Beste ouders/verzorgers,

 

De nieuwsbrief van februari, met daarin de activiteiten en nieuwtjes vanuit school.

Terwijl ik dit schrijf, zitten we in een witte wereld. De kinderen kunnen heerlijk buiten spelen in de sneeuw. Vannacht heeft het gevroren en het weerbericht geeft aan dat het nog een aantal dagen onder nul blijft: Dat wordt vast schaatsen!!! Geniet ervan allemaal.

 

Lief en leed:

Juf Marjanne is thuis herstellende van haar buikoperatie. Het gaat goed met haar, maar ze heeft natuurlijk wel tijd nodig om helemaal beter te worden. We wensen haar van harte beterschap. Ze vindt het heel leuk om kaartjes te ontvangen. Haar adres staat in het informatieboekje.

 

Studiemiddag Schooltij

Donderdag 2 februari hebben de kinderen om 12.15 uur vrij in verband met een studiemiddag van Schooltij.

 

Luizen:

We melden altijd wanneer er luizen zijn gevonden, maar het is ook wel eens leuk om te melden dat we luisvrij zijn!!

 

Plein:

In oktober hebben we samen met de gemeente de boom geplant op het schoolplein. Woensdag 1 februari komt de gemeente de beloofde bank om de boom plaatsen. Mooi detail: het hout van de bank komt van de gekapte bomen van de Molenlaan.

We kunnen straks heerlijk op de bank in het zonnetje zitten! Marcel Brouwer van de gemeente en alle medewerkers heel hartelijk bedankt voor dit prachtige cadeau.

De twee lampen, die in de kerstvakantie werden vernield, zijn door mensen van IBS vervangen voor nieuwe lampen.

 

Thema: Sprookje, mythen en sagen:

Vrijdag 27 januari zijn we ons thema gestart met een heel gezellig bioscoopbezoek bij De Krim, waar we met z’n allen de film “Merlijn” hebben gekeken. Compleet met pauze, drinken en wat lekkers. We bedanken de medewerkers van De Krim, in het bijzonder de fam. van Dee heel hartelijk voor het beschikbaar stellen van de zaal.

In de loop van de weken zult u op school zien dat we steeds meer in de sfeer van het thema komen. Alle groepen gaan er mee aan het werk.

 

Vrije inloopochtend bij het CJG (centrum voor jeugd en gezin) in de school
Donderdag 9 februari is Cecil van Tiel van het Centrum Jeugd en gezin wederom bij ons op school. U kunt zonder afspraak bij hem terecht om eventuele problemen te bespreken, informatie te vragen of andere vragen te stellen. Naast de aanwezigheid op de locaties zijn de maatschappelijk werkers/coördinatoren van het CJG ook telefonisch bereikbaar op het nummer 06-82060222 of via de mail info@cjgtexel.nl of via de site www.cjgtexel.nl.

 

Weeksluiting:

In verband met de afwezigheid van juf Marjanne hebben we de weeksluiting van groep 7/8 niet door laten gaan en zijn in plaats daarvan naar de Krim-bioscoop geweest.

Aanstaande vrijdag 3 februari heeft groep 5/6 haar weeksluiting, vrijdag 10 februari is groep 3/4 aan de beurt en vrijdag 17 februari groep 1/2. De weeksluiting begint steeds om 11.45 uur. U bent als ouders van harte welkom bij deze activiteit.

 

Fancy fair:

Donderdag 23 februari organiseren we in samenwerking met de ouderraad de fancy fair bij ons op school. De happening begint om 17.00 uur en duur tot 19.30 uur. Het thema is “Sprookjes, mythen en sagen”. De opbrengst is voor nieuwe bibliotheekboeken voor de kinderen. We hopen dat u allemaal komt met opa’s, oma’s, broertjes en zusjes, ooms en tantes, buren en vrienden en kennissen. Iedereen is welkom. We hebben een loterij met leuke prijzen, er worden spelletjes gedaan en we verkopen boeken. U kunt heerlijk bij ons eten en koffie/thee of fris drinken met heerlijke cake of taart. Wij rekenen op uw komst!!

Mocht u ons op enigerlei wijze willen helpen, kunt u dat op school doorgeven aan juf Cobi of juf Inge. Dat vinden wij heel fijn.

 

Hulp gezocht voor het kaften van boeken:

Tijdens de studiedag van 20 januari jl. hebben we onder deskundige begeleiding vanuit OBD Noordwest, de bibliotheek voor de leerlingen gescreend,. Veel oudere boeken zijn eruit gehaald en er zijn nieuwe toegevoegd. Dit om onze bibliotheek aantrekkelijk te houden voor alle leerlingen. Om de collectie verder aan te vullen zijn er nog meer boeken besteld. Wanneer deze komen, moeten ze gekaft worden met boeklon. We zoeken ouders die dat willen doen. U mag dat op school doen, maar u kunt ook een stapeltje boeken mee naar huis nemen. U kunt zich melden bij juf Marian. Bij voorbaat hartelijk dank.

 

Uitwisseling met België:

We zijn in samenwerking met de Jacob Daalderschool uit Oosterend begonnen met de voorbereidingen voor de uitwisseling met de Sint Antoniusschool uit Eeklo in Belgie. De Belgische leerlingen (klas 5 en 6) wisselen uit met de groepen 6/7/8 van de Daalder en groep 7/8 van onze school. De uitwisseling vindt dit jaar op Texel plaats en staat in het teken van natuur, zee, strand en bos. De Belgische kinderen worden ondergebracht bij gastgezinnen. In februari wordt een informatieavond georganiseerd voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 7/8. U krijgt nader bericht.

 

Cito-Eindtoets:

Dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 februari heeft groep 8 de Cito-Eindtoets. Dit is een landelijke toets. De leerlingen van Durperhonk maken deze toets dit jaar voor het eerst. Groep 8 zal apart van groep 7, in de speelzaal de toets maken. Waarschijnlijk zullen de toetsen in de ochtend plaatsvinden, met een kleine uitloop naar de middag.

Het is fijn wanneer u er voor zorgt dat uw zoon/dochter uitgerust en fit aan de toets begint.

 

Kijkmiddag en rapporten:

Maandagmiddag 6 februari is er kijkmiddag voor alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 1 t/m 8. De kijkmiddag is van 14.30 – 15.30 uur. U kunt dan samen met uw zoon of dochter het werk bekijken dat hij/zij de afgelopen tijd heeft gemaakt.

De leerlingen van groep 1 t/m 6 krijgen donderdag 9 februari hun rapport mee naar huis. Een aantal ouders wordt naar aanleiding van het rapport uitgenodigd voor een gesprek. Mocht u zelf behoefte hebben om naar aanleiding van de rapportage een gesprek met de leerkracht te hebben, neemt u dan contact met haar op.

In verband met de ziekte van juf Marjanne zijn de rapporten van de leerlingen van groep 7 uitgesteld tot na de voorjaarsvakantie. De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 worden over enige tijd op school uitgenodigd voor het adviseringsgesprek ten aanzien van het voortgezet onderwijs.

 

Voorjaarsvakantie:

De leerlingen hebben van zaterdag 25 februari tot en met zondag 4 maart voorjaarsvakantie. Wilt u daar rekening mee houden?

 

Rooster overblijfhulp ouders februari 2012 (zie ook informatieboekje)

Ma 6               fam. Schermel

Di 7                 fam. Schermel                                  

Do 9                fam. E. Boon                                                                                               

Ma 13             fam. Roestenberg

Di 14               fam. Slik

Do 16              fam. Slik

                                                                                                                     

Ma 20             fam. Maurits (in oorspronkelijke  rooster stond andere naam)          

Di 21               fam. Maurits  (in oorspronkelijke  rooster stond andere naam)

Do 23              fam. Bakker

 

Van u als ouder wordt verwacht:

* dat u om 12.00 uur aanwezig bent;

* dat u zonodig helpt met het opendraaien van de bekers en het inschenken van de schoolmelk;

* dat u de tafels, en zonodig ook de stoelen afneemt en de klas aanveegt;

* dat u zonodig helpt met het aantrekken van jassen en schoenen, zodat de leerlingen na het eten buiten kunnen spelen.

Indien u wilt ruilen, dan dient u daar zelf zorg voor te dragen. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om de wijzigingen door te voeren op het rooster, wat hangt op het white board bij de ’onderbouw’, zodat de leerkrachten weten op welke ouders ze kunnen rekenen?

 

Rooster hulpouders oud papier januari 2012 (zaterdag 4 februari 2012)         

fam. Marcel Smit                 

fam. Poth                             

fam. v Heerwaarden

fam. Arends

fam. de Ridder

fam. Lakeman

Graag ook het papierhok bij school leeghalen!!!

Van degenen met dikgedrukte naam wordt verwacht dat ze met een auto + aanhanger komen. Verdere informatie kunt u in het informatieboekje lezen.

 

Namens het team,

Juf Nel