Beste ouders en verzorgers,                                                                                                                                                 

Voor u ligt al weer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Omdat we al op 5 juli vakantie krijgen is de maand juli toegevoegd aan juni.  De schoolreis van groep 7 – 8, de uitwisseling naar België, is achter de rug. De uitwisseling is, ondanks het minder mooie weer, goed en ontspannen verlopen. Iedereen kan terugkijken op een paar zeer geslaagde dagen. De schoolreizen van de overige groepen komen nog.

Lief en leed                                                                                                                                                       In de vakantie wordt Minke-Li Eveleens 4 jaar. Na de vakantie komt ze bij ons op school in groep 1. Minke-Li komt in juni een paar dagen meedoen in groep 1. We wensen Minke-Li  een plezierige tijd op Durperhonk. Jesper Plag en Sarah Jansen komen na de vakantie een paar dagen kennismaken in groep 1. Ook hen wensen we een fijne tijd bij ons op school.                                                                                                                             Na de vakantie zal een aantal mensen van het team niet meer op Durperhonk werken. Juf Cobi en juf Marian stoppen met werken. Juf Nel stopt als schoolleider van Durperhonk en wordt volledig bovenschools directeur. Zij zal een andere, meer centraal gelegen, werkplek krijgen. Met juf Nel vertrekken ook juf Esther en juf Alinda.                                                                 Juf Ingeborg Halsema wordt onze nieuwe schoolleider.                                                                                                          Tatum de Lussanet verhuist naar Den Burg. Zij gaat naar De Fontein. We wensen haar daar een fijne schooltijd.                                                                                                                                       En groep 8 gaat van school, naar het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen van groep 8: Koen, Babet, Marit, Robin, Shayna, Mariska, Imme, Leony, Lara, Femke, Karlijn, Kirsten, Esmee, Inez, Mirte en Lis gaan naar De Hogeberg. Ook hen wensen we een fijne schooltijd.                                                                               Van 6 t/m 12 juni zal juf Netty afwezig zijn. Juf Cocky werkt die dagen in de kleutergroep.                   Vanaf 19 juni tot aan het einde van het schooljaar is juf Cocky afwezig.

Groepssamenstelling                                                                                                                                Ook het komende schooljaar kunnen we draaien met 4 combinatiegroepen, groep 1 – 2, groep  3 – 4, groep 5 –6 en groep 7 – 8.

Schoolreizen                                                                                                                                       Groep 1 – 2 gaat op 7 juni op schoolreis. Zij blijven op Texel. De schoolreis duurt van 8.30 uur tot 13.00 uur. Nader bericht volgt.                                                                                                              De groepen 3 t/m 6 gaan op 24 juni op schoolreis. Zij gaan naar de overkant. Ook hier volgt nader bericht.

Studiedagen                                                                                                                                                    Op 14 en 28 juni heeft het team studiedagen. De leerlingen hebben beide dagen (vrijdagen) vrij.

Compensatiedagen                                                                                                                                        Op 17 en 18 juni hebben de groepen 1 t/m 4 extra compensatiedagen. Zij zijn dan vrij.

Bouwdorp                                                                                                                                                      In de weken van 8 en 15 juli wordt op het terrein achter zwembad De Molenkoog in Den Burg het Bouwdorp georganiseerd door de stichting Young4Ever. Bouwdorp is voor leerlingen van 6 jaar tot en met groep 8 van de basisschool. Bij het Bouwdorp wordt o.a. een dorp gebouwd met het thema Stripfiguren. Daarnaast worden allerlei spellen gedaan. Op donderdag mogen de ouders komen kijken, van 14.30 tot 15.30 uur. De kinderen kunnen donderdag blijven eten en meedoen aan het nachtspel. Opgeven kan vanaf woensdag 29 mei 14.00 uur bij www.young4ever.nl  Deelnemen kost € 47,50 per kind. Huishoudens met een laag inkomen en met een of meer schoolgaande kinderen kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente Texel (zie toelage maatschappelijke participatie op de website van de gemeente Texel)                        

CJG                                                                                                                                                        De inloopochtend van het CJG is op woensdag 3 juli van 8.30 uur tot 11.30 uur in het lokaal van de BSO. U kunt hier terecht met vragen over de opvoeding. U kunt het CJG ook vinden via de website, de app, Facebook en Twitter. Ouders die het CJG liken op Facebook ontvangen allerlei leuke weetjes, praktische informatie, en tips voor activiteiten met kinderen. Onder de nieuwe “likers” worden elke maand een bioscoopbon en een inspiratieboekje verloot.

Drugs en Alcohol                                                                                                                                         Op vrijdag 31 mei is in het Eierlandsche Huis een voorlichting van de stichting Young4Ever over drugs en alcohol. De avond is toegankelijk voor tieners en jongeren. Deelname is gratis. Aanvang 20.00 uur. Meer informatie of voor vragen op www.young4ever.nl, of mail naar info@young4ever.nln

Panna toernooi                                                                                                                                           Op 11 juni zijn bij ons op school de voorrondes van het jaarlijkse pannatoernooi. De voorrondes zijn op het plein en duren van 14.45 uur tot 16.45 uur. Deelnemers worden ingedeeld in twee groepen: leerlingen van groep 3 t/m 5, en leerlingen van groep 6 t/m 8. Er wordt twee tegen twee gespeeld en een wedstrijd duurt maximaal 3 minuten (of tot er een panna is gescoord). De nummers 1 en 2 van elke categorie plaatsen zich voor de finale van de Texelse Kampioenschappen in Den Burg op de Groene Plaats. De finale is, onder voorbehoud, op zondag 30 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur. Intekenen kan op de lijsten bij groep 3-4 en groep 7-8.

Circusdag                                                                                                                                                          Een aantal juffen stopt met werken bij Durperhonk. Alle juffen hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan een afscheidsreceptie of iets dergelijks. In plaats daarvan doen ze liever iets met de leerlingen. Er is gekozen voor een Circusdag, op donderdag 4 juli. De leerlingen worden verdeeld in groepjes die allerlei workshops met circusacts kunnen volgen. Er wordt door alle leerlingen een act naar keuze ingeoefend, en aan het einde van de dag is er een spetterende voorstelling, waarbij iedereen welkom is. De leerlingen zijn die dag om ongeveer 15.00 uur vrij.                                                                                                                                  Voor de begeleiders is er een (verplichte) informatieavond op woensdag 3 juli.

Sportdag groep 5 – 6                                                                                                                                                Op dinsdag 4 juni is de sportmiddag voor de groepen 5 en 6. De sportdag vindt dit jaar plaats in De Cocksdorp, op De Krim. De leerlingen moeten die dag op de fiets op school komen, en gemakkelijke kleding en sportschoenen meenemen of aanhebben. Ook hebben ze hun zwemspullen en een handdoek nodig. De sportmiddag duurt van ongeveer half één tot ongeveer half vier. De leerlingen worden rond een uur of vier weer bij school terug verwacht.

Lesmiddag groep 8                                                                                                                      Op vrijdag 14 juni is voor groep 8 een lesmiddag bij De Hogeberg. De leerlingen zorgen er zelf voor dat ze op tijd in Den Burg zijn. Een uitnodigingsbrief volgt nog.

Slagbaltoernooi                                                                                                                              Op maandag 17 juni is in Oosterend, op het landje achter de Akker, het jaarlijkse slagbaltoernooi. We vragen ouders om naar en van oosterend te rijden. U kunt zich opgeven bij juf Marian of bij juf Marjanne. Het programma is nog niet bekend, dus de tijden ook nog niet. Meestal duurt het toernooi van ongeveer 9.00 uur tot ongeveer 14.00 uur. Nader bericht over de tijden volgt nog.

Afscheid groep 8.                                                                                                                                              De film van groep 8 wordt voor ouders en genodigden vertoond op dinsdag 2 juli, aansluitend is het officiële afscheid van groep 8. Meer informatie en uitnodigingen volgen nog. U kunt de dag alvast in uw agenda zetten.                                                                                                              Op woensdag 3 juli is het jaarlijkse etentje met groep 8, de leerkrachten van groep 8 en juf Nel.

Laatste schooldag.                                                                                                                                                Op de laatste schooldag gaan we met elkaar opruimen en de klassen leeghalen. We gaan  afscheid nemen van alle vertrekkende juffen en van elkaar. Nadere informatie volgt nog.

Rooster overbliven juni en juli

Ma. 3 juni        fam.v.d.Linde                         Ma. 10 juni      fam.v.d.Linde

Di.   4 juni        fam.Stolk                               Di. 11 juni        fam.Stolk

Do. 6 juni        fam.v.Beek                            Do 13 juni       fam.v.d.Beek

 

Do.20 juni       fam.Lakeman                        juli:

 

Ma. 24 juni      fam.Stork                               Ma. 1 juli         fam Eveleens

Di. 25 juni        fam.Dros                                Di. 2 juli           fam.Dros

Do. 27 juni      fam Eveleens                         Do. 4 juli          fam Rodenburg

Rooster oud papier:                                                                                                                          Zaterdag 1 juni                                               Zaterdag 6 juli

Fam Graaf                 316836                       fam.Hoedjes              311472

Fam.Slik                    316800                       fam.Tromp                316921

Fam.Knol                    316889                       fam.A.Boon                316673

Fam.Spek                  316091                       fam.Dieks                   318079

Fam.A.Boon               316673                       fam.v.d.Linde             316508

Fam.Stolk                   316083                       fam.Lakeman             06-50626309

 

Zaterdag 3 augustus

Fam.Pop                    316801

Fam.D.Boon              316048

Fam.E.Boon               316204

Fam.Eveleens                        316901

Fam.lakeman             06-50626309

Fam.poth                    311315                                                                                                                             U wordt om 9.00 uur bij de school verwacht. Families die dikgedrukt staan worden verwacht met een auto met aanhanger. Ook graag het oudpapierhok bij de school leeghalen.

 

Wij wensen u een fijne vakantie en verwachten de leerlingen op maandag 19 augustus terug op school.

 

Team Durperhonk