Beste ouders,

Hierbij wil ik u informeren over de invulling van de personele formatie voor het nieuwe schooljaar.

Stichting Schooltij heeft al een aantal jaar te maken met krimp. Dat betekent dat de formatie op de scholen in omvang afneemt, en medewerkers in vaste dienst herplaatst moeten worden binnen de andere scholen van de stichting. Wanneer een leerkracht afscheid neemt, wordt er eerst gekeken naar (geschikte) medewerkers in vaste dienst bij Schooltij, die deze plekken kunnen overnemen.

Zoals bekend neemt Juf Netty aan het eind van het schooljaar afscheid. Haar plaats in groep 1/2 wordt overgenomen door meester Kees van Rietbergen. Hij werkt momenteel op de Vliekotter in Oosterend in groep 5/6. Meester Kees is al vele jaren werkzaam binnen het onderwijs en heeft ervaring in alle groepen. Hij heeft er veel zin om in groep 1/2 van onze school les te geven. We zijn blij met zijn komst.

Juf Yvonne Weijers komt als leerkracht vanaf De Bruinvis in Oudeschild naar Durperhonk. Zij zal de Bapo-dagen van juf Marjanne (7/8) en juf Heleen (3/4) invullen. Juf Yvonne heeft al vele jaren ervaring in verschillende groepen. Ook met haar komst zijn we blij.

Door de herplaatsing van medewerkers, zullen we jammer genoeg afscheid moeten nemen van juf Cocky. Zij is niet in vaste dienst bij Stichting Schooltij, maar heeft een tijdelijk contract op uitzendbasis.  Wij vinden het jammer voor haar en de school. Juf Cocky is de afgelopen twee jaar een vertrouwd gezicht geworden binnen onze school.

Over het afscheid van zowel juf Netty als juf Cocky wordt u nog nader geïnformeerd.

De formatie voor 2014 – 2015 zal er als volgt uitzien.

Groep 1/2 Kees van Rietbergen

Ingeborg Halsema

Groep 3/4 Heleen Schiphorst

Yvonne Weijers

Groep 5/6 Meline v.d. Honing

Ingeborg Halsema (compensatieverlof)

Groep 7/8 Marjanne Duinker

Yvonne Weijers

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Juf Ingeborg Halsema