Aan alle ouders en verzorgers van OBS Durperhonk

 

De Cocksdorp, 11 maart 2012

Betreft: herinneringsservice oud papier

 

Beste ouders en verzorgers,

 

Na een periode van gemopper over de lage opkomst van ingeroosterde ouders of verzorgers bij het ophalen van oud papier, nu een positief geluid. Het werkt! De herinneringsservice voor het oud papier is een succes en daar zijn wij erg blij mee, want daar zijn niet alleen wij maar ook u en onze kinderen enorm mee geholpen.

 

U weet het nog. In juli van het vorig jaar hebben wij u een brief gestuurd met als onderwerp de lage opkomst van ouders bij het ophalen van oud papier. Op de Algemene ouderavond, die wij in het begin van het schooljaar hebben gehouden, is een aantal ideeën t.a.v. dit onderwerp naar voren gebracht. Het voorstel van Arnold Boon om ingeroosterde ouders van tevoren te bellen en te herinneren dat ze ingeroosterd staan, is na intern overleg als meest bruikbare idee uit de bus gekomen. Ook omdat blijkt dat andere scholen hier al langer succesvol mee werken.

 

De meesten van u zijn inmiddels door hem gebeld en het resultaat is een goede opkomst met een positieve sfeer. En omdat we met voldoende mankracht zijn, halen wij natuurlijk het liefst zoveel mogelijk papier op. Daarom roepen wij u op om ervoor te zorgen dat  zoveel mogelijk mensen in uw buurt het oud papier aan de weg zetten. Niet iedereen maakt namelijk gebruik van deze service. Om te voorkomen dat bij harde wind de volle aanhangers leegwaaien, zijn er speciale netten aangeschaft.

 

Op de ouderavond is verder nog gesproken over de plek van de container. Doordat het ophalen van de container door zwaar materiaal  nogal wat schade veroorzaakte in de straat waar hij stond, is besloten de container bij ‘Pietershoeve’ te laten staan.

 

Mochten er ouders zijn die naar aanleiding van dit onderwerp nog vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij hen contact met ons op te nemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Ouderraad Durperhonk

Chris de Lussanet

 

Naschrift: helaas is het met het ophalen van oud papier in de kerstvakantie misgegaan. Door vakantie van Arnold is er niet gebeld en stond er weer een ouder alleen voor! Wij verzoeken u dringend ook zelf na te kijken wanneer u staat ingeroosterd. Het bellen van Arnold is een service, u blijft zelf verantwoordelijk!