Beste ouders/verzorgers.

Over enkele dagen begint een nieuw jaar, 2013. Er is alweer een jaar voorbij. Wij willen u allen een gezond en gelukkig 2013 toewensen. Natuurlijk beginnen we in dit nieuwe jaar vol goede moed, misschien wel met de nodige goede voornemens. De leerlingen worden maandag 7 januari weer op school verwacht . Er zal dan ’s ochtends van 8.20 uur tot 8.45 uur gelegenheid zijn een kopje koffie of thee te drinken, waarbij u  de beste wensen kunt uitwisselen. We hopen u te mogen verwelkomen. Maar eerst gaan we genieten van een welverdiende vakantie.

Lief en leed.

Na de kerstvakantie kunnen we Bruno Roestenburg en Madeleine Visser in de kleutergroep verwelkomen. Madeleine wordt op 7 januari 4 jaar, en Bruno op 13 januari. Sinds kort werkt Alinda te Woerd bij ons op school. Zij werkt als secretarieel ondersteuner van juf Nel. Dat doet ze drie ochtenden per week. Welkom Bruno, Madeleine en juf Alinda. Juf Marian heeft te kennen gegeven per 1 augustus 2013 te stoppen met werken. Zij gaat dan gebruik maken van het keuzepensioen.

Luizencontrole

Op maandag 7 januari zullen de luizenmoeders hoofd en haren van uw kind controleren op luizen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind geen ingewikkeld kapsel heeft? Haren graag los of in een eenvoudige staart.

Vreedzame school.

In de komende weken houden we ons bezig met “communicatie”. We besteden aandacht aan: actief naar elkaar luisteren, samenvatten, en je in elkaar verplaatsen. In groep 1 / 2 is het thema “praten en luisteren” aan de orde.

Sporten in de kerstvakantie.

Sportservice Texel organiseert in samenwerking met o.a. Parlan, Kinderhulp en Sportkoepel Edam en Volendam een tweetal sportieve evenementen in Sporthal Ons Genoegen en in de Burgemeester de Koninghal, beide in Den Burg. Op donderdag 27 december is de Mega Sport Knaller in Ons Genoegen voor kinderen van de groepen 3 tot en met 8.  De kinderen kunnen daar gratis van 13.30 uur tot 16.00 uur meedoen aan allerlei sporten zoals unihockey, karate, dynamic tennis, acrogym en er is een stormbaan. Opgeven is niet nodig, ze kunnen gewoon komen en meedoen. Op 4 januari kunnen de kinderen meedoen aan Flag Football in de Burgemeester de Koninghal. Ook dat is gratis. De groepen 5 en 6 kunnen terecht van 10.00 uur tot 12.00 uur, en de groepen 7 en 8 van 12.30 uur tot 14.30 uur. Opgeven bij sportservicetexel@texel.com

Medezeggenschapsraad.

Dinsdag 15 januari vergadert de medezeggenschapsraad, kortweg de MR. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, u bent dus welkom als toehoorder. De vergadering is in de koffiekamer en begint om 19.30 uur. U kunt ook punten ter bespreking inbrengen. Dat kunt u doen bij een van de MR-leden. U vindt hun namen in het informatieboekje.

Cito toetsen

In de weken van 21 en 28 januari (week 4 en 5) vinden de Cito toetsen plaats. Hierbij worden de leervorderingen van de leerlingen gemeten door middel van methode onafhankelijke toetsen. We meten daarbij de vorderingen op de gebieden rekenen/wiskunde, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Begin februari krijgen de leerlingen hun rapport mee waarin de resultaten van de toetsen, alsmede de resultaten van methode gebonden toetsen verwerkt zijn. We houden de resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem, het LVS.

Voorlichting OSG.

Maandag 21 januari vindt in OSG De Hogeberg een voorlichting plaats voor ouders van de leerlingen van groep 8. Ouders van groep 8 krijgen een uitnodiging voor deze voorlichting.

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)

Op woensdag 23 januari vindt een vergadering van de GMR plaats. Deze vergadering is openbaar, u bent als toehoorder welkom. De vergadering is in de Drijverschool in Den Hoorn en begint om 20.00 uur.

Weeksluitingen

Vrijdag 18 januari is de weeksluiting door groep 7 / 8, en op vrijdag 25 januari is de weeksluiting van groep 5 / 6. De weeksluiting begint om 11.45 uur en duurt ongeveer 15 minuten. U bent bij de weeksluitingen van harte welkom.

IMV

Op donderdag 10 januari begint de tweede serie lessen IMV (instrumentele muzikale vorming). Een serie bestaat uit 10 lessen. Voor deze periode zijn de djembe en het keyboard uitgekozen.

Filmen

Juf Sandra moet voor haar studie filmopnames maken van het spel van kinderen op het schoolplein. Ze zal in januari gedurende enkele dagen opnames maken. Deze opnames zijn alleen voor intern gebruik, en zullen verder niet naar buiten gaan. Ook in de toekomst kan het voorkomen dat ze opnames in de klas of tijdens de gymles maakt. Dat is dan altijd voor haar studie en alleen voor intern gebruik. Als u er toch bezwaar tegen heeft dat uw kind gefilmd wordt, wilt u dan contact opnemen met de school?

Vuurwerk.

31 december gaat er vast weer heel veel vuurwerk de lucht in. Dat gebeurt vaak vanaf het schoolplein. Dat is natuurlijk geen enkel probleem. Het is echter niet zo leuk dat de resten niet worden opgeruimd, en gewoon blijven liggen. Hierbij dus een oproep aan allen die vuurwerk op of rond het schoolplein gaan afsteken: kom op nieuwjaarsdag om 14.00 uur helpen om het plein en de omgeving weer schoon te maken. Kom helpen!!! Ook ouders en  broers en zussen kunnen vast wel een half uurtje helpen. Achtergebleven vuurwerk kan gevaarlijk zijn.

Overblijfrooster januari:

Ma 7    fam v.Tongelen                      ma 14 fam Nosrati

Di 8     fam de Ridder                         di 15    fam de Ridder

Do 10  fam de Lussanet                    do 17   fam  D.Boon

 

Ma 21  fam Nosrati                            ma 28  fam D.Boon

Di 22   fam de Ridder                        di 29    fam Veenhuizen

Do 24  fam D.Boon                           do 31   fam Martijn Smit

Wilt u zelf ruilen als u bent verhinderd en wilt u de wijziging doorgeven aan juf Netty of aan juf Heleen?

Rooster oud papier januari 2013 (vrijdag 5 januari):

Fam de Ridder                             311721

Fam van Heerwaarden             316385

Fam Ran                                             311473

Fam Dros                                            316396

Fam Brokken                                     311675

Fam van Uhm                                    707001

Mensen met een dikgedrukte naam wordt verzocht een auto met aanhanger mee te nemen. Ook het papierhok bij de school leeghalen svp.