Maandbrief juni 2014

Al een paar dagen hebben we mogen genieten van prachtig zomerweer. Het schooljaar begint al op te schieten. Voordat we het weten is het al zomervakantie, maar eerst nog een paar actieve weken in het verschiet.

De Vreedzame School

In elk conflict lopen emoties hoog op. Het herkennen van je eigen emoties en het erover kunnnen vertellen aan een ander is een belangrijke vaardigheid in het oplossen van conflicten, evenals het erkennen en respecteren van de gevoelens van een ander.

Op dit moment wordt hier aandacht aan besteed tijdens de lessen van de Vreedzame School.

Tijdens de huidige lessenserie zijn we bezig om de vaardigheden van de leerlingen te verbeteren om hun gevoelens te benoemen en te beschrijven. Ook willen we hun vaardigheid om zich in anderen te verplaatsen verbeteren door te praten over ervaringen en gevoelens

Inspectie

24 Juni krijgen we bezoek van de Inspectie. De heer Tekstra zal samen met zijn collega de heer Van Riezen een bezoek brengen aan onze school.

Onze eindscore Cito groep 8 lag drie tiende punt onder de inspectienorm. Bij de andere Cito-toetsen is een duidelijke groei te zien, evengoed scoren wij nog geen voldoende op alle onderdelen.

Het doel van het onderzoek van de inspectie is om te kijken of er feitelijk sprake is van tekortkomingen.

We hebben de afgelopen periode al veel veranderd. We gaan ervan uit dat de inspectie dit meeneemt in het oordeel.

Pannatoernooi

Na de grote successen van afgelopen jaren organiseert Sportservice Texel ook dit jaar weer het Texels panna kampioenschap. De bedoeling van de activiteit is dat alle Texelse leerlingen, ingedeeld op leeftijd (groepen 3,4 en 5 en groepen 6,7 en 8) tegen elkaar strijden.

Voordat het Texels Kampioenschap panna plaatsvindt, zijn er op elke school voorrondes in de verschillende categorieën. Deze voorrondes duren ongeveer anderhalf uur, afhankelijk van het aantal deelnemende teams. Bij ons vinden die voorrondes op 2 juni om 14.45 – 16.45 uur plaats, op het schoolplein.

Er wordt 2 tegen 2 gespeeld en een wedstrijdje duurt maximaal drie minuten. Na drie minuten wordt er gekeken welk team de meeste doelpunten gescoord heeft. Het spel kan eerder beëindigd worden door het maken van een panna.

De nummers 1 en 2 per categorie plaatsen zich voor de Texelse Kampioenschappen die zondag 22 juni plaatsvinden. De inschrijfformulieren hangen op school, bij de ingangen. Zoek een partner en geef je op!!!

Toetsweek

In de week van 2 t/m 6 juni zullen de Cito-toetsen weer afgenomen worden.

Avond vierdaagse

2 Juni start de avondvierdaagse. Dit wordt georganiseerd door Corine Hooyschuur. De leerlingen hebben hier een brief over meegekregen.

Schoolfotograaf

Op 4 juni is de schoolfotograaf bij ons op school aanwezig .

Hij zal de dag beginnen met het maken van “broertjes en zusjes foto’s”. Heeft u kinderen die nog niet op school zitten en wilt u een foto laten maken samen met zijn/haar broertje of zusje, dan wordt u verzocht om ’s ochtends om 8:30 op school aanwezig te zijn.

Er is navraag gedaan naar de achtergrond van de individuele foto’s. Deze schijnt blauw (aflopend) te worden.

Sportdag 5/6

Ook dit jaar hebben de groepen 5 en 6 een sportdag in en rondom het zwembad. Deze is dinsdag 3 juni gepland.

Buitenprogramma Ecomare voor groep 1 t/m4

Vrijdag 6 juni doet groep 1 t/m 4 mee met een buitenprogramma van Ecomare. Er volgt nog een brief met verdere informatie.

Studiedagen

Vrijdag 13 en 20 juni hebben alle leerlingen vrij. Op deze dagen gaan de leerkrachten hun voorbereiding treffen voor het aankomend schooljaar.

Rabobank fietsen

Zaterdag 14  juni doet een groot deel van het team mee  aan de sponsortocht van de Rabobank. Met deze fietstocht kunnen verenigingen (en ook scholen) geld verdienen. Dat gaan wij dus ook doen! We hopen op mooi weer!

Klus- en schoonmaakavond

17 Juni houden we op school een klus- en schoonmaakavond. We zullen de avond om 18:30 uur beginnen en we hopen natuurlijk op een heleboel extra handen…………………………

Schoolwas

Week 23              Fam. Plag

Week 24              Fam D. Stolk

Week 25              Fam v. Tongelen

Week 26              Fam Groothuis

Week 27              Fam C. Stolk

Oud Papier

Juni 2014

Fam Rikkenberg

Fam Dieks

Fam E. Boon

Fam Slik

Vanuit de Duurzame Leerlijn

Op jacht naar de schat.

Zoek buiten naar natuurlijke schatten:

Iets zachts, iets stekeligs, iets roods, iets vreemds, iets ronds en iets teers……..

bouwdorp 2014

In de weken van  7 & 14 juli 2014 worden op het bouwdorp terrein achter zwembad Molenkoog  2 weken bouwdorp georganiseerd door stichting Young 4 Ever. Bouwdorp is voor Texelse kinderen van 6 jaar t/m groep 8 van de basisschool.

Op bouwdorp wordt met de kinderen een dorp van hout gebouwd met als thema dit jaar: Griezelen. Er wordt niet alleen gebouwd, maar er worden ook spelletjes gedaan, geknutseld en muziek gemaakt. Op donderdag mogen de ouders komen kijken (14:30 -15:30 uur) naar de bouwwerken die de kinderen hebben gemaakt en kunnen de kinderen ‘s avonds blijven eten. Tot slot is er die dag nog een coole disco.

Op woensdag 28 mei vanaf 14.00 uur kunnen kinderen worden aangemeld via de website: www.young4ever.nl.

Deelname aan één van de bouwdorp weken kost € 47,50 p.p. (Dit jaar incl. eten + disco op de donderdag!)

Mensen en/of bedrijven die materialen (mooi timmerhout, pallets, verf, knutselspullen, kleden, smink, verkleedkleren etc.) willen sponsoren aan bouwdorp en/of spullen hebben rondom het thema “Griezelen” kunnen de kinderen daar heel blij mee maken. De materialen kunnen aan de kinderen meegegeven worden tijdens de bouwdorp weken of u kunt contact opnemen met Justin Segerink via tel 06-33178463 of justin@young4ever.nl. Uw (bedrijfs)naam krijgt dan in ieder geval een plekje op de website. Eventuele andere vermeldingen van uw (bedrijfs)naam en/of logo worden verder in overleg met u bepaald.

 

Toelage voor kinderen

Huishoudens met een laag inkomen en één of meer schoolgaande kinderen kunnen voor deelname aan bouwdorp bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente Texel. (Bekijk toelage maatschappelijke participatie op de website van Gemeente Texel.) De kosten moeten niet uit andere bron kunnen worden verkregen.

Informatie hierover kunt u krijgen bij Gemeente Texel (tel:140222).

 

Zondag 29 juni jeugdtriatlon rondom zwembad Molenkoog

Op zondag 29 juni organiseren het ONE team en Sportservice Texel voor het vierde jaar een jeugdtriatlon in en rondom zwembad de Molenkoog. Er is een 1/16 afstand voor jeugd vanaf 10 jaar en een minitriatlon voor kinderen t/m 9 jaar. Het beleven en leren kennen van deze mooie sport staat voorop, dus een racefiets is niet vereist, kinderen kunnen ook op een gewone fiets meedoen.

De baantjes worden gezwommen in zwembad de Molenkoog, daarna volgt er een fietsparcours. Bij het fietsen is een helm verplicht, als u er zelf geen heeft, regelen wij die. Op het parcours, dat goed aangegeven wordt en waar verkeersregelaars staan, worden de deelnemers begeleid door jongeren van de Wielervereniging zodat er geen fouten in het parcours gemaakt kunnen worden. Dit is ook het geval bij het loopparcours.

Afstanden
Zoals gezegd zijn er 2 afstanden, de 1/16 triatlon en de minitriatlon.

Minitriatlon (jeugd t/m 9 jaar):
Zwemmen: 150 meter (6 baantjes)
Fietsen:  5 km
Lopen: 1 km

1/16 triatlon: (jeugd 10 t/m 16 jaar):
Zwemmen: 250 meter (10 baantjes)
Fietsen: 10 km
Lopen: 2,5 km

Opgeven
Graag van te voren opgeven bij: sportservicetexel@texel.com of via de website: www.sportservicetexel.nl.
Als uw kind geen helm
Connie Joling van Sportservice Texel tel: 322815 of Remkje Mulder van ONE team 06-27021151.

Uitnodiging voor de Bedrijvenestafette 2014

Geachte heer/mevrouw,

De Atletiekvereniging Texel organiseert regelmatig sportieve activiteiten. Eén daarvan is de bedrijvenestafette. De bedrijvenestafette is elk jaar een succes, mede dankzij jullie deelname. Gezellig, veel deelnemers en daardoor ook veel toeschouwers. We hopen dat jullie dit keer (ook weer) één of meer teams willen inzetten.

Sporten is immers gezond. Bewegen is goed voor een mens. Samen sporten, samen een prestatie neerzetten, is goed voor het wij-gevoel, goed voor het lijf en goed voor de geest. Gezonde werknemers zijn waardevol voor het bedrijf.

 

Het evenement vindt plaats op maandag 16 juni vanaf 18.30 uur op de atletiekbaan in Den Burg en duurt ongeveer tot circa 20.30 uur.

 

Deelname is mogelijk voor bedrijven, maar ook scholieren, families en verenigingen zijn welkom.

Ieder team bestaat uit 4 personen die in estafettevorm elk 800 meter “hardlopen” (2 rondjes atletiekbaan). Zo’n afstand is voor iedereen goed te doen, zelfs met weinig of geen voorbereiding. Het is ook mogelijk als duo mee te doen: twee personen lopen elk 800 meter. Deze duo’s vormen een aparte categorie.

Er zijn verschillende categorieën:

  • Bedrijventeams: waarbij alle deelnemende personen werkzaam moeten zijn bij het deelnemende bedrijf, iedere deelnemer loopt 800 meter. Onderverdeeld in drie categorieën: Vrouwen, Gemengd(twee vrouwen en twee mannen of drie vrouwen en één man) en Mannen. Een team van 3 mannen en 1 vrouw wordt als mannenteam aangemerkt.
  • Schoolteams: deze moeten bestaan uit leerlingen, eventueel aangevuld met 1 of 2 docenten. Onderverdeeld in 2 categorieën: Basis- en Voortgezet onderwijs
  • Familieteams: mogen bestaan uit 3 of 4 familieleden, hierbij bestaat de mogelijkheid dat 1 deelnemer tweemaal loopt, wel moet er minimaal 3 keer gewisseld worden
  • Verenigingen
  • Duo’s: twee personen, die elk 800 meter lopen

 

Er wordt gelopen in diverse series. Daarbij wordt er naar gestreefd om teams van ongeveer gelijke sterkte tegen elkaar te laten lopen.

Net als voorgaande keren beginnen we met de teams van het basisonderwijs en eindigen met de snelste teams.

Inschrijfgeld:                                    Team                                    Duo

Bedrijven                                           € 30                                       € 20

Verenigingen                                   € 30                                       € 20

Scholen                                              € 12                                       €  8

Families                                               € 15                                       € 10

Speciale training

Op maandag 9 juni 2014 wordt er een speciale 800 m-training gehouden. De aangemelde deelnemers aan de bedrijvenestafette kunnen dan ervaring opdoen met lopen op de atletiekbaan en het goed indelen van de 800 meter. De training wordt verzorgd door trainer Cees Timmer en begint om 19.00 uur op de atletiekbaan.

 

In verband met de nodige voorbereidingen ontvangen we de aanmeldingen bij voorkeur spoedig, doch graag uiterlijk circa een week van tevoren, dus rond 9 juni aanstaande.

Opgeven kan via een e-mail bij Piet Bakelaar, pietbakelaar@planet.nl, of telefonisch bij Piet of Coby Bakelaar: 0222-313843, met vermelding van de naam van het team, (namen van de deelnemers mogen eventueel later worden gemeld)en categorie. Betaling s.v.p.op bankrekeningnummer: NL16 RABO 0362.5148.60 t.n.v. Atletiekvereniging Texel o.v.v. ”Estafette” en de vermelding van de ”Naam van het team”. U ontvangt een factuur voor de deelnamekosten, zodat u die als promotiekosten in de boekhouding kunt verwerken.

De opbrengst van het evenement komt ten goede aan de Atletiekvereniging Texel.

We hopen dat jullie dit jaar (weer) mee doen. Kom in beweging en meld je aan.

Voor vragen, opmerkingen en aanvullende informatie: Piet Bakelaar op telefoonnummer: 0222-313843 of via de mail: pietbakelaar@planet.nl

Met sportieve groet,

Atletiekvereniging Texel,

Organisatie bedrijvenestafette

Piet en Coby Bakelaar

 

N.B.       – Deelnemers mogen in principe niet met meerdere teams meelopen. De organisatie kan uitzonderingen toestaan.

– U kunt wel meerdere teams inschrijven.

– Het gezamenlijk deelnemen aan een atletiekevenement en het sportieve plezier zijn belangrijker dan het winnen. Maar vanzelfsprekend is er voor iedere categorie een prijs (in natura)   beschikbaar.