Er is door de Schooltijscholen voor gekozen HVO en GVO aan te bieden aan kinderen van de groepen 7 en 8 (zie de schoolgids). Alleen kinderen uit twee opeenvolgende groepen kunnen worden gecombineerd. Groepen kunnen minimaal 7 leerlingen en maximaal 23 leerlingen groot zijn. Verschillende levensbeschouwelijke richtingen worden in principe niet gecombineerd. We kunnen eventueel een uitzondering maken voor een enkele leerling uit groep 6.