Beste ouders en verzorgers.

Hier is de nieuwsbrief voor maart 2013. Het lijkt er op dat het voorjaar er nu toch aan komt. De temperatuur stijgt langzaam naar een iets aangenamer niveau, en de dagen zijn weer beduidend langer. Sneeuwklokjes en krokussen bloeien al volop, en de vogels laten ook horen dat de lente niet meer lang op zich laat wachten.

Lief en leed.

Veel kinderen waren in februari een aantal dagen ziek. En ook juf Cobi werd geveld. Gelukkig lijkt het leed geleden en is bijna iedereen weer op school. Een beetje zon zal ons allemaal goed doen.

CJG.

Woensdag 6 maart is de inloopochtend van het CJG. Cecil van Tiel zit dan in het lokaal van de BSO. U kunt daar binnenlopen met al uw vragen op (school)maatschappelijk gebied. Ook uw kinderen kunnen bij het CJG terecht met vragen op het gebied van jeugd en gezin. Wat u bespreekt binnen het CJG blijft daar ook, tenzij u toestemming geeft voor bespreking met anderen.

Uitwisseling.

22,23 en 24 mei vindt de uitwisseling met de Sint Antoniusschool uit Eeklo plaats. Op donderdag 14 maart om 19.30 uur is er een informatieavond voor de ouders van de leerlingen van de groepen 7 en 8.

Open dag OSG “De Hogeberg”.

Donderdag 7 maart is de tweejaarlijkse open dag van OSG “De Hogeberg”. De leerlingen van de groepen 7 en 8 zullen ’s middags van 13.30 uur tot 15.30 uur in groepsverband de open dag bezoeken. De middag is alleen bestemd voor leerlingen, de avond is bestemd voor ouders en andere belangstellenden. ’s Avonds kunt u een kijkje nemen tussen 19.00 uur en 20.30 uur. Uw kind mag gerust ’s avonds weer mee. Voor de middag is vervoer van de leerlingen nodig. Als u kunt rijden, wilt u dan contact opnemen met juf Marjanne.

Inschrijving van leerlingen voor OSG “De Hogeberg.

In de week van 11 tot en met 14 maart moeten leerlingen die naar OSG “De Hogeberg” gaan ingeschreven worden. Dat kan tussen 19.00 uur en 20.00 uur, in de OSG. De ouders wordt verzocht het volgende mee te nemen: het schooladvies, het burgerservicenummer van het kind en een kopie van het paspoort of ID-kaart van het kind of een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Studiemiddag.

Dinsdag 12 maart is een studiemiddag voor het team. Alle leerlingen zijn dan vanaf 12.15 vrij.

Paasvakantie.

Van vrijdag 29 maart tot en met maandag 1 april is de paasvakantie. Dinsdag 2 april worden de leerlingen weer op school verwacht.

Zomertijd.

Op zondag 21 maart is het begin van de zomertijd. Het is voorjaar dus de klok gaat een uur vooruit.

Overblijfrooster maart:
Ma 4 maart    fam Groothuis
Di 5 maart      fam van Lingen

Do 7 maart     fam van Lingen

Ma 11 maart Fam Groothuis

do 14 maart fam van ’t Noordende

van ’t Noordende

Ma 18 maart      fam van ’t Noordende            ma 25 maart    fam Pop
Di 19 maart        fam Pop                                    di 26 maart    fam E. Boon
Do 21 maart       fam Pop                                    do 28 maart    fam E.Boon
Indien u wilt ruilen of verhinderd bent, dient u zelf voor vervanging te zorgen. Wel graag doorgeven aan de leerkracht(en) van de onderbouw s.v.p.

Oud papier maart (zaterdag 2 maart)        april (zaterdag 6 april)
Fam Kruk            316929                                fam Knol            316889
Fam Bonne            311384                              fam. Marcel Smit        311434
Fam v. Heerwaarden        316385                fam Bonne            311384
Fam Brokken            311675                          fam Schermel            322323
Fam Kamp        06-15572390                       fam Pordzik        06-21220561
Fam Pop            316801                                  fam v Beek            316272
De families die dikgedrukt staan worden verwacht met een auto met aanhanger.
Ook het oudpapierhok bij de school leeghalen, svp.