Juf Marjanne is afgelopen woensdag aan haar buik geopereerd. Ze is vandaag, vrijdag de 13e naar huis gegaan, om daar verder te herstellen. Wij wensen haar veel beterschap.

Mocht u een kaartje willen sturen, haar adres staat in het informatieboekje.

 

Met ingang van aanstaande maandag 16 januari zal juf Baukje Draaisma de bapo in groep 1/2 overnemen van juf Inge, die in groep 7/8 staat, zolang juf Marjanne afwezig is. Juf Baukje woont sinds kort in Oosterend en vindt het leuk om bij ons tijdelijk op maandag in de kleutergroep les te geven.

Christel de Bloois gaat voor een aantal weken op woensdagochtend de bapo van juf Heleen in groep 3/4 invullen. Ook dit geldt voor de periode dat juf Marjanne afwezig is.

We zijn blij dat we goede invallers gevonden hebben voor de groepen en wensen de juffen veel plezier bij ons op school.

 

Juf Nel