Maandbrief april

De lammetje springen al weer vrolijk door de wei, de bolletjes bloeien….We kunnen er niet omheen de lente is begonnen.

Er wordt druk gebruik gemaakt van de zandbak. Er verschijnen hoge bergen zand, vaak voorzien van hele tunnelstelsels. Het is leuk om te zien hoe de kinderen groot en klein met elkaar samenwerken. Er wordt druk overlegd hoe bepaalde gangen en paden moeten lopen en er worden oplossingen bedacht als de berg toch te breed blijkt te zijn voor een goede tunnel.

We hopen dat het mooie weer de aankomende tijd aan blijft houden!

Expositie

De afgelopen periode hebben alle leerlingen les in aquarelleren  gehad van Maurice Christo van Meijel

Het zijn tot nu toe al prachtige kunstwerken geworden.

De groepswerken zouden wij graag aan u willen laten zien. Daarom houden wij een expositie op 4 april.

Ouders en belangstellenden zijn welkom om vanaf 12:00 uur de kunstwerken te komen bewonderen.

 

Verzuim registratie en veiligheid

Zoals u weet, gaat veiligheid in en rond school een steeds grotere rol spelen.

Op onze  school speelt dit natuurlijk ook. Naast  de jaarlijkse ontruimingsoefening en het wettelijk vereiste aantal bedrijfshulpverleners gaan we nu extra aandacht besteden aan het veilig en op tijd aankomen op school.

Vanaf het komend schooljaar is er op basisschool Durperhonk de mogelijkheid om een speciale applicatie in een van de schoenen van uw kind te laten aanbrengen. Deze chip heet: ‘transponder’ en heeft als doel te registreren of kinderen veilig op school binnenkomen.

Met behulp van deze technologie  worden kinderen bij de speelplaatsdeur automatisch gescand.

Voor deze transponder wordt een borgsom van € 25,- gevraagd. Dit bedrag ontvangt u terug als uw kind in groep 8 van school gaat. Morgen zal er na schooltijd in de gang bij de groepen 5/8 een speciale stand worden ingericht waar u met uw vragen terecht kunt. Tevens kunt u dan alvast kennismaken met dit nieuwe product.

We hopen op deze manier bij te dragen aan een veiligere school.

 Groep 3/4

Morgen zal juf Heleen niet aanwezig zijn. Zij zal worden vervangen door meester Bas Neutkens.

 Houtsnippers

Vorige week heeft de familie Hooijschuur een hele berg houtsnippers gebracht. Samen met de kinderen hebben we deze verspreid over de grond tussen de bomen. Een klus die door sommige jongens wel heel serieus werd genomen. In ieder geval blijven de schoenen weer schoon als daar gespeeld wordt! 

Fancy Fair

Er zijn enkele bordjes, bakjes en een tafelkleed overgebleven van de fancy fair.

Mocht u hiervan iets missen dan kunt u deze nog ophalen uit de lerarenkamer. 

Vragenlijst

Wij hebben u onlangs gevraagd een ouder-enquête in te vullen. De respons op deze vragenlijst was 34%. Dit geeft ons een voldoende beeld van onze kwaliteit.

De school scoort een 3.08 dat betekent dat u als ouders de school voldoende scoort.

Er blijven natuurlijk punten waar wij ons in kunnen verbeteren. De beleidsterreinen Kwaliteitszorg, Aanbod en Zorg en Begeleiding laten punten zien, waar wij de aankomende tijd aan gaan werken.

 Examen Veilig Verkeer Nederland

Donderdag 10 april heeft groep 8 theorie examen van Veilig Verkeer Nederland. Er wordt in de klas al druk geoefend en voor thuis hebben ze een blad meegekregen om de verkeersborden nog even heel goed te leren!

Melkrobot kijken

Vrijdag 11 april gaat groep 3/4 op pad om de melkrobot te bekijken op de boerderij van de fam. Hoedjes. Zij zullen rond 10 uur vertrekken.

Pasen

Vrijdag 18 april en maandag 21 april hebben we onze “Paasvakantie”.

Dinsdag 22 april begint de school weer.

Schoolvoetbal

Op woensdag 23 april doet groep 7/8 mee met het schoolvoetbaltoernooi. Meer informatie hierover volgt nog.

Koningsdag

Vrijdag 25 april houden wij “Koningsdag”.  Deze dag zal beginnen met een ontbijt in de klas. Vervolgens zullen we ,op deze dag, met alle groepen een gezamenlijke voorstelling voorbereiden. Dit o.l.v. juf Sandra (gymleerkracht).

Wij nodigen u  en andere belangstellenden, uit om het eindresultaat van deze dag te bewonderen. De voorstelling zal om 11:45 uur beginnen

Meivakantie

Onze meivakantie begint op maandag 28 april. Op dinsdag 6 mei hebben de leerlingen vrij aangezien er dan een studiedag is voor alle leraren.

De leerlingen worden op woensdag 7 mei weer op school verwacht.

 CJG

2 April is Cecil van Tiel aanwezig bij ons op school. U kunt tussen 8:30 uur en 12:00 uur bij hem binnen lopen.

Oudpapier

Voor de maand april staan de volgende families ingeroosterd

Fam Schermel

Fam v. Lingen

Fam Marcel Smit

Fam Kamp

Fam Ran

Was

Week 14         Fam Kamp

Week 15         Fam Martijn Smit

Week 16         Fam Tromp

Week 17         Fam v.t. Noordende

Week 19         Fam Rodenburg

Tip vanuit de duurzame leerlijn

De zon geeft veel warmte. Onderzoek dit maar eens. Zet bijvoorbeeld een potje met water in de zon en een potje met water in de schaduw. Voel na een uurtje het verschil.