Beste ouders/verzorgers,

Wij nodigen u van harte uit voor:

DE ALGEMENE OUDERAVOND

OBS DURPERHONK

In combinatie met de informatieavond in de groepen door de leerkrachten

 

Datum                        :           dinsdag 25 september 2012

Tijd                             :           19.00 uur: informatie in groep 3/4 en 7/8  (koffie 18.45 uur)

                                              19.45 uur: algemene ouderavond (koffie om 19.30 uur)

                                              21.00 uur: informatie in groep 1/2 en 5/6

Plaats                         :           lokalen en hal Durperhonk

 

agenda: 

1             opening door de voorzitter van de MR (Mascha Boon)

2             voorstellen van de leden van Medezeggenschapsraad en Ouderraad

3             mededelingen / ingekomen stukken

4             verslag van de vorige algemene ouderavond (26 september 2011)

(zie website en er ligt een aantal exemplaren klaar ter inzage)

5             jaaroverzicht Medezeggenschapsraad (Mascha Boon)

6             jaaroverzicht Ouderraad (Chris de Lussanet)

7             vanuit de OR:

– verkiezingen:

* aftredend en niet herkiesbaar: Carry van Lingen en René Pop

* nieuwe kandidaten: Jaco Spek en Mattijs Dieks

* wilt u zich ook beschikbaar stellen voor de ouderraad, kunt u zich melden bij Chris de Lussanet

8             financieel jaarverslag 2011 – 2012 en begroting 2012 – 2013

9             kascontrole (kascontrolecommissie: Karina Willerup en Margreet v. d. Linde)

10           benoeming nieuwe kascommissie

* aftredend Karina Willerup en Magreet v. d. Linde

11           jaarverslag vanuit de school (Nel Kant)

12           rondvraag en sluiting