De voorbereidingen op school zijn al in volle gang en we hebben er weer zin in!

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad, nog een paar dagen en dan beginnen we maandag weer met school.

Maandagochtend hebben we zoals altijd een inloopochtend voor de ouders tot 8:45. We zullen de koffie en thee klaarzetten.

Dit schooljaar gymmen we op dinsdag- en vrijdagochtend.

Vorig jaar is besloten om de schoolmelk af te schaffen. Wilt u er daarom aan denken om uw kind voor beide pauzes drinken mee te geven. Er is eventueel ruimte in de koelkast bij het lokaal van groep ⅞.

We hopen u maandag te kunnen verwelkomen.

 

groetjes, team Durperhonk