NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2012

 

Beste ouders/verzorgers,

Het schooljaar 2012 – 2013 is begonnen! Vanmorgen hebben we de kinderen mogen verwelkomen op school. Leuk dat u de leerkrachten kwam begroeten en een kijkje nam bij uw zoon/dochter in het lokaal.

Een speciaal welkom voor Abbas Nosrati (broertje van Nel) en Mirkos Casciola (broertje van Tymo) die nieuw zijn in groep 1/2. Veel plezier bij ons op school!!

Nel  en Abbas Nosrati hebben in de zomervakantie een broertje gekregen: Ali. We feliciteren de familie Nosrati heel hartelijk met hun gezinsuitbreiding.

Zoals u weet hebben juf Aya en juf Inge onze school verlaten. Daarom hebben we twee nieuwe leerkrachten: Juf Meline van der Honing in groep 5/6, waar ze fulltime werkt en juf Cocky den Duyf, die op maandag in groep 1/2 staat en woensdag in groep 3/4. Wij wensen hen beiden een heel fijne tijd bij ons op school. En natuurlijk zijn juf Marjanne, juf Heleen, juf Netty, juf Cobi, juf Marian, juf Sandra, juf Esther en juf Nel er ook weer. Samen met de kinderen en u maken we er een mooi jaar van.

Juf Meline is met haar kinderen Ilse en Pelle verhuisd naar Den Burg, ze wonen nu in de Anne Frankstraat op nummer 5, 1791 DT Den Burg. Veel woonplezier in jullie nieuwe huis!

 

Frisse school:

Misschien heeft u het al gezien, in de vakantie zijn alle muren en plinten in de lokalen en de personeelskamer geschilderd door Chris de Lusannet. Het ziet er weer fris uit. De keukentjes in de lokalen van groep 5/6 en 7/8 zijn opgeknapt en erg mooi geworden. Tevens zijn er kastdeuren gemaakt in het lokaal van groep 7/8. Dat heeft de firma Sibo gedaan. Alles is nu klaar voor een goede en frisse nieuwe start van het jaar.

 

Luizencontrole:

Na iedere vakantie zal er luizencontrole plaatsvinden door de “luizenmoeders”. Graag dan die maandag het haar niet ingevlochten. Vanmorgen is de eerste controle geweest en we zijn luisvrij!!

 

Gratis:

Na het inruimen van alle meubels hebben we een computertafel over. Deze mag gratis worden meegenomen. Hij staat bij de kopieermachine. Graag even melden.

 

Informatieboekje 2012 – 2013:

Alle oudste kinderen van het gezin hebben voor de zomervakantie het informatieboekje voor het nieuwe schooljaar ontvangen. Daarin staan belangrijke telefoonnummers, de vakanties, vrije dagen, leerlingenlijsten en de roosters voor overblijfhulp, oud papier en de schoolwas. Wilt u dit boekje goed bewaren? Mocht u nog geen informatieboekje hebben, kunt u een exemplaar bij juf Nel halen. Graag bij haar ook eventuele wijzigingen doorgeven.

Wilt u de agenda op de website (www.durperhonk.nl) in de gaten houden, voor eventuele wijzigingen. Wij trachten deze agenda zo goed mogelijk bij te houden, zodat u op de hoogte bent van alle activiteiten, overleggen en vergaderingen.

De leerlingen van groep 7/8 krijgen een nieuwe pagina, waarop alle namen en adressen staan. In het uitgedeelde boekje zijn door een wijziging de naam en gegevens van Esmee Poth verdwenen. De achternaam van Maaike-Zhang, Eveleens (groep 1/2) is ook weggevallen. Mijn excuses voor deze fouten.

 

Vreedzame school/Grip op de groep:

Zoals gewoonlijk besteden we bij de start van het schooljaar extra aandacht aan de groepsvorming in de nieuwe combinatiegroepen. Dat doen we door gebruik te maken van de methodiek “Grip op de groep” en onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: “De Vreedzame School”. Het eerst blok daarvan heeft als onderwerp “Wij horen bij elkaar” (groep 1/2) en “Onze klas” (groep 3 t/m 8).

 

Melk op school:

De (oudste) kinderen van het gezin krijgen een formulier mee, waarin u ze kunt opgeven voor schoolmelk. Wilt u het formulier zo spoedig mogelijk weer inleveren op school?

 

Gym:

Vanaf dinsdag 4 september starten de gymlessen voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8, die door juf Sandra Bremer worden verzorgd. De leerlingen douchen na de gymles. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen hun gymkleding en een handdoek mee naar school nemen?

 

Pantoffels:

Wilt u zorgen dat uw zoon en/of dochter sloffen of pantoffels hebben, die ze op school kunnen dragen? De schoenen moeten uit en het is niet toegestaan om op blote voeten (gevaarlijk), sokken (te glad) of hele grote pantoffels (neemt veel ruimte in) te lopen. Teenslippers zijn onhandig, wanneer de leerlingen sokken aanhebben. Makkelijk zijn de (nep)crocs, ze zijn stroef en niet te groot. Wij raden u aan om de naam van uw kind aan de binnenzijde van de sloffen/pantoffels of crocs te schrijven, om verwarring te verkomen.

 

Ouderhulp:

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u als ouders op school wilt helpen bij allerlei activiteiten. Regelmatig doen wij een beroep op u om te rijden naar bijvoorbeeld de bibliotheek of Ecomare. Tijdens de informatieavond, die waarschijnlijk aan het eind van deze maand gehouden wordt, zal u gevraagd worden zich op te geven voor  allerlei activiteiten. Wij kunnen niet zonder uw hulp en rekenen op uw mederwerking.

 

Pengebruik op school:

Over het schrijven op school zijn in het team de volgende afspraken gemaakt: Vanaf groep 3/4 wordt met vulpen geschreven. Wanneer uw kind daar, door bijvoorbeeld motorische problemen of linkshandigheid moeite mee heeft, kan de leerkracht bepalen dat ander schrijfgerei wordt gebruikt. De leerlingen krijgen de vulpennen van school.

De leerlingen krijgen (kleur)potloden, stiften, gum en liniaal van school. Wij vragen u uw zoon/dochter in de groepen 1 t/m 6 geen andere etuis e.d. met stiften en pennen mee naar school te laten nemen. Alle benodigde materialen zijn op school.

 

Centrum Jeugd en Gezin:

Vrije inloopochtend bij het CJG (centrum voor jeugd en gezin) in de school
Aanstaande woensdag 5 september  is Cecil van Tiel van het Centrum Jeugd en gezin wederom bij ons op school, van 8.30 – 12.00 uur. U kunt zonder afspraak bij hem terecht om eventuele problemen te bespreken, informatie te vragen of andere vragen te stellen. Naast de aanwezigheid op de locaties zijn de maatschappelijk werkers/coördinatoren van het CJG ook telefonisch bereikbaar op het nummer 06-82060222 of via de mail info@cjgtexel.nl of via de site www.cjgtexel.nl.  U kunt Cecil vinden in het BSO-lokaal.

 

Rooster overblijfhulp ouders september 2012 (zie ook informatieboekje)                  

Ma 3    fam. Schermel

Di 4     fam. Bakker

Do 6    fam. Brokken

 

Ma 10  fam. Bonne

Di 11   fam. Schermel

Do 13  fam. Brokken

 

Ma 17  fam. Bonne

Di  18  fam. Kruk

Do 20  fam. Bakker

Ma 24  fam. Bonne

Di 25   fam. Kruk

Do 27  fam. Slik        

Als u niet kunt, rekenen wij erop dat u iemand anders benadert die uw dienst overneemt! Wilt u zo vriendelijk zijn dat door te geven aan de desbetreffende leerkrachten of te noteren op het rooster dat bij groep 3/4 hangt?

 

Rooster schoolwas september 2012 (zie ook informatieboekje)

naam                                      week

fam. v.Boven                            36

fam. v. ’t Noordeinde             37

fam. v. Beek                             38

fam. Veenhuizen                    39

In verband met de hygiëne is het raadzaam om de was twee keer per week mee naar huis te nemen.

Wij maken er een gezellig en goed schooljaar van en hopen u regelmatig op school te ontmoeten.

 

Hartelijke groet,

namens het hele team,

juf Nel