Juf Marjanne

Vandaag en woensdag 30 oktober is juf Marjanne ’s middags niet aanwezig.

Zij heeft een studiemiddag.

Juf Lisa zal haar klas ’s middags overnemen.

 

Ouderavond

Alle leerlingen hebben een uitnodiging meegekregen voor de ouderavond van 29 oktober.

Deze ouderavond wordt georganiseerd door de Ouderraad en heeft het thema “De kleine school”.

 

Sportpas

Groep 7/8 heeft informatie meegekregen over de sportpas. Opgave kan via Juf Sandra (vakleerkracht gym)

 

Sportinstuif

Dinsdag 22 oktober vindt er weer een sportinstuif plaat in Sporthal Ons Genoegen. Deze instuif begint om 10:00 en duurt tot 12:00.

Deelname is gratis.