinderen tussen 15.00 tot 16.30 uur een feestmuts knutselen.

De Kinderboekenweek is dit jaar van 1 t/m 12 oktober.