Woensdag 11 juni zullen de kinderen van groep 8 de groepsindeling krijgen voor het aankomend schooljaar op de OSG.

Vrijdag 13 juni worden ze om 13:30 uur op de OSG verwacht voor de brugklasmiddag. Vervoer van en naar de OSG dient zelf geregeld te worden.