Beste ouders en verzorgers,paashaasjes

Hier is de nieuwsbrief van april, de lentemaand bij uitstek. Buiten waait een ijskoude wind en de temperatuur voelt behoorlijk onder nul. Nog steeds geen lenteweer. We verlangen allemaal naar een beetje warmte. Het is deze keer een uitgebreide nieuwsbrief, er staat veel te gebeuren in april.

Lief en leed
Op 20 april wordt Seán Boon vier jaar. Hij komt dan bij ons in groep 1. Seán komt in april een paar ochtenden kennismaken. We wensen Seán een fijne tijd bij ons op school.

CJG
Woensdag 3 april heeft Cecil van Tiel van het CJG weer een inloop bij ons op school. Cecil zit in het lokaal van de BSO, en is aanwezig van 8.30 uur tot 11.00 uur. U kunt zonder afspraak naar binnen lopen met uw vragen over jeugd, gezin, opvoeding en gedrag. De volgende inloopdatum is woensdag 8 mei (en dus niet zoals gebruikelijk op de eerste woensdag van de maand).

Schoolvoetbal
Op woensdag 24 april, in de sportweek, is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. De wedstrijden worden gespeeld in den Burg op de velden van SV Texel. Aan het schoolvoetbaltoernooi doen de leerlingen van groep 7/8 mee. Het toernooi begint om 11.00 uur, en is om 16.00 uur afgelopen. Juf Marjanne zoekt nog 2 scheidsrechters,  2 coaches, en ouders die voor vervoer naar en van Den Burg willen zorgen.

Texels Kampioenschap Knikkeren
Sportservice Texel organiseert op de afsluiting van de Nationale Sportweek het Texels Knikkerkampioenschap in Den Burg.  Alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 mogen aan de voorrondes deelnemen. De voorrondes worden georganiseerd op de eigen school. Voor ons betekent dat op woensdag 3 april, vanaf 15.00 uur, op het schoolplein. Er wordt een tegen een gespeeld. Een wedstrijdje duurt 5 minuten.  Sportservice zorgt voor knikkers en knikkerpotjes. Elke school levert 4 kinderen voor het kampioenschap. Het kampioenschap wordt gehouden op 27 april om 11.00 uur in de omgeving van het gemeentehuis aan de Emmalaan. Kinderen die mee willen doen kunnen zich opgeven op de intekenlijst die op school hangt.

Tennissen
In de Nationale Sportweek, die loopt van 20 tot en met 27 april, gaan de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 tijdens de gymuren tennissen. Dat wordt gedaan in samenwerking met Heri Hodi. Het is handig als de kinderen buitengym-kleding aan hebben tijdens het tennissen. Wie zelf een racket heeft, kan dat meenemen. Er wordt ook voor voldoende rackets gezorgd.

Muziekonderwijs en beeldend onderwijs
Met ingang van het nieuwe schooljaar worden de IMV lessen voor groep 5 afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt voor Durperhonk een vorm van muziek- en beeldend onderwijs voor alle leerlingen terug. Het is de bedoeling dat Mathieu Vulto samen met de school het muziekonderwijs gaat opbouwen. Mathieu komt eens in de twee weken een half uur in elke groep. We gaan er vanuit dat het muziekonderwijs op onze school op deze manier beter tot zijn recht komt. Het volledige bericht hierover kunt u vinden op de site van Schooltij: www.schooltij.nl

Verkeersexamen
Voor groep 8 vindt het jaarlijkse theoretische verkeersexamen plaats op 11 april.

Voorlichting OSG
Op 15 april, om 19.30 uur, is er een voorlichting over de OSG voor ouders van de leerlingen van de huidige groep 7. De voorlichting vindt plaats in OSG “De Hogeberg”, aan de Haffelderweg in Den Burg. U ontvangt nog een uitnodiging.

Stagiaire
Met ingang van 15 april komt onze oud-leerling Wendy Abma gedurende twee weken  meedraaien in groep 3/4.  Het betreft een zogenaamde snuffelstage. We wensen Wendy een fijne periode in de groep.

Studiemiddag
Op 9 april is voor alle medewerkers van Schooltij een studiemiddag. Dat betekent voor de kinderen dat ze ’s middags vanaf 12.15 uur vrij zijn. De kinderen hoeven geen brood mee, ze eten thuis.

MR
Op 10 april is een MR vergadering. De vergadering begint om 19.30 uur. Een MR vergadering is openbaar. Als u eens wilt zien hoe het er in de MR aan toe gaat, bent u als toehoorder van harte welkom. De vergadering wordt gehouden in de school.

OR
Op 18 april komt de ouderraad bijeen. Ouderraadsvergaderingen kunt u op verzoek bijwonen. De vergadering is om 19.30 uur, in Durperhonk.

GMR
Ook op 18 april is er een GMR vergadering, ook in Durperhonk. De GMR vergadering begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. U bent als toehoorder van harte welkom.

Logopedie
Op 2 april is de logopediste op school aanwezig. Zij doet dan de herhalingsonderzoeken en screent de kinderen die aangemeld worden. Als u vindt dat de logopediste naar uw kind zou moeten kijken, kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

Nationale Sportweek
In de week van 20 tot en met 27 april is de Nationale Sportweek. Texel is hierbij organisator van allerlei evenementen. Allerlei verenigingen organiseren clinics of andere sportactiviteiten. In de media kunt u vinden wat georganiseerd wordt, en waar  (u en )uw kinderen buiten schoolverband aan mee kunnen doen.

Meivakantie
De meivakantie begint op vrijdag 26 april om 12.15 uur, en duurt tot en met zondag 5 mei. Op maandag 6 mei worden de kinderen weer op school verwacht.

Rooster overblijven april
Dinsdag 2;  fam Ran
Donderdag 4; fam Ran
Maandag 8; fam Kamp
Donderdag 11; fam kam
Maandag 22; fam van Uhm
Dinsdag 23; fam van Uhm
Donderdag 25; fam van Uhm

Rooster oud papier

Zaterdag 6 april
Fam Knol 316889
Fam Marcel Smit 311434
Fam Bonne 311384
Fam Schermel 322323
Fam Pordzik 06-21220561
Fam v. Beek 316272                                              

Zaterdag 5 mei
fam. Slik 316800
fam. van Uhm 70700
fam. E. Boon  316204
fam Roestenberg  316021
fam Douma 316420
fam v.d.Linde  316508

U wordt om 9.00 uur bij de school verwacht. Ook graag het oud-papierhok bij de school leeghalen.
Als uw naam dikgedrukt staat wordt u met een auto met aanhanger verwacht.

 

Het team van Durperhonk wenst u gezellige paasdagen en een fijne (mei)vakantie.