Stichting voor openbaar

en algemeen bijzonder

primair onderwijs op Texel

 

Den Burg, 12 mei 2014

Onderwerp: Dag tegen discriminatie 

 

Beste ouder, verzorger,

Op 15 mei a.s. organiseert Stichting Schooltij, samen met de andere schoolbesturen in de Kop van Noord-Holland,

een dag voor gelijkwaardigheid en tégen discriminatie.

Op alle scholen die deelnemen, dus ook op de school van uw kind, wordt op 15 mei extra aandacht besteed aan de kernwaarden van de democratie: vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Er komen namelijk steeds meer geluiden uit de samenleving waaruit blijkt dat die kernwaarden in Nederland en in Europa onder druk staan.

Namens het onderwijs zal 15 mei een advertentie staan in het Noord-Hollands Dagblad, waarin we ons uitspreken tegen discriminatie.

De school van uw kind en haar bestuur, Stichting Schooltij, zijn van mening dat een school discriminatie dient af te wijzen. Op school tonen wij oprechte interesse in elkaar zonder oordeel over onze verschillen. In de media en in de politiek wordt hiermee anders omgegaan. Onze leerlingen worden hierdoor regelmatig geconfronteerd met ongenuanceerde en discriminerende uitlatingen. Ook (het gevolg van) pesten haalt steeds vaker het nieuws. Wij willen hieraan graag aandacht besteden. Dat doen wij in de week vóór de Europese verkiezingen omdat het thema dan in de media ook weer zal oplaaien.

Op de scholen van Stichting Schooltij wordt er op 15 mei aandacht gegeven aan de wijze waarop discriminatie conflicteert met een samenleving waarin iedereen mee mag doen. Alle scholen doen dat op hun eigen manier.

Wij moedigen u aan thuis met uw kind over dit onderwerp verder te praten.

Met vriendelijke groet,

Nel Kant                                                                                         Ingeborg Halsema

algemeen directeur                                                                   schoolleider Durperhonk