Geachte ouders / verzorgers,

De leraren en schoolleiders maken zich grote zorgen over de gevolgen van de miljoenen bezuinigingen in het onderwijs. Naast de 300 miljoen die er bezuinigd gaat worden op  Passend Onderwijs zijn er nog de verschillende andere bezuinigingen.

Indien de bezuinigingen worden doorgevoerd zal dat de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen ernstig aantasten. Eén van de gevolgen is het (nog) groter worden van de klassen, hetgeen betekent dat de volledige zorg en aandacht nog meer in het gedrang komen. Daarnaast wordt o.a. de instroom van jonge leerkrachten ernstig beperkt.

Wij vinden dat onze kinderen niet de dupe mogen worden van de maatregelen die op stapel staan. Vanuit het onderwijsveld en de onderwijsbonden zijn de minister diverse alternatieven aangereikt. Tot nu toe heeft zij die allemaal naast zich neergelegd.

Op 6, 7 en 8 maart worden de plannen rondom Passend Onderwijs in de Tweede Kamer behandeld. Daarom hebben de gezamenlijke onderwijsbonden opgeroepen tot een staking op 6 maart ; een uiterste poging om de minister op andere gedachten te brengen.

In het belang van het onderwijs van en vóór úw kind gaan leerkrachten op 6 maart naar de Amsterdam ArenA om daar massaal te demonstreren voor goed onderwijs. Ook op de scholen van Schooltij wordt gehoor gegeven aan de oproep tot staken en maken leerkrachten gebruik van dat recht. Het aantal deelnemers per school is verschillend. Sommige scholen zullen die dag de deuren sluiten, terwijl andere scholen (deels) door gaan met het geven van lessen. Via de school van uw kind(eren) wordt u daar nader over geïnformeerd.

 

Op Durperhonk wordt 6 maart geen les gegeven en is de school gesloten !!

 

De leerkrachten gaan gezamenlijk met hun Texelse collega’s in een bus naar de Amsterdam ArenA !

Het bestuur van Stichting Schooltij ondersteunt de stakingsoproep van de onderwijs-vakbonden.

De leerkrachten die gaan demonstreren rekenen op uw steun voor deze staking en hopen samen met u op goed nieuws, als het gaat om het onderwijs van en aan onze kinderen. Uiteraard geven we liever gewoon les, maar we vinden het in dit geval onze plicht om in het belang van uw kind onze stem te laten horen.

Met vriendelijke groet,

mede namens bestuur en directies

Nel Kant, algemeen directeur Stichting Schooltij