Beste ouders/verzorgers,

 

In de nieuwsbrief van februari staat met een enkel zinnetje: “Juf Nel stopt met ingang van het nieuwe schooljaar bij ons op school”. Dat klinkt nogal kaal en daarom wil ik dat hierbij even toelichten.

In augustus 2008 ben ik begonnen als schoolleider van Durperhonk. We hadden dat schooljaar 128 leerlingen! Een topjaar qua leerlingaantal!We zijn nu 4,5 jaar verder en er zijn nogal wat ontwikkelingen:

– Onze school heeft, net als de andere scholen in de buitendorpen, veel last van de “vergrijzing” op Texel. We verwachten dit jaar per 1 oktober iets meer dan 60 leerlingen op school te hebben. Dat betekent dat we gehalveerd zijn in vijf jaar!!

– Sinds 1 januari 2009 is OBS Durperhonk als onderdeel van voorheen TOPO (Texels Openbaar Primair Onderwijs) verzelfstandigd. Burgemeester en Wethouders (B&W) zijn niet meer ons bestuur, we hebben een eigen bestuur. De ABBS Luberti is er bij gekomen en sindsdien vormen we met vijf openbare en één algemeen bijzondere school, Stichting Schooltij.

– Het nieuwe bestuur van Stichting Schooltij wilde een algemeen directeur als aanspreekpunt en eindverantwoordelijke. Men vroeg mij deze taak op me te nemen en te combineren met het schoolleiderschap van Durperhonk. Dat doe ik sinds oktober 2009.

Ik heb dat altijd een prachtige combinatie gevonden en ik geniet van alle aspecten ervan. Op school ben ik juf Nel, heb contact met de kinderen, de collega’s en de ouders/verzorgers. Het is heerlijk, wanneer ik na een vergadering de school binnenstap en begroet word met “Hoi Juf Nel”.

De combinatie is echter door de hoeveelheid werk, die het algemeen directeurschap met zich meebrengt teveel geworden. Stichting Schooltij heeft te maken met ontwikkelingen, zoals krimp en de gevolgen daarvan, de samenwerking van de scholen in Oosterend, samenwerking met Stichting Kopwerk op Texel, de voorgenomen sluiting van de Drijverschool, Passend onderwijs, Texelbrede samenwerking enz.

Ondertussen is Durperhonk zo klein geworden dat er nu een schoolleider voor twee dagen nodig is. Ik werk fulltime, dus dat is teveel. Daarom heb ik in overleg met het bestuur besloten per 1 augustus aanstaande te stoppen als schoolleider van Durperhonk en verder te gaan als algemeen directeur van Stichting Schooltij.

Hoe mooi en boeiend ik het algemeen directeurschap ook vind, ik vind heel jammer om weg te gaan bij Durperhonk. Ik heb het hier erg naar mijn zin. Durperhonk is mijn school, ik voel mij hier thuis en verbonden met de kinderen, het team en u als ouders/verzorgers.

Afscheid nemen doet pijn, maar alles blijft niet zoals het is en ook ik moet met de stroom mee….

Gelukkig duurt het nog even voordat het zomervakantie is en geniet ik tot die tijd hier op school.

En natuurlijk komt er een nieuwe schoolleider. We zijn al druk op zoek!

Ik wens u een heel fijne voorjaarsvakantie,

hartelijke groet,

Juf Nel