Beste ouders/verzorgers,

Graag nodigen wij u uit voor de viering van het kerstfeest bij ons op school, op vrijdag 21 december aanstaande.

Het programma ziet er als volgt uit:

 

 

8.00 uur:     De kinderen zijn allemaal op school in feestelijk kerstkleding. We lopen gezamenlijk naar restaurant ’t Bikkelement en genieten daar van ons traditionele kerstontbijt. Deze maaltijd wordt, zoals al vele jaren, aangeboden door de familie Hooyschuur. Wij bedanken hen daar heel hartelijk voor!!

 

  9.30 uur:      Terug op school. Daar zullen de groepen in hun eigen klas kerstactiviteiten ondernemen.

 

10.45 uur:     Gezamenlijke kerstviering en afsluiting van het jaar  in de speelzaal. Alle groepen zullen hieraan een bijdrage leveren. De presentatie is in handen van enkele leerlingen van groep 8. U bent hierbij als ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes en andere belangstellenden van harte welkom!!

 

11.45 uur:     De kinderen gaan nog even naar de groepen om op te ruimen en elkaar een fijne vakantie te wensen. Voor de ouders en belangstellenden is er dan koffie en thee.

 Aansluitend begint de kerstvakantie.

Tot vrijdag 21 december,

 

team van OBS Durperhonk