Groep 5/6
Vandaag heeft juf Ingeborg groep 5/6 gedraaid. Morgen is zij er weer!

Typen

Vrijdag krijgen de leerlingen van groep 6 een briefje mee met informatie over het typeprogramma. Dit programma zal dinsdag 4 februari starten.

Fancy fair

Denk u nog even aan de briefjes voor de fancy fair! Graag vrijdag (morgen) inleveren.