NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013

Beste ouders / verzorgers,                                                                                                  

Dit is de nieuwsbrief van februari. Buiten is het zonnig en de temperatuur is hoog voor de tijd van het jaar. In januari hebben we voluit kunnen profiteren van de ijsbaan op de Roggesloot, en we hebben een paar dagen heerlijk kunnen schaatsen.  Nu lijkt het al bijna voorjaar. Wat een verschil binnen een paar dagen.

Lief en leed                                                                                                                           

Op donderdag 28 februari wordt Fine Stork 4 jaar. Fine is het zusje van Tristan en Koen Stork en komt op school in groep 1. Fine is nu al af en toe een dagje bij ons om kennis te maken met de juf en de klas. We heten Fine van harte welkom.                                          

Juf Nel stopt met ingang van het nieuwe schooljaar als directeur bij ons op school. Zij gaat dan full-time de functie van algemeen directeur van Schooltij vervullen. Bij ons op school zal dan een nieuwe locatieleider benoemd worden. We houden u op de hoogte.

Cito toetsen                                                                                                                

Momenteel zijn we bezig met de Cito-toetsen. In alle groepen vanaf groep 3 worden de leerlingen getoetst op hun vorderingen op het gebied van technisch lezen, rekenen en spelling. De leerlingen vanaf groep 5 worden ook getoetst op begrijpend lezen. Bij de kleuters wordt de taaltoets en de rekentoets voor kleuters afgenomen.

De leerlingen van groep 8 maken op dinsdag 5, woensdag 6, en donderdag 7 februari de Cito-eindtoets. Het is belangrijk dat de leerlingen goed uitgerust zijn, zodat ze de toets zo optimaal mogelijk kunnen maken.

Thema                                                                                                                                   

Alle groepen zijn bezig met het thema milieu: “Wat een zooi”. In het kader van dat thema zijn er allerlei activiteiten. Zo is bijvoorbeeld de vuilniswagen op school geweest. Alle leerlingen hebben de vuilniswagen uitgebreid bekeken, en kregen uitleg van vuilnismannen Jacco en Vinnie. Wat heeft een vuilniswagen veel mogelijkheden! En wat doen vuilnismannen veel!  De leerlingen van groep 7 en 8 gaan op 8 februari naar de Everstekoog, om te bekijken hoe de waterzuivering geregeld wordt. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gaan bij Amsing kijken wat er allemaal met ons oud papier gebeurt. Voor dit bezoek is vervoer nodig. Als u kunt en wilt rijden, neemt u  dan even contact op met juf Netty of juf Heleen.

Op vrijdag 8 februari is het “dikke truien dag”. De verwarming gaat een paar graden lager, en we trekken allemaal een dikke trui aan om toch warm te blijven. We doen dat in het kader van de Duurzame Leerlijn, in samenwerking met Ecomare.  Het thema wordt afgesloten met een gezamenlijke kijkmiddag op dinsdag 12 februari. Tussen half 3 en half 4 bent u welkom om te kijken wat er zo al gedaan is met het thema.

Rapporten                                                                                                                              

Op donderdag 14 februari gaan in de groepen 1 t/m 8 de rapporten mee.  De resultaten van de Cito-toetsen worden meegenomen in de rapporten. Mocht u naar aanleiding van de rapporten een afspraak met de leerkracht willen maken, dan kan dat natuurlijk.

Voorjaarsvakantie                                                                                                                  

De voorjaarsvakantie is van 18 tot en met 22 februari. Op 25 februari verwachten we alle leerlingen weer op school.

Open dag OSG “de Hogeberg”.                                                                                      

Alvast voor in de agenda:  Op donderdag 7 maart is van 13.30-15.30 uur de open dag van de OSG voor de leerlingen van de groepen 7 en 8. Hiervoor is vervoer en begeleiding nodig. Als u wilt en kunt rijden, en een groepje wilt begeleiden, wilt u dat dan even doorgeven aan juf Marjanne? Een uitnodiging voor de open dag volgt nog.

Weeksluiting                                                                                                                          

Op vrijdag 8 februari is de weeksluiting door de groepen 1 t/m 4.  De weeksluiting begint om 11.45 en is in het speellokaal.  Alle ouders, oma’s en opa’s, ooms en tantes van de leerlingen van de groepen 1 t/m/4 zijn van harte welkom.

Overblijfrooster februari                                                                                                      

Ma 4  Fam Smit                              ma 11  Fam Martijn Smit

Di  5   Fam vd Voort                       Di 12   Fam vd Voort

Do 6   Fam vd Voort                       Do 14  Fam. Kuiter

Ma 25 Fam Kuiter

Di 27  Fam Kuiter

Do 28 Fam Groothuis

Als u wilt ruilen, dient u daar zelf voor te zorgen. Wilt u zo vriendelijk zijn de wijzigingen door te geven op het rooster dat op het white board hangt bij groep 3 / 4, zodat de leerkrachten weten op welke ouder ze kunnen rekenen?

Oud papier                                     

Februari                                                        Maart

Fam Martijn Smit    316416                       Fam Kruk                     316929

Fam Ran                      311437                       Fam Bonne                  311384

Fam Marcel Smit          311434                           Fam v Heerwaarden      316385

Fam Veenhuizen           316207                          Fam Brokken                   311675

Fam Kruk                        316929                         Fam Kamp                        06 15572390

Fam Graaf                       316836                         Fam Pop                            316801

Oud papier wordt opgehaald op de eerste zaterdag van de maand. Ouders met een dikgedrukte naam wordt verzocht een auto met aanhanger mee te nemen. Ook het papierhok bij de school leeghalen s.v.p.

team Durperhonk