Meester Kees heeft in de klas gefilmd voor de ouderavond.

Woensdag a.s. wordt de film nogmaals gedraaid in de koffiekamer.

U bent welkom om 8:30 uur!