GVO en HVO, godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs.                                             

Ook in het komende schooljaar kunt u, indien u dat wenst, gebruik maken van de lessen HVO en GVO. Hieraan zijn voor de ouders of de school geen kosten verbonden. Bij voldoende aanmeldingen kan de school lessen aanvragen. De GVO en HVO lessen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de school, maar worden wel binnen de schooltijden gegeven door vakdocenten HVO en GVO. Er worden lessen gegeven aan groepen vanaf 7 leerlingen, zowel voor HVO als voor GVO. Meer informatie kunt u vinden op de website www.gvoenhvo.nl                                                                                                                    

Als u wilt dat uw kind deelneemt aan lessen GVO of HVO kunt u dat voor 12 april doorgeven op school. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we dan de lessen aanvragen.