Maandbrief december 2013

 

 

 

Nogmaals de maandbrief van december aangezien er vragen waren over het bestaan ervan………. Deze was al gepubliceerd alleen was door mij de juiste categorie niet aangevinkt waardoor deze maandbrief niet te vinden was onder het kopje “Maandbrief”. De maandbrief van januari kunt U vrijdag verwachten.

Beste ouders,

Het wordt nu echt wel kouder buiten, maar in de school is een heleboel gezelligheid.

Het ziet er weer leuk uit met alle Sinterklazen en Zwarte Pieten die de kasten, wanden en tafels versieren. Bij de kinderen loopt de spanning al op, nog een kleine week en dan verwachten we de Sint en zijn Pieten op school!

Cito-Eindopbrengsten

Op dit moment is er een omslag gaande in onderwijsland waarbij de opbrengsten voorop staan.

Wij vinden de opbrengsten ook erg belangrijk, daarnaast vinden wij dat een goede school nog meer te bieden heeft.

Wij blijven voortdurend in ontwikkeling om nog meer uit uw kind te halen.

Twee Jaar geleden is er ingezet op Technisch lezen. Dit met behulp van VNL (Veel lezen, niveau omhoog, leesplezier). Vorig jaar is ingestoken op het gebied van Begrijpend Lezen. Hierbij is er begeleiding geweest vanuit de Onderwijsbegeleidingsdienst.

Dit schooljaar zijn we begonnen met de nieuwe rekenmethode “Wereld in getallen”.

Deze methode, net als die van Begrijpend Lezen,  heeft een speciale manier van instructie dat wij het IGDI model noemen (Interactief Gedifferentieerd Direct Instructiemodel).

Daarnaast werken we  met groepsplannen voor alle groepen op het gebied van spelling en technisch lezen. Na de toetsen van de Cito in januari gaan we dit ook doen voor rekenen en begrijpend lezen.

Naast het inzetten op de zaakvakken vinden wij de gehele ontwikkeling van uw kind belangrijk.

Mocht u na het lezen van dit stukje nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We gaan graag met u in gesprek!

 Sinterklaas

Donderdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school.

Alle kinderen worden om 8:30 uur in de eigen klas verwacht.

Sinterklaas zal rond 8:45 uur op school aankomen waarna we een programma voor hem en zijn Pieten verzorgen in de speelzaal. Ouders en belangstellenden zijn meer dan welkom!

Om 12:15 uur zijn de leerlingen van groep 1 t/m 4 uit.

6 december

De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn ook deze dag vrij.

12-12 club

Op 6 december krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 bezoek van de 12-12 club. Zij zullen de kinderen warm maken voor een leuk optreden op 12 december.

Op 9 december komen ze nogmaals voor de leerlingen van groep 3/4.

13 december

13 December is er een studiedag. Op deze dag zijn alle leerlingen vrij!

1 tegen allen

Groep 7/8 werkt aan het programma 1 tegen allen. Dit is een programma ontwikkeld vanuit de bibliotheek waarbij de kinderen moeten werken met en rond boeken.

Zij houden hun vorderingen bij op een weblog (durperkanjers.blogspot.nl)

Er wordt heel enthousiast aan de opdrachten gewerkt. Nu hopen dat ze Vivianne, van de bibliotheek,  kunnen verslaan!

Kerstmaaltijd op 20 december

Op 20 december hebben we ons kerstontbijt. Dit ontbijt wordt wederom door de mensen van het “Bikkelement” verzorgd. We kijken er weer naar uit!

Om 8:00 uur worden alle kinderen in feestelijke kleding in hun eigen klas verwacht, vanwaar we gezamenlijk naar het “Bikkelement” lopen.

Op deze dag zijn de kinderen om 11:45 uur uit en begint de Kerstvakantie!

6 Januari

Op 6 januari begint de school weer!

CJG

In de maanden december en januari is Cecil van Tiel niet aanwezig bij ons op school.

Vijf februari is de eerst volgende datum dat hij weer bij ons op school is.

CJG is telefonisch wel bereikbaar op het nummer: 06 82 06 02 22

Typen

In januari start groep 6 met het typeprogramma “Type-world”.

De basis zal gegeven worden in de klas. Thuis moet er wel geoefend worden.

Meer informatie volgt nog.

Tip vanuit de Duurzame Leerlijn

Met een flink schep zout in een stevig glas met sneeuw of ijsblokjes, kun je tegelijkertijd ijs laten smelten en water laten bevriezen. In en op hetzelfde glas. Het is tovenarij die niet kan mislukken.