Hoogbegaafd,  vaak niet zo handig.

Wat is hoogbegaafdheid?

Verwachtingen, feiten en vooroordelen.
 

Veel mensen verwachten dat hoogbegaafde kinderen alle vakken op school zonder problemen kunnen volgen, dat ze zonder al te veel inspanning goede cijfers halen en met plezier naar school gaan.

Maar ook hoogbegaafde kinderen weten vaak niet wat ze wel of niet kunnen, ook hoogbegaafde kinderen twijfelen aan zichzelf.

De afstemming tussen ouder, kind en school loopt vaak minder goed dan je zou verwachten.

In een lezing, georganiseerd door de bibliotheek in Den Burg, worden deze verwachtingen en vooroordelen door Eelco Eijkhout in een context geplaatst. Waarheid en misvatting worden van elkaar gescheiden.

 

De heer Eijkhout is leerkracht, plusklasleerkracht en begeleider van hoogbegaafde kinderen en hun leerkrachten. Hij gaat in deze lezing in op feiten en verwachtingen. Aan de hand van alledaagse voorbeelden schetst hij de patronen van leerlingen, ouders en leerkrachten. Hij probeert vooroordelen weg te nemen en te komen tot een beter begrip voor de specifieke moeilijkheden die hoogbegaafde kinderen  kunnen tegenkomen. Een goede uitwisseling tussen school en thuissituatie is van belang om de ontwikkeling van deze kinderen zo optimaal mogelijk te laten zijn.

De lezing is bedoeld voor ouders, leerkrachten en alle andere belangstellenden.

Locatie: KopGroep Bibliotheek Texel, Drijverstraat 7, Den Burg.

Datum: 9  februari 2012

Aanvang: 20.00 uur

Entree: €  3.50  voor leden, € 5.00  voor niet leden van de bibliotheek