Beste ouders/verzorgers,

De voorjaarsmaand april is aangebroken. De lammetjes dartelen in de wei en volgend weekend is het Pasen. We hebben al een aantal dagen kunnen genieten van lekker voorjaarsweer. We hopen op meer mooie dagen….

 

Lief en leed:

Juf Marjanne is helemaal hersteld en werkt weer volledig in groep 7/8. Ook juf Heleen, die twee weken afwezig was na een operatie aan een liesbreuk is er weer!! We zijn heel blij dat onze juffen er allemaal weer zijn en bedanken de invallers: juf Christel, juf Inge en juf Baukje voor hun inzet.

Juf Esther, de managementassistente die voor Stichting Schooltij bij ons op school werkt is ziek. Wij wensen haar een spoedig herstel toe.

 

Pasen:

Donderdag 5 april vieren we Pasen met elkaar. Groep 8 regelt de spelletjes voor de overige groepen. Vanaf Goede Vrijdag tot en met Tweede Paasdag zijn de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vrij. De leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben nog twee marge dagen (omdat ze anders teveel schooluren maken), en zijn daarom dinsdag 10 en woensdag 11 april vrij.

 

IMV:

Op maandag 16 april, om 11.20 uur geeft groep 5 een uitvoering om te  laten zien wat zij de afgelopen maanden hebben geleerd op de geleende instrumenten; djembé en gitaar. Alle ouders, verzorgers en andere familieleden van groep 5 zijn hiervoor uitgenodigd.

 

Schilderen:

De muren in onze school zijn toe aan een nieuwe en frisse verflaag! Daarvoor gaat Chris de Lusannet de komende tijd zorgen. Wij hopen dat het mogelijk is dat hij het lokaal van groep 1/2  aanstaand weekend schildert. Dan komen de kleuters donderdag de12e april  in een lokaal met prachtige muren!!.

We hebben gekozen voor een afneembare soort latex, waarbij we er van uitgaan dat de muren dan “schoner” blijven.

 

Vrije inloopochtend bij het CJG (centrum voor jeugd en gezin) in de school
Donderdag 12 april is Cecil van Tiel van het Centrum Jeugd en gezin wederom bij ons op school, van 8.00 – 11.30 uur. U kunt zonder afspraak bij hem terecht om eventuele problemen te bespreken, informatie te vragen of andere vragen te stellen. Naast de aanwezigheid op de locaties zijn de maatschappelijk werkers/coördinatoren van het CJG ook telefonisch bereikbaar op het nummer 06-82060222 of via de mail info@cjgtexel.nl of via de site www.cjgtexel.nl.  De volgende keer dat Cecil komt, is maandag 7 mei.

U kunt Cecil vinden in het BSO-lokaal.

 

Voorlichting OSG Hogeberg

Op maandag 16 april organiseert OSG De Hogeberg een informatieavond voor de ouders van de huidige groep 7 leerlingen. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gebouw aan de Haffelderweg 40 in Den Burg. U ontvangt nog een uitnodiging.

 

Schoolvoetbal:

Woensdag 18 april aanstaande vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats op de voetbalvelden van SV Texel in Den Burg. Onze school doet met drie teams mee. Er wordt al fanatiek getraind. We zijn heel blij dat we al voldoende teambegeleiders en scheidsrechters hebben. Het toernooi begint vroeger dan andere jaren, namelijk om 11.00 uur. We zijn nog op zoek naar chauffeurs, die de leerlingen naar Den Burg willen brengen en na afloop kunnen ophalen. U kunt zich opgeven bij juf Marjanne. Alvast hartelijk bedankt!!

 

Verkeersexamen:

Donderdag 19 april heeft groep 8 haar theoretisch verkeersexamen.

 

Werkavond Durperhonk:

Donderdag 19 april organiseert de ouderraad in samenwerking met het team een werkavond op school. Daarin willen we graag klussen aanpakken die steeds blijven liggen of die we niet kunnen. Uw oudste zoon/dochter heeft een brief meegekregen met informatie en een klussenlijst. U kunt op school intekenen wat u wilt aanpakken. We hopen op een grote opkomst.

 

Rekendag

Vrijdag 27 april, de laatste dag voor de meivakantie hebben we een gezamenlijke rekendag op school. De hele ochtend zal dan in het teken staan van rekenen. De leerlingen gaan vooral praktisch aan de slag.

 

Rooster overblijfhulp ouders april 2012 (zie ook informatieboekje)

Ma 2               fam. Pordzik

Di 3                 fam. Pordzik

Do 5                fam. Marcel Smit

 

Do 12              fam. v. Houten

                                                                                                                     

Ma 16             fam. Marcel Smit

Di 17               fam. Martijn Smit

Do 19              fam. Martijn Smit

Ma 23             fam. v. Houten

Di 24               fam. v. Beek

Do 26              fam. v. Beek

Van u als ouder wordt verwacht:

* dat u om 12.00 uur aanwezig bent;

* dat u zonodig helpt met het opendraaien van de bekers en het inschenken van de schoolmelk;

* dat u de tafels, en zonodig ook de stoelen afneemt en de klas aanveegt;

* dat u zonodig helpt met het aantrekken van jassen en schoenen, zodat de leerlingen na het eten buiten kunnen spelen.

Indien u wilt ruilen, dan dient u daar zelf zorg voor te dragen. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om de wijzigingen door te voeren op het rooster, wat hangt op het white board bij de ’onderbouw’, zodat de leerkrachten weten op welke ouders ze kunnen rekenen?

 

Rooster hulpouders oud papier april 2012 (zaterdag 7 april 2012)                               

fam. Hoedjes            

fam. Marcel Smit     

fam. Bakker

fam. Slik

fam. Martijn Smit

fam. Ran (ipv vd Akker)

Graag ook het papierhok bij school leeghalen!!!

Van degenen met dikgedrukte naam wordt verwacht dat ze met een auto + aanhanger komen. Verdere informatie kunt u in het informatieboekje lezen. U kunt de netten uit het papierhok op school gebruiken om de aanhangwagens af te dekken.

 

Alvast fijne Paasdagen,

namens het team,

Juf Nel