Beste ouders,

Hier is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

Donderdag 3 juli gaan we met alle kinderen naar Artis. Een mooie afsluiting van dit schooljaar. Wij hebben er al veel zin in.

Inspectie

Dinsdag 24 juni jl. hebben wij bezoek gehad van twee inspecteurs. Wij zullen het rapport in de vakantie ontvangen. Volgende week willen wij u op de hoogte brengen van de informatie die wij op dat moment hebben. Uw kind zal dit verslag op papier meekrijgen.

Schooltijden

Volgend schooljaar veranderen de schooltijden. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat de tijd dat wij eten ( van 12:00 tot 12:15 uur) niet mee mag tellen als onderwijstijd.

Dit hebben we besproken in het team en met de MR. Daaruit is naar voren gekomen dat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen genoeg tijd hebben om hun lunch te nuttigen en daarnaast nog een half uur de tijd hebben om buiten te spelen.

Dit betekent dat wij de schooltijd verlengen tot 14:45 uur.

De onderbouw-leerkrachten hebben aangegeven dat zij de onderwijstijd op woensdagochtend te kort vinden. In overleg is besloten om op woensdag door te gaan tot 12:00 uur.

In de meivakantie zullen de leerlingen twee weken vrij zijn. Om aan genoeg onderwijsuren te komen, zal de schooldag op vrijdag 15 minuten langer duren. Aangezien wij de tijd voor de onderbouw en de bovenbouw gelijk willen houden zullen alle leerlingen  op vrijdag om 12:30 uur vrij zijn.

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
8:30-14:45 8:30-14:45 8:30-12:00 (onderbouw) 8:30-14:45 8:30-12:30
    8:30-14:45

(bovenbouw

   

 

 

Weekindeling leerkrachten schooljaar 2014-2015

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Groep 1/2 Meester Kees Meester Kees Meester Kees Meester Kees Juf Ingeborg
Groep 3/4 Juf Heleen Juf Heleen Juf Yvonne Juf Heleen Juf Heleen
Groep 5/6 Juf Meline/

Juf Ingeborg

(compensatieverlof)

Juf Meline Juf Meline Juf Meline Juf Meline
Groep 7/8 Juf Yvonne Juf Marjanne Juf Marjanne Juf Marjanne Juf Marjanne
IB     Juf Marjan (om de week) Juf Marjan  

 

Stagiaire

Volgend schooljaar komt Jennifer de Graaf stagelopen in groep 1/2. Zij zal tot aan de kerstvakantie op de lange dagen aanwezig zijn. (ma-di-do)

Artis

Alle leerlingen worden op 3 juli om 8:10 uur in hun klas verwacht. De bus vertrekt uiterlijk om 8:25 uur.

Deze dag wordt verzorgd door de O.R. Er zal eten, drinken en iets lekkers zijn

Tussen de middag krijgen de leerlingen patat en limonade. Voor de jongste kinderen zal dit voldoende zijn. De oudste kinderen adviseren wij om wat extra brood ( in een zakje) mee te nemen.

De kinderen mogen geen geld, snoep of electronica (I-pod, I-pad, etc) meenemen.

 

Wilt u aan de leerkracht doorgeven als uw zoon/ dochter last heeft van wagenziekte?

 

Wij verwachten om 18:15 uur weer terug in De Cocksdorp te zijn.

 

Afscheid juf Netty en juf Cocky

De laatste schooldag zullen de leerlingen om 11:30 uur uit zijn.

Voor die tijd hebben wij het afscheid van juf Cocky en juf Netty.

Ouders van de leerlingen van groep 1/2 hebben de mogelijkheid vanaf 10:45 uur afscheid van deze juffen te nemen (onder het genot van een kopje koffie of thee).

Juf Netty en juf Cocky zullen  om 11:10 uur weer naar haar klas gaan waar zij de portfolio’s aan de leerlingen zullen uitdelen.

 

Schilderwerk

In de vakantie zal het houtwerk aan de buitenkant van de school geschilderd worden. We beginnen het nieuwe schooljaar weer fris!

 

Start schooljaar 2014-2015

18 augustus start het nieuwe schooljaar.

Ouders zijn van  8:20 uur tot 8:45 uur welkom om op school een kopje thee of koffie te komen drinken.

 

VakantieBieb-app

Bent u al op de hoogte van de VakantieBieb-app. Op de VakantieBiep-app voor tablet of smartphone, is onder andere een selectie van digitale kinderboeken (e-books) opgenomen.

De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juli tot en met 30 augustus te downloaden in de App Store en Google Play Store. Op www.vakantiebieb.nl vindt u meer informatie.

 

CJG

Woensdagochtend 2 juli is Cecil van Tiel weer aanwezig van 8:30 uur tot 12:00 uur. U kunt  hem vinden in het voormalig lokaal van de BSO.

Na de vakantie is Cecil op 20 augustus weer bij ons op school.

 

Doolhof

Maisdoolhof Eierland (aan de postweg) gaat woensdag 2 juli open.

Leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn welkom bij de opening om 11:45 uur (direct na schooltijd).

 

Tip uit de Duurzame Leerlijn

Waar speel je het liefst: in het bos, op het strand, in de duinen of in de zee?

Weet je dat je in de Slufter de duinen in mag………..