Beste ouders en verzorgers,

De laatste schoolmaand is aangebroken! Vrijdag 20 juli is de laatste schooldag. Voor het echter zover is, zijn er nog een heleboel activiteiten. Daarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen.

 

Lief en leed:

Aan het eind van dit schooljaar nemen we helaas afscheid van juf Aya. Zij heeft aangegeven dat ze stopt met het werken in het onderwijs en op zoek gaat naar iets anders.

Ook juf Inge gaat ons verlaten. Zij blijft wel bij Schooltiij werken, maar dan op De Bruinvis in groep 7. Wij vinden het jammer dat we juf Aya en juf Inge moeten missen. Over hun afscheid krijgt u nader bericht.

Zodra er meer bekend is over de invulling van groep 5/6, de maandag in groep 1/2 en de woensdag in groep 3/4, laten wij u dat weten.

In groep 1/2 verwelkomen we Mike Smit, broertje van Melanie en Wesley. Mike is 7 juni 4 jaar geworden. Na de zomervakantie komen Mirkos Pordzik, broertje van Tymo en Abbas Nosrati, broertje van Nel erbij in de kleutergroep. Abbas en Mirkos worden binnenkort 4 jaar. We wensen Mike,  Abbas en Mirkos een heel fijne tijd toe bij ons op school.

Na de zomervakantie gaat Pelle van Onzen in Den Burg naar school, omdat hij daar binnenkort gaat wonen met zijn moeder en zus Ilse. Ook Stefan Boekel, die al is verhuisd is naar Den Burg, gaat onze school verlaten. Wij wensen Pelle en Stefan veel plezier op hun nieuwe scholen.

 

Pannatoernooi:

Op ons schoolplein hebben donderdag 7 juni de voorrondes van het Texels panna kampioenschap plaatsgevonden. Er hadden zich veel teams opgegeven en er werd flink gestreden! Het was leuk dat er zoveel ouders en belangstellenden kwamen kijken en aanmoedigen. De nummers 1 en 2 van deze poules gaan naar de finales in Den Burg op 1 juli aanstaande.

Durperhonk wordt daar vertegenwoordigd door: Stijn en Matt, Sil en Stefan, Thimethy en Tristan, en Harpert en Jeffrey. Ze kunnen supporters gebruiken!!!

De wedstrijden beginnen om 13.00 uur op de Groene Plaats in Den Burg. De deelnemers moeten om 12.45 uur aanwezig zijn. Veel succes!!!

 

Verrassing groep 7/8:

Vrijdag 6 juli hebben de leerlingen van groep 7/8 een verrassing. Het is de bedoeling dat alle leerlingen op de fiets naar school komen, zorgen voor makkelijke kleding en dichte schoenen. Spannend……..

 

Slagbaltoernooi:

Maandag 9 juli heeft groep 7/8 het jaarlijkse slagbaltoernooi op het veld achter PCBS De Akker in Oosterend. De wedstrijden beginnen om 9.30 uur en duren tot ongeveer 13.30 uur.

U bent natuurlijk van harte welkom om te komen kijken. Juf Marian en juf Cobi gaan mee als begeleiding.

 

Informatieboekje 2012 – 2013:

Voor het nieuwe schooljaar ontvangt u het informatieboekje waarin de groepsindeling, vakanties, vrije dagen en de roosters voor ouderhulp, oud papier en de was staan.

De extra vrije dagen voor de leerlingen in verband met studiemiddagen, marge e.d. zijn nog niet definitief vastgesteld. Ze worden vermeld in het informatieboekje.

 

Vakantierooster 2012 – 2013:

De vakanties voor het schooljaar 2012 – 2013 zijn als volgt vastgesteld:
Herfst                20 oktober t/m 28 oktober   2012
Kerst                 22 december  t/m 6 januari 2013
Voorjaar            16 februari t/m 24 februari 2013
Pasen                29 maart t/m 1 april 2013
Meivakantie       27 april t/m 05 mei 2013
Hemelvaart        09 mei t/m 12 mei 2013
Pinksteren         20 mei 2013
Zomervakantie  6 juli tot 18 augustus 2012

 

Doorschuiven groepen:

Op donderdag 12 juli ’s middags mogen alle leerlingen alvast een kijkje nemen in hun volgende groep. Groep 8 gaat dan naar groep 1, daar waar het allemaal begonnen is….

 

’t Wad:

Maandag 16 juli brengen de groepen 1/2 en 3/4 ’s middags een bezoek aan ’t Wad. We zoeken nog ouders die willen rijden. U kunt zich melden bij juf Netty en/of juf Heleen. Nadere informatie over kleding e.d. volgt.

 

Rapporten:

De leerlingen krijgen dinsdag 17 juli hun rapport mee! Het is de bedoeling dat de leerlingen de rapporten na de zomervakantie weer op school inleveren!

 

Schoonmaken:

Dinsdag 10 juli vanaf 19.00 uur worden in de lokalen van groep 1/2 en 3/4 de materialen en kasten schoongemaakt. U bent als ouders van harte uitgenodigd om te komen helpen. U hulp is dringend nodig. Wilt u zelf een emmer meenemen? Wij zorgen voor de overige materialen en koffie/thee.

 

Afscheid groep 8:

Een groep van 16 leerlingen gaat onze school verlaten en zit volgend schooljaar in de brugklas van OSG De Hogeberg in Den Burg. Maar voordat Thomas, Thijs, Lize, Ilse, Casper, Floor, Mylene, Eline, Justin, Stijn, Rylana, Rebecca, Matt, Sill, Joya en Maurice gaan, nemen we uitgebreid afscheid van hen en zij van ons!

Op woensdag 18 juli laat groep 8 de film zien die ze hebben gemaakt. Aansluitend ontvangen de leerlingen hun certificaten en zal juf Marjanne hen persoonlijk toespreken. Dit laatste deel van de avond is alleen voor ouders/verzorgers en de leerlingen. Donderdagavond 19 juli gaan de leerlingen van groep 8 met de juffen eten in ’t Bikkelement.

U ontvangt nog nadere informatie en een uitnodiging.

 

Laatste schooldag:

Vrijdag 20 juli is de laatste schooldag van dit jaar. We maken daar een gezellige ochtend van. We doen een spel, nemen afscheid van juf Aya en juf Inge, maken de lokalen leeg en sluiten de ochtend af met onze traditionele broodjes knakworst. De kinderen zijn om 12.15 uur vrij.

Ze hoeven deze dag geen brood, fruit of drinken mee te nemen, daar zorgen we op school voor.

 

Rooster overblijfhulp ouders juli 2012 (zie ook informatieboekje)

Ma 2               fam. Pop

Di 3                 fam. Pop

Do 4                fam. Pop

Ma 9               fam. Koets

Di 10               fam. Koets

Do 12              fam. Pieters

Ma 16             fam. Pieters

Di 17               fam. Wismeijer

Do 19              fam. Wismeijer

Indien u wilt ruilen, dan dient u daar zelf zorg voor te dragen. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om de wijzigingen door te voeren op het rooster, wat hangt op het white board bij de ’onderbouw’, zodat de leerkrachten weten op welke ouders ze kunnen rekenen?

 

Rooster hulpouders oud papier juli 2012 (zaterdag 7 juli)       

fam. Stolk                 

fam. v/d Linde          

fam. de Lussanet

fam. Boekel

fam. v. Onzen

fam. Graaf

Graag ook het papierhok bij school leeghalen!!!

Van degenen met dikgedrukte naam wordt verwacht dat ze met een auto + aanhanger komen. Verdere informatie kunt u in het informatieboekje lezen. Er liggen in het papierhok netten om de aanhangers eventueel af te dekken.

 

Namens het team,

Juf Nel