Maandbrief mei 2014

We hebben een gezellig paascircuit gehad. Het was genieten om te zien hoe de oudste kinderen de jongste kinderen hielpen. De kinderen hebben  o.a. zelf een gebakken eitje mogen maken, er is geknutseld, er zijn paaseieren gevonden, maar het spannendste was toch wel die paashaas die af en toe voorbij kwam.

Ook kijken we met veel plezier terug op het kunstproject van Maurice. Wat een prachtige kunstwerken hebben de kinderen gecreëerd en wat was de belangstelling groot bij onze expositie.

Woensdag jl. heeft groep 7/8 meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. Er werd gespeeld met een jongens team en een gemengd team. Het gemengde team was doorgedrongen tot de finale, maar heeft de wedstrijd tegen de Bruinvis net niet kunnen winnen. Natuurlijk zijn we allemaal super trots op deze voetballers en hebben ze de taart van juf Marjanne gewoon verdiend!

Nog even en dan start de meivakantie. Het schooljaar lijkt voorbij te vliegen. Gelukkig hebben we nog veel leuke dingen voor de boeg.

Ontbijt op Koningsdag

Morgen begint de dag met een ontbijt op school! De kinderen hoeven dus niet thuis te ontbijten.

Mei vakantie

Na het vieren van de Koningsdag op school, begint de mei vakantie

6 Mei is een studiedag en zijn de leerlingen nog vrij.

Wij beginnen weer op woensdag 7 mei.

Durperhonk, een dorpsschool met een open blik op de wereld

Uit onze visie- missie dag is naar voren gekomen dat we op onze school de leerlingen willen voorbereiden op de huidige wereld. De wereld verandert op dit moment erg snel en om mee te gaan met deze wereld hebben de kinderen bepaalde vaardigheden nodig.

Naast de basisvaardigheden taal en rekenen vinden wij het belangrijk dat dat de leerlingen computervaardig zijn en kennis hebben van andere culturen.  Daarnaast is het tevens belangrijk dat de leerlingen leren samen te werken, zelfstandig zijn en kritisch en creatief mogen en kunnen denken.

Wij willen dat de school een stimulerende, uitdagende leeromgeving is waarin fouten maken geoorloofd is. Dit alles vanuit veiligheid, vertrouwen en betrokkenheid.

Scholing team

Tijdens de bijeenkomst met dhr. V.d. Pol is naar voren gekomen dat wij, als team van Durperhonk, ons verder willen scholen op het IGDI-model ( Interactief, Gedifferentieerd, Direct instructiemodel) en op de coöperatieve werkvormen.

Het IGDI-model is een instructiemodel met een vaste opbouw waarbij de leerkracht tijdens alle onderdelen van de les een actieve rol voor elke leerling stimuleert.

Wij vinden het als team belangrijk dat de kinderen samen kunnen werken en dat zij op een actieve manier bij de les worden betrokken. Dit kan beide door naast het IGDI- model ook coöperatieve werkvormen in te zetten tijdens de les.

Wij zullen voor de grote vakantie al een start maken met deze scholing en dit zal doorgetrokken worden naar het nieuwe schooljaar.

Rekentuin en Taalzee

Op dit moment hebben wij ons aangemeld voor een proefperiode voor de digitale oefenprogramma’s Rekentuin en Taalzee. De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen via deze programma’s thuis en op school hun reken- en taalvaardigheden verbeteren. De programma’s zorgen er zelf voor dat uw kind de juiste oefenstof krijgt aangereikt.

De proefperiode duurt een maand en wij hopen dat deze na de mei vakantie in kan gaan.

Waarschijnlijk ontvangt u na de mei vakantie een schrijven met een inlogcode voor uw kind.

Kamp groep 7/8

Groep 7/8 gaat van maandag 12 mei t/m woensdag 14 mei op kamp. Wij verblijven in de Rovershut bij De Koog. Ondertussen is de voorbereiding al in volle gang.

Woensdag 7 mei houden we een fietsenkeuring. Op deze dag keuren wij de fietsen van de leerlingen die op kamp gaan. Wij kijken naar de remmen, verlichting, banden en de versnellingen.

Anti-discriminatiedag

15 Mei is er een landelijke anti-discriminatiedag. Wij zullen hier in de klassen aandacht aan besteden.

BHV

Op woensdag 21 mei en op woensdag 4 juni hebben juf Méline en juf Ingeborg een BHV-cursus.

Op deze dagen zal juf Liza groep 5/6 overnemen.

Op vrijdag 23 mei heeft juf Méline een compensatiedag. Op deze dag zal juf Cocky voor de groep staan.

Podium

Donderdag 22 mei houden wij weer een Podium. Alle ouders/verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom om 14:00 uur.

Grote rekendag

Op woensdag 28 mei hebben wij onze grote Rekendag. In alle groepen zullen wij ons bezig houden met verschillende rekenopdrachten die in het teken staan van grafieken en tabellen.

Hemelvaartsdag

De leerlingen zijn 29 mei en 30 mei vrij.

Typecursus groep 6

Al een paar weken zijn de leerlingen van groep 6 druk bezig met hun typecursus. Niet alleen op school, maar ook thuis wordt er druk geoefend.

Wanneer uw kind aan de typecursus mee doet, zou u dan thuis goed op willen letten dat uw kind “blind” typt?

CJG

7 Mei  is Cecil van Tiel aanwezig bij ons op school. U kunt tussen 8:30 uur en 12:00 bij hem binnen lopen.

Oudpapier

Voor de maand mei staan de volgende families ingeroosterd

Fam Slik

Fam Knol

Fam Stork

Fam Bakker

Fam Pordzik

Was

Week 19              Fam Rodenburg

Week 20              Fam Rikkenberg

Week 21              Fam Jansen

Week 22              Fam Nosrati

Week 23              Fam Plag

Vanuit de duurzame leerlijn

Nationale Molen-& Gemalendag (iedere tweede zaterdag in mei)

Molens draaien door de wind, of door water. Waar worden molens voor gebruikt?

Er zijn meer dan 600 wind- en watermolens en gemalen te bezoeken. Dan kun je het zelf zien!