Beste ouders/verzorgers,

In de maand mei leggen alle vogels een ei…. Na een fijne meivakantie gaan we er weer volop tegenaan op school. De meimaand is een maand met nog een aantal vrije dagen:

Donderdag 17 mei en vrijdag 18 mei hebben de leerlingen vrij in verband met Hemelvaartsdag. Maandag 28 mei is het Tweede Pinksterdag, dan is er ook geen school. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 hebben ook 29 en 30 mei nog vrij (marge-uren).

 

Lief en leed:

Vrijdag voor de meivakantie hebben we afscheid genomen van Jasper van der Plas uit groep 7. Hij verhuist met zijn moeder naar Den Helder, waar zij een nieuwe baan heeft. Wij wensen Jasper (en zijn moeder) een mooie toekomst in Den Helder toe.

 

Run – Bike – Run

Woensdag 9 mei  is er bij de Krim van 15.00 – 16.00 uur voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 een ren (1,2 km) – fiets(3,5 km) – ren (1,2 km) activiteit. Je kunt je opgeven via www. sportservice.nl. Deelname is gratis.

 

Wijziging vrije dagen/studiedag:

De studiedag van vrijdag 6 juli 2012 aanstaande wordt verplaatst naar donderdag 21 juni.

Het team gebruikt deze dag om zich voor te bereiden op het volgend schooljaar.

De wisseling heeft tot gevolg dat het (extra) vrije weekend voor alle leerlingen van 21 juni t/m 25 juni duurt.

 

Luizencontrole:

Maandag 7 mei heeft de luizencontrole plaatsgevonden, zoals na iedere vakantie. De school is luisvrij!! Dit was de laatste luizencontrole voor de zomervakantie. Mocht u bij uw zoon/dochter luizen ontdekken, vragen wij u dit direct aan ons te melden.

Sjoerdtje Boomsma heeft vele jaren de luizencontrole gecoördineerd. Zij heeft nu deze taak overgedragen aan Karen den Draak. Wij bedanken Sjoerdtje heel hartelijk voor haar jarenlange inzet.

 

Weeksluiting:

Vrijdag 11 mei aanstaande heeft groep 5/6 weeksluiting. U bent daarbij als ouders/ verzorgers van harte welkom. Het begint om 11.45 uur.

 

MR/GMR:

Dinsdagavond 15 mei is er een vergadering van de Medezeggenschapsraad. Het begint om 19.30 uur. U bent daarbij van harte welkom als toehoorder.

Dinsdagavond 22 mei is er GMR-vergadering (Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad). Deze heeft plaats in De Bruinvis in Oudeschild en begint om 20.00 uur. Ook bij deze vergadering bent u welkom als toehoorder.

 

Schoolfotograaf:

Maandag 21 mei komt de schoolfotograaf op school voor de jaarlijks portret- en groepsfoto’s. De heer Moerkerken zit in de speelzaal. Broertjes en zusjes kunnen met elkaar op de foto, zoals ieder jaar.

 

Schoolreisje groep 5/6:
Dinsdag 22 mei heeft groep 5/6 haar schoolreisje. Ze blijven dit jaar op Texel. Het programma staat nog niet vast, wel is al bekend dat ze ‘s middags een voorstelling (Het Bostheater) hebben, die georganiseerd wordt door Ecomare.

 

Avondvierdaagse:

Van maandag 4 t/m donderdag 7 juni vindt de Avondvierdaagse weer plaats. De oudste leerlingen krijgen vandaag een inschrijfformulier mee. Ze moeten het formulier uiterlijk 13 mei inleveren bij Corien Hooijschuur.

 

GGD:

Dinsdag 22 mei is de dokterassistente van de GGD bij ons op school om de ogen en oren te controleren van de kinderen die in 2001 geboren zijn. Dinsdag 29 mei is de verpleegkundige van de GGD de hele dag aanwezig voor controles. Ouders/verzorgers van de desbetreffende kinderen krijgen bericht.

 

Uitwisseling met Eeklo:

Woensdag 23 t/m 25 mei zijn de Belgische leerlingen uit Eeklo hier voor de uitwisseling met de leerlingen van groep 7/8 van Durperhonk en groep 6/7/8 van de Jacob Daalder. De drie dagen staan in het teken van strand, zee, bos en natuur. De Belgische leerlingen slapen bij gastgezinnen. We hopen op lekker weer en gaan er samen gezellige dagen van maken.

 

Vrije inloopochtend bij het CJG (centrum voor jeugd en gezin) in de school
Donderdag 14 juni  is Cecil van Tiel van het Centrum Jeugd en gezin wederom bij ons op school, van 8.00 – 10.30 uur. U kunt zonder afspraak bij hem terecht om eventuele problemen te bespreken, informatie te vragen of andere vragen te stellen. Naast de aanwezigheid op de locaties zijn de maatschappelijk werkers/coördinatoren van het CJG ook telefonisch bereikbaar op het nummer 06-82060222 of via de mail info@cjgtexel.nl of via de site www.cjgtexel.nl.  U kunt Cecil vinden in het BSO-lokaal.

 

Rooster overblijfhulp ouders mei 2012 (zie ook informatieboekje)

Ma 7               fam. Tromp

Di 8                 fam. Stork                                                                            

Do 9                fam. Stork

Ma 14             fam. Tromp

Di 15               fam. v. Boven

Ma 21             fam v. Boven

Di 22               fam. Boekel

Do 24              fam. Boekel

Do 31              fam v. Uhm

Van u als ouder wordt verwacht:

* dat u om 12.00 uur aanwezig bent;

* dat u zonodig helpt met het opendraaien van de bekers en het inschenken van de schoolmelk;

* dat u de bekers afwast, de tafels, en zonodig ook de stoelen afneemt en de klas aanveegt;

* dat u zonodig helpt met het aantrekken van jassen en schoenen, zodat de leerlingen na het eten buiten kunnen spelen.

Indien u wilt ruilen, dan dient u daar zelf zorg voor te dragen. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om de wijzigingen door te voeren op het rooster, wat hangt op het white board bij de ’onderbouw’, zodat de leerkrachten weten op welke ouders ze kunnen rekenen?

 

team Durperhonk