Beste ouders/verzorgers,

 

Hier is voor u de nieuwsbrief, waarin u van alles kunt lezen over de activiteiten van deze maand.

Het is maart, de voorjaarsmaand. De winter hebben we, althans dat denken en hopen we, achter ons gelaten. We zitten met smart te wachten op de eerste echte voorjaarsdag, een dag waarop de temperatuur plotseling richting 15 graden gaat en de zon volop schijnt! Zo’n dag waarop je alleen maar naar buiten wilt en genieten van de natuur die op springen lijkt te staan. Nog even geduld…. het komt vanzelf.

 

Lief en leed:

Met juf Marjanne gaat het goed. U heeft haar misschien gezien tijdens de fancy fair.

Ze is voldoende hersteld om na de vakantie weer voorzichtig te starten met haar werkzaamheden op school. Woensdag 7 maart is haar eerste dag, ze zal dan nog niet voor de groep beginnen, maar rustig aan haar taken oppakken. Hoogstwaarschijnlijk zal ze vrijdagochtend de 9e weer les gaan geven. We zijn heel blij dat ze terug is bij groep 7/8 en in ons team. Daarbij zijn we juf Inge en juf Marian heel dankbaar voor hun extra inzet tijdens de ziekteperiode van juf Marjanne.

Juf Heleen is afgelopen vrijdag 2 maart naar het ziekenhuis geweest voor een dagopname en is daar geopereerd aan een liesbreuk. De ingreep is geslaagd en juf Heleen is inmiddels weer thuis en herstellende. We wensen haar van harte beterschap en hopen dat zij voorspoedig herstelt.

Juf Heleen zal na de voorjaarsvakantie nog enkele weken afwezig zijn. Juf Inge zal op maandag en woensdagochtend in groep 3/4 zijn en juf Christel de Bloois dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Baukje Draaisma blijft gedurende de afwezigheid van juf Heleen op maandag in groep 1/2. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Tot aan de zomervakantie loopt Sabine Bakker wekelijks op donderdag en vrijdag stage in groep 1/2. Zij doet de opleiding pedagogisch werk bij het ROC. Wij wensen haar een leerzame en plezierige periode bij ons op school toe.

 

Leerlingennieuws:

In groep 1/2 komen deze maand twee nieuwe leerlingen: Niek Spek en Marrij Knol (zusje van Manon). Niek en Marij zijn nu aan het proefdraaien bij juf Netty en juf Inge. Wij wensen ze een fijne tijd bij ons op school.

Joya Koets heeft een broertje gekregen, hij heet Boy Sylvan en wordt Silvan genoemd. We feliciteren Joya, haar moeder en partner met dit heuglijke feit en wensen ze samen veel geluk en gezondheid. Joya is ook met haar moeder naar Den Burg verhuisd. Ook Stefan Boekel is met zijn moeder en zus naar Den Burg verhuisd. We wensen ze veel woonplezier in Den Burg.

Jesse Poth uit groep 5 gaat per 7 maart naar de Jozefschool in Den Burg. Wij wensen hem daar veel succes en vinden het jammer dat hij onze school verlaat.

 

Dinsdag 6 maart staking:

Het kan u niet ontgaan zijn: aanstaande dinsdag staakt een groot deel van het onderwijspersoneel tegen de bezuinigingen op het Passend Onderwijs van € 3.000.000 en alle andere bezuinigingen die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden en de komende tijd nog zullen plaatsvinden in het onderwijs. Naast de bezuinigingen zijn er de toenemende kosten, zoals onderhoud, energie en schoonmaakkosten, waar onvoldoende vergoedingen tegenover staan. Om aan te geven dat het steeds moeilijker wordt om alle kinderen met deze beperkte middelen dàt onderwijs te geven, waar zij recht op hebben, zal er gestaakt worden. U kunt er meer informatie over vinden in de brief die op onze website geplaatst is.

De leerkrachten van Durperhonk staken ook, net als vele andere onderwijsgevenden op Texel. Dat betekent dat de school dinsdag 6 maart gesloten is en er geen onderwijs gegeven wordt. Het stakend onderwijspersoneel van Texel gaat met een bus naar de Amsterdam ArenA, waar een stakingsbijeenkomst plaatsvindt.

Mocht u deze dag gebruik willen maken van de kinderopvang, kunt u contact opnemen met Angela Kolthoorn, van KOV de Pepermolen, 06 28770804.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u zich tot juf Nel wenden.

 

Actie Ecomare tijdens stakingsdag:

Ecomare geeft dinsdag 6 maart alle Texelse kinderen in de basisschoolleeftijd en hun begeleiders de kans om voor € 1,– de bruinvissen te komen bekijken. Naast de bruinvissen zijn er nog tientallen jonge zeehonden in de opvang te zien.

 

Bouwbijeenkomsten Schooltij

Dinsdagmiddag 13 maart is de tweede en laatste bouwbijeenkomst van dit schooljaar voor de leerkrachten en onderwijsassistenten van Stichting Schooltij. De leerkrachten en onderwijsassistenten van de verschillende bouwen (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8) en de IB-ers zitten deze middag bij elkaar en wisselen informatie en kennis uit over een inhoudelijk thema. Het betekent dat alle leerlingen op dinsdag 13 maart om 12.15 uur vrij zijn.

 

Luizencontrole:

Zoals na iedere vakantie, hebben we maandag 5 maart luizencontrole gehad door onze luizenmoeders. Wij stellen het zeer op prijs dat zij deze taak op zich nemen. Ze hebben vastgesteld dat we (nog steeds) gelukkig luisvrij zijn!!!

Wilt u er als ouders/verzorgers aan denken om na een vakantie geen ingewikkelde vlechten bij uw kind in het haar te doen, dat is zo lastig voor de luizenmoeders. Graag ook de gel achterwege laten. Alvast hartelijk dank.

 

Oproep:

De groep luizenouders is op zoek naar uitbreiding. Wie biedt zich aan? Het is na iedere vakantie op maandagochtend plm. een uur werk. Deskundige luizenmoeders “werken u in”. U kunt zich melden bij juf Nel.

 

Adviesgesprekken leerlingen groep 8:

De leerlingen van groep 8 hebben deze week (donderdag 8 maart) de adviesgesprekken voor OSG De Hogeberg. De leerlingen zijn samen met hun ouders uitgenodigd om met juf Marjanne hun defitieve advies te bespreken. De week daarna, kunnen zij zich inschrijven voor de brugklas (zie onderstaand bericht).

 

Inschrijving OSG De Hogeberg leerlingen groep 8:

Van maandag 12 maart tot en met donderdag 15 maart is er van 19.00 uur tot 20.00 uur gelegenheid om uw zoon/dochter in te schrijven voor de brugklas 2012 – 2013 van OSG De Hogeberg. De inschrijving is in het schoolgebouw aan de Haffelderweg nr. 40.

U dient als ouder/verzorger voor de inschrijving mee te nemen:

– Burgerservicenummer van uw zoon/dochter

– Brief met advies van de basisschool

 

Schooltandarts:

Woensdag 7 maart en vrijdag 9 maart aanstaande is de tandartsbus op school en wordt het gebit van de kinderen die daarvoor in aanmerking komen gecontroleerd. Extra goed poetsen dus….

 

Vreedzame School:

In de komende periode tot aan de meivakantie (28 april 2012) zal in alle groepen in het kader van de Vreedzame School aandacht besteed worden aan het onderwerp “Gevoelens”. Daarbij zal in groep 8 een start worden gemaakt om “Afscheid nemen” centraal te stellen.

 

Leerlijn Duurzaamheid:

Op 22 februari jl. is in het bijzijn van burgemeester Giskes en gedeputeerde Bont de leerlijn Duurzaamheid gepresenteerd en overhandigd aan het Texels basisonderwijs. Vele instanties hebben meegewerkt aan deze leerlijn, waaronder Ecomare. Het boeiende en afwisselende programma vond daar ook plaats. De leerkrachten kregen uitleg over de werkwijze van de leerlijn en hoe ze de thema’s kunnen inpassen in hun programma. Voor alle leerkrachten van de scholen is er een duurzaamheidskalender, waarop per maand een aantal kleine activiteiten staat dat in de klas gedaan kan worden. De leerlijn bestaat uit een map, een website en alle gebruikers kunnen meedoen met een online-community, waarbij duurzaamheid centraal staat.

 

Vrije inloopochtend bij het CJG (centrum voor jeugd en gezin) in de school
Donderdag 8 maart is Cecil van Tiel van het Centrum Jeugd en Gezin wederom bij ons op school. U kunt zonder afspraak bij hem terecht om eventuele problemen te bespreken, informatie te vragen of andere vragen te stellen. Naast de aanwezigheid op de locaties zijn de maatschappelijk werkers/coördinatoren van het CJG ook telefonisch bereikbaar op het nummer 06-82060222 of via de mail info@cjgtexel.nl of via de site www.cjgtexel.nl.

 

Herhaalde oproep: Hulp gezocht voor het kaften van boeken:

Tijdens de studiedag van 20 januari jl. hebben we onder deskundige begeleiding vanuit OBD Noordwest, de bibliotheek voor de leerlingen gescreend. Veel oudere boeken zijn eruit gehaald en verkocht tijdens de fancy fair. Ondermeer van de opbrengst van de fancy fair hebben we nieuwe aantrekkelijke leesboeken voor de leerlingenbibliotheek aangeschaft. De boeken zijn binnen en moeten nog gekaft worden, zodat ze langer meegaan.

We zoeken ouders die de boeken willen kaften. U mag dat op school doen, maar u kunt ook een stapeltje boeken mee naar huis nemen. U kunt zich melden bij juf Marian. Bij voorbaat hartelijk dank.

 

Bibliotheekbezoek:

Woensdag 7 maart krijgen de leerlingen van groep 7/8 bezoek van een medewerker van de bibliotheek die het programma “Bekijk het maar” introduceert.

 

Ecomare:

Op maandagochtend 26 maart gaat groep 7/8 voor een educatief programma naar Ecomare. Zij volgen daar: “CO2, wat doe je ermee?” Chauffeurs kunnen zich nog melden bij juf Marjanne of juf Marian. Heel fijn wanneer u wilt rijden.

 

Agenda website:

Alle activiteiten die de leerlingen en het team ondernemen staan ook kort vermeld op de agenda, die verbonden is aan onze website. Wij raden u aan deze regelmatig te raadplegen, zodat u goed op de hoogte bent. Wij proberen de agenda zo up to date mogelijk te houden.

 

Oud papier:

Compliment aan de ouders, die het oud papier doen: het loopt gesmeerd!! Afgelopen weekend waren alle zes ouders er en bovendien drie aanhangers. Binnen een uur was de klus geklaard. Arnold Boon, bedankt voor het bellen!

 

Rooster overblijfhulp ouders maart 2012 (zie ook informatieboekje)

Ma 5               fam.v. Lingen

Di 6                 fam. Bakker

Do 8                fam. Kamp

Ma 12             fam v. Lingen

Di 13               fam. Kamp

Do 15              fam. Nosrati

Ma 19             fam v. Lingen

Di 20               fam. Nosratie

Do 22              fam. Eveleens (in plaats van fam. v.d. Akker)

Ma 26             fam. Eveleens (in plaats van fam. v.d. Akker)

Di 27               fam. Groothuis

Do 29              fam. Groothuis

 

Van u als ouder wordt verwacht:

* dat u om 12.00 uur aanwezig bent;

* dat u zonodig helpt met het opendraaien van de bekers en het inschenken van de schoolmelk;

* dat u de tafels en zonodig ook de stoelen afneemt en de klas aanveegt;

* dat u zonodig helpt met het aantrekken van jassen en schoenen, zodat de leerlingen na het eten buiten kunnen spelen.

Indien u wilt ruilen, dan dient u daar zelf zorg voor te dragen. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om de wijzigingen door te voeren op het rooster, dat hangt op het white board bij de ’onderbouw’, zodat de leerkrachten weten op welke ouders ze kunnen rekenen?

 

 

Namens het team,

Juf Nel