Beste ouders/verzorgers,

De wintertijd is ingegaan. De dagen worden korter, de temperatuur daalt en de winter lijkt er aan te komen. En het is nog maar november, de maand van Sint Maarten en de ontvangst van Sinterklaas.

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van alle wetenswaardigheden en activiteiten bij ons op school deze maand. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief, neemt u dan contact met ons op. We staan u graag te woord.

 

Lief en leed:

In de maand november komt Marieke Rikkenberg bij ons op school. Ze wordt 22 november 4 jaar en is na de herfstvakantie gestart met proefdraaien in groep 1/2 bij juf Netty en juf Cocky. Wij wensen Marieke een heel fijne tijd bij ons op school toe.

 

Kinderboekenweek:

Voor de herfstvakantie hebben we op donderdagmiddag 18 oktober de Kinderboekenweek afgesloten met een kijkmiddag voor ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, en andere belangstellenden. We vonden het heel leuk dat u in zulke grote getale kwam kijken naar alle werkstukken en knutsels die de leerlingen hadden gemaakt!!

 

Leerlingen vrij:

Donderdag 1 november zijn de leerlingen om 12.15 uur vrij in verband met een studie middag van al het personeel van Schooltij.

’s Avond is er een Ouderraadvergadering. Deze is openbaar, dat betekent dat u als toehoorder van harte welkom bent bij deze vergadering. De vergadering begint om 20.00 uur en is op school (teamkamer).

 

Oud papier:

Aanstaande zaterdag, 3 november is het de eerste zaterdag van de maand, dus: oud papier!

Onderaan deze nieuwsbrief ziet u een overzicht van de families die aan de beurt zijn.

Graag ook het papierhok bij school leeghalen, alvast hartelijk bedankt.

 

Kinderpostzegels:

Groep 7/8 heeft kinderpostzegels verkocht. Op woensdag 7 november starten zij met het rondbrengen van de door u bestelde postzegels, kaarten en/of pleisters. Wij danken u heel hartelijk voor uw aankoop!

 

Bibliotheek:

Groep 7/8 gaat donderdag 8 november op bezoek bij de bibliotheek in Den Burg voor het programma “Zeker weten”. Mocht u willen rijden, zijn wij u zeer dankbaar en kunt u zich opgeven bij juf Marjanne.

 

Sint Maarten:

Aangezien 11 november dit jaar op een zondag valt, hebben alle basisscholen in overleg met de gemeente afgesproken de lampionnentocht op zaterdag 10 november te houden. Via de media zal dit aan alle Texelaars kenbaar gemaakt worden.

 

Overgang voortgezet onderwijs:

Maandag 12 en dinsdag 13 november doet groep 8 NIO (Nederlands Intelligentie Onderzoek) en Drempelonderzoek (Schoolvorderingen). Deze toetsen worden afgenomen met het oog op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het is fijn wanneer u als ouders er voor zorgt dat de kinderen beide dagen uitgerust op school komen, zodat ze optimaal kunnen presteren.

 

Protocol Sociale Media:

In deze wereld vol internet, met sms, twitter, mail, facebook e.d. is het belangrijk om als organisatie duidelijke afspraken en regels voor personeel, leerlingen en ouders/verzorgers te maken ten aanzien van de omgang met de sociale media. Dit heeft het bestuur van Stichting Schooltij vastgelegd in het protocol Sociale Media. Met dit protocol is ingestemd door de Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad en daarmee is het van kracht geworden.

Het protocol wordt geplaatst op deze website, zodat u er kennis van kan nemen.

Een verzoek:

Nog even en de goedheiligman komt in ons land. Het ene kind gelooft helemaal in hem, de volgende twijfelt en de ander weet zeker dat het niet zo is. Een vraag aan u: wilt u uw kinderen op het hart drukken hier heel voorzichtig mee om te gaan naar de gelovigen en twijfelaars. Zij kunnen er zo van in de war raken, wanneer “grote kinderen” beweren dat hij niet bestaat……. alvast bedankt!

 

Rooster overblijfhulp ouders november 2012 (zie ook informatieboekje)

Ma 5    fam. Marcel Smit

Di 6     fam. Douma

Do 8    fam. v. Heerwaarden

 

Ma 12  fam.  A. Boon

Di 13   fam.  A. Boon

Do 15  fam.  v. Heerwaarden

 

Ma 19  fam. Marcel Smit

Di 20   fam. Kruk

Do 22  fam. v Heerwaarden

Ma 26  fam.  A. Boon

Di 27   fam.  Marcel Smit

Do 29  fam.  Dieks

Rooster hulpouders oud papier november 2012 (zaterdag 3 november)        

fam. v Tongelen                  

fam. Dros

fam v. d. Voort

fam. v. Lingen

fam. Roestenburg

fam. Rodenburg

Graag ook het papierhok bij school leeghalen!!!

Van degenen met dikgedrukte naam wordt verwacht dat ze met een auto + aanhanger komen. Verdere informatie kunt u in het informatieboekje lezen.

 

Namens het team,

juf Nel