Net als alle voorgaande jaren heeft ook dit jaar de Sint ons weer met een bezoekje vereerd! Alle kinderen, juffen en veel ouders stonden de Sint buiten op te wachten om hem te verwelkomen op onze school toen ze werden opgeschrikt door gillende sirenes en zwaailichten! Even later kwam er een brandweerwagen voorbij gesneld met 3 pieten op het dak. Natuurlijk was iedereen verbaasd en ook bezorgd… Maar gelukkig kwamen ze al vlot weer terug naar de school en daar stapte ook Sinterklaas uit de brandweerauto!

Binnen hebben we de Sint natuurlijk hartelijk welkom geheten en heeft iedere groep iets aan de Sint en de Pieten gepresenteerd. Daarna ging Sinterklaas met zijn pieten de klassen rond. Aan het einde van de ochtend namen we afscheid van de Sint en zijn pieten en konden we weer terug kijken op een fantastisch feest!

Mede namens de ouders van de ouderraad en alle andere ouders die geholpen hebben, konden we weer van dit prachtige feest genieten, allen bedankt daarvoor!

 

De foto’s zijn binnenkort te bewonderen op de site….